Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


ประกาศผลสอบเนติบัณฑิต รายข้อ ภาค 2 สมัยที่ 62 ปีการศึกษา 2552 | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ ที่ LawSiam.com :- ผลสอบเนติ, ประกาศผลสอบเน, ผลสอบเน, ผลสอบเนติบัณฑิต
- คำนำหน้า, ชื่อ , นามสกุล ผิด ติดต่อแก้ไขที่แผนกสอบไล่ ชั้น 4 ด่วน
- ลงทะเบียนสอบปากเปล่า(เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน 4 กลุ่มวิชา) ภายในวันที่ 9 - 30 พ.ย.2552 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบ
- สอบปากเปล่าครั้งที่ 1/62 วันที่ 10 ธ.ค.2552 ให้นำรูปถ่ายสวมครุยเนติบัณฑิตขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปและเงินค่าใบรับรองจำนวน 50 บาท มาด้วย
- ยื่นคำร้องขอดูสมุดคำตอบ 1/62 (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านเท่านั้น) วันที่ 9 พ.ย. - 3 ธ.ค.2552
- กำหนดดูสมุดคำตอบวันที่ 19 มิ.ย.2552 (วันเดียว) เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4