Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


  [ ดูหัวข้อกฎหมาย ทั้งหมด ]
คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม ฎีกาที่ 7245/2554 | เก็ง สรุป ย่อ กฎหมาย ฎีกา 5 ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com , รวมฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)
 

ร่วมโหวดให้คะแนน

บทความหมายเลข 590 | คะแนน Rating: 3.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 1 vote)


Share
วันที่ อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557

คำพิพากษาฎีกาที่  7245/2554 แม้ว่ากฎหมายจะห้ามมิให้ศาลรับฟังคำรับสารภาพในชั้นจับกุมของจำเลยเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษาคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 วรรคท้าย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 มาตรา 19 แต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามมิให้ศาลนำมาเป็นเหตุบรรเทาโทษแก่จำเลย ซึ่งถือได้ว่าคำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมดังกล่าวเป็นเหตุบรรเทาโทษโดยเหตุอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับเหตุบรรเทาโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ใน ป.อ. มาตรา 78 วรรคสอง


+++++++++++++++++++++
ติดตาม อัพเดท ฎีกาเด่น 5 ดาว ข่าวสารกฎหมาย ที่ เพจ Facebook : https://www.facebook.com/lawsiamdotcom
++++++++++++++++++++++

เข้าชม : 123    [ ขึ้นบน ]


  รวมฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) รวมฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) 5 อันดับล่าสุด

      ไม่ได้บรรยายฟ้อง ฉกฉวย ฎีกาที่ 11865/2554 11 / ก.พ. / 2557
      ข้อแตกต่างดังกล่าวนี้จึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ มิได้หลงต่อสู้ ฎีกาที่ 10552/2553 11 / ก.พ. / 2557
      ความผิดที่รวมอยู่ในบทมาตราที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ ฎีกาที่ 2444/2553 11 / ก.พ. / 2557
      เกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก ฎีกาที่ 2642-2643/2554 11 / ก.พ. / 2557
      ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ฎีกาที่ 5419/2554 11 / ก.พ. / 2557