ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หัวข้อ : เจาะหลัก-สกัดฎีกา : การนับวันยื่นคำให้การ และการส่งหมาย
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)          คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๔๕/๒๕๔๗ คดีนี้หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องได้ส่งให้แก่จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงมีผลเสมือนว่าเจ้าพนักงาน ศาลเป็นผู้ส่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๓ ทวิ ดังนั้น เมื่อ อ. พนักงานของจำเลยซึ่งมีอายุ ๔๕ ปี และอยู่บ้านหรือสำนักงานเดียวกันได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ย่อมถือได้ว่ามีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยชอบแล้วตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง และจำเลยอาจยื่นคำให้การได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ การที่จำเลยยื่นคำให้การวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกำหนด ๑๕ วัน ตามกฎหมายนั้น ทั้งการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเช่นนี้ หาใช่เป็นการส่งโดยวิธีอื่นตามมาตรา ๗๙ ไม่

 

อ้างอิง : หนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต  วิชา กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค2 (อ.สมชาย พงษธา) เล่มที่6 การบรรยายครั้งที่5

เจาะหลัก-สกัดฎีกา : การนับวันยื่นคำให้การ และการส่งหมาย | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 14 ครั้ง
ลงวันที่ 11/01/2018 22:56:33
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20482 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด