ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หาพนักงาน หาใบสมัครงาน ด้านกฎหมาย | ลงประกาศงาน หางานกฎหมาย ที่ LawSiam.com

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ใบสมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย
ใบสมัครงานตำแหน่งงานทนายความ
ใบสมัครตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
ใบสมัครงานเร่งรัดหนี้สิน นิติกรรมสัญญา
ใบสมัครงานตำแหน่งนิติกร
ใบสมัครงานธุรการ เลขา งานสำนักงาน อื่นๆ


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 242 หน้า

ประวัติผู้หางาน (ใบสมัครงาน)
1. ทนายความ
2. ทนายความ
3 . ทนายความฝึกหัด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. เสมีอนทนาย
3 . เร่งรัดหนี้สิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตรื
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. เสมียรทนาย
3 . เจ้้้่่้าหน้้ทท้่ี่ฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
2. ผู้จัดการฝ่ายงานคดี
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. นักกฎหมาย
3 . เสมียนทนาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. ทนายความ
3 . ทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. ผู้ช่วยทนายความ
3 . เสมียนทนาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
2. นิติกร
3 . ที่ปรึกษากฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
2. นิติกร
3 . ที่ปรึกษากฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. นิติกรรม
3 . การเงิน,ธนาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. พนักงานสืบทรัพย์
3 . พนักงานบังคับคดี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
2. นิติกร
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. งานด้านกฎหมาย
3 . ฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิยาลัยศรีปทุม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3 . ธุรการสำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมียน
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ป ตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. ที่ปรึกษากฎหมาย
2. เสมียนกฎหมาย
3 . งานเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
2. ผู้ช่วยทนายความ
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมืยนทนาย
3 . ที่ปรึกษากฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . เสมียนทนาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20700 คน

สถิติ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด