คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย
Due Diligence


คำว่า " Due Diligence " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (การตรวจสอบเชิงลึก)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Due Diligence (ข้อสอบเนติฯ ข้อ 10 ภาค2 สมัยที่ 69)


หมายความว่า "การตรวจสอบเชิงลึก" หรือ "การแสวงหาความเสี่ยง" หรือ "การสอบทานทางธุรกิจ"
การตรวจสอบแบบนี้จะต้องมีการตรวจ
สอบทั้งหมด 3 เรื่อง (บางตำราแบ่ง 4 )
1. การตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจ (Valuation Validation)
2. การตรวจสอบบัญชี (Accounting)
3. การตรวจสอบทางกฎหมาย (Legal)
การตรวจสอบแบบนี้ใช้สำหรับการ
- ซื้อขายกิจการ
- การเลิกกิจการ
- การควบรวมกิจการ
- การฟื้นฟูกิจการ
- ฯลฯ

       สำหรับ การตรวจสอบทางกฎหมาย ในคำบรรยายของเนติฯ ผู้บรรยายได้นำ เอาหลักการจาก "คู่มือการตรวจสอบทรัพย์สิน" ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยาย ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ
(1) การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของบริษัท
(2) การตรวจสอบทรัพย์สินที่จับต้องได้
(3) การตรวจสอบทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
(4) กาาตรวจสอบสัญญาทุกประเภท
(5) การตรวจสอบหนี้สิน
(6) การตรวจสอบคดีและสิทธิเรียกร้อง

เจอแล้ว! Due Diligence แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Due Diligence อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Due Diligence แปลว่า, Due Diligence ความหมาย, คำแปล Due Diligence , แปลไทย Due Diligence


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Username :

Password :

เลือกประเภท:

 [ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ลงทะเบียนใช้งานในระบบ (ฟรี) ที่นี่..

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

    คำค้น :
    ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ข้อคิด คำคม วลีกฎหมาย

ข้อคิด อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 1/70

อ่านรายละเอียด..


กลุ่มสังคมออนไลน์

       ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20352 คน


ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ล่าสุด