Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


สรุปย่อ กฎหมายพยาน (วิ. แพ่ง ) | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   สรุปย่อ กฎหมายพยาน (วิ. แพ่ง )


1.สัญญากู้ยืม
โจทก์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มาแสดง มิฉะนั้นฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ และสัญญากู้ต้องปิดอากรแสตมป์ จึงจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
เว้นแต่ จำเลยให้การรับว่าทำสัญญากู้จริงข้อเท็จจริงจึงยุติไปตามคำรับ โจทก์ไม่ต้องสืบพยานอีก ดังนั้นแม้สัญญากู้ไม่ปิดแสตมป์ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องได้

ตัวอย่างคำให้การจำเลย
- ให้การว่าสัญญากู้ปลอม
ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กู้ ต้องใช้สัญญากู้เป็นพยานหลักฐาน เมื่อสัญญากู้ไม่ปิดอากรรับฟังไม่ได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มาแสดง ห้ามมิให้ฟ้องร้อง

- ให้การว่าสัญญากู้ปลอม แต่ในชั้นสืบพยานจำเลยเบิกความรับว่ากู้จริง
ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กู้ โจทก์ต้องนำสัญญากู้มาแสดง เมื่อสัญญากู้ไม่ปิดอากรรับฟังไม่ได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มาแสดง ห้ามมิให้ฟ้องร้อง

- ให้การว่ากู้จริงแต่รับเงินไม่ถึงจำนวนในสัญญากู้
เป็นการอ้างว่าสัญญากู้ไม่สมบูรณ์ ต้องใช้สัญญากู้เป็นพยานหลักฐาน เมื่อสัญญากู้ไม่ปิดอากรแสตมป์ ห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐาน ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มาแสดง ห้ามมิให้ฟ้องร้อง

-ให้การว่าไม่ได้กู้ยืม ไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้
สัญญากู้ตามฟ้องทำเพื่อประกันว่าจำเลยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างจากโจทก์เท่ากับรับว่าทำสัญญากู้จริง ไม่ไต้องใช้สัญญากู้เป็นพยานหลักฐาน ไม่ต้องวินิจฉัยว่าสัญญากู้ปิดอากรแสตมป์หรือไม่

-ให้การว่าทำสัญญากู้กับสามีโจทก์
เท่ากับรับว่าทำสัญญากู้จริง ไม่ไต้องใช้สัญญากู้เป็นพยานหลักฐาน ไม่ต้องวินิจฉัยว่าสัญญากู้ปิดอากรแสตมป์หรือไม่

ข้อสังเกต
[1]. โจทก์ฟ้องจำเลย ที่ 1 ผู้กู้ จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจริงไม่ถือว่าจำเลยที่ 2 รับว่าทำสัญญาค้ำฯ (เป็นแต่คำรับของจำเลยที่ 1 )โจทก์ต้องนำสัญญาค้ำฯมาแสดง

[2]. ฎีกาที่ 3775/2546 โจทก์ชอบที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตทำการขีดฆ่าอากรแสตมป์ในหนังสือสัญญากู้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนหรือในขณะที่ได้นำเอกสารนั้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งหรือก่อนที่ศาลชั้นต้นจะตัดสินชี้ขาดคดี การที่โจทก์เพิ่งมายื่นคำร้องหลังจากที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีแล้ว โดยศาลอุทธรณ์ปฏิเสธที่จะรับฟังหนังสือสัญญากู้ดังกล่าว ย่อมล่วงเลยเวลาที่จะอนุญาตให้ทำการแก้ไข จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในหนังสือสัญญากู้ การที่จำเลยทำสัญญาจำนองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภริยา คงมีผลเพียงว่า ภริยาจำเลยอาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมจำนองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ แต่ตราบใดสัญญาจำนองยังไม่ถูกศาลเพิกถอน ย่อมยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง เป็นนิติกรรมคนละประเภทที่สามารถแยกออกจากกันได้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน เมื่อสัญญากู้เงินไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐาน ย่อมไม่อาจนำเอาอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนองมาบังคับการกู้เงินรายนี้ได้

2.มาตรา 94 ห้ามสืบพยานบุคคลแก้ไขพยานเอกสาร
2.1 สัญญากู้ระบุว่า คิดดอกเบี้ยตามกฎหมาย
- ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่า คิดดอกเบี้ย กันร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้ แม้เป็นการนำสืบว่าตกลงกันคิดดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
- แต่จำเลยนำสืบพยานบุคคลว่าตกลงกันคิดอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดได้ เช่นร้อยละ 20 เป็นการสืบว่าสัญญากู้ไม่สมบูรณ์

2.2 สัญญากู้ระบุว่า คิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 (เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด)
- โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่า ตกลงกันคิดร้อยละ 15 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดไม่ได้ เป็นการสืบพยานบุคคลแก้ไขพยานเอกสาร

2.3 สัญญากู้ระบุว่า คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 15 (ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด)
-จำเลยขอสืบพยานบุคคลว่า ตกลงกันคิดอัตรา 2.5 เดือนซึ่งเป็นการตกลงกันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ เป็นการสืบพยานบุคคลแก้ไขพยานเอกสาร
ข้อสังเกต ฎ. 203/2546 การกู้ยืมเงิน ตาม 653 ที่ห้ามฟ้องร้องหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มาแสดง หมายความว่า การกู้ยืมที่ไม่เคยมีหลักฐานมาก่อน แต่เมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว เกิดสูญหาย ผู้ให้กู้ย่อมนำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบได้ ตาม 93 (2)

3. สัญญาจะชื้อขายมีหลักฐานเป็นหนังสือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้นำพยานเอกสารมาแสดง ตาม ม.94
3.1 ฎ.1090/46 สัญญาระบุว่า โจทก์กับ บ. ลงชื่อทำสัญญาจะชื้อขายที่ดินกับ จำเลยที่ 1
- โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่า โจทก์เพียงคนเดียวเป็นคู่สัญญาจะชื้อขายกับจำเลยที่ 1 ไม่ได้
3.2 ฎ 695/46 โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชำระราคาที่ดินตามสัญญาชื้อขาย เมื่อสัญญาระบุว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ชื้อเพียงคนเดียว
- โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่า มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมซื้อด้วยไม่ได้เป็นการต้องห้ามตาม 94 (ไม่ใช่เป็นนำสืบว่าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นตัวการตัวแทนกัน)

4. สัญญาค้ำประกันกฎหมายกำหนดให้นำพยานเอกสารมาแสดง
4.1ฎีกาที่ 2601/2545
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อ้างมีข้อความเกี่ยวกับการจ้างจำเลยที่ ๑ เข้าทดลองงานเท่านั้น ไม่มีข้อความใดเกี่ยวพันกับสัญญาค้ำประกันที่จะนำมาแปลความหมายในสัญญาค้ำประกันได้ ดังนั้น ที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อ้างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวเพื่อให้นำมาพิจารณาประกอบ หรืออ้างคำเบิกความพยานโจทก์และพยานจำเลยว่าจำเลยมีระเบียบในการเปลี่ยนสัญญาค้ำประกันใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีความรับผิดชอบสูงขึ้นนั้น ล้วนแต่เป็นการอ้างเพื่อให้ศาลรับฟังว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมข้อความในสัญญาค้ำประกันอีก ซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

4.2 ฎีกาที่ 3698/2545
หนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ลงลายมือชื่อไว้ในฐานะผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ ๑ ที่มีอยู่แก่โจทก์ มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ อันเกิดจากนิติกรรมใด ๆ ที่จำเลยที่ ๑ ได้กระทำไว้แล้วในขณะทำสัญญาค้ำประกันนี้ และหนี้เกิดจากนิติกรรมใด ๆ ต่อไปในภายหน้าด้วย การฟ้องร้องจำเลยที่ ๒ กับที่ ๔ ให้รับผิดตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน เป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๙๔ เมื่อโจทก์อ้างส่งหนังสือสัญญาค้ำประกันเป็นพยานเอกสารโดยจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ มิได้มีพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบ ศาลย่อมไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากข้อความในหนังสือสัญญาค้ำประกันได้

5.มาตรา 86 และมาตรา 87 (2) ให้อำนาจศาลสืบพยานเพิ่มเติมและรับฟังพยานหลักฐานฝ่าฝืน มาตรา 88 และ 90 ได้
5.1 ฎ2306/2545 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ทำ แผนที่วิวาท เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตาม 86 วรรคท้าย ซึ่งสามารถสั่งได้โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอหรือจะสั่งตามที่ฝ่ายใดขอก็ได้ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว แม้คู่ความไม่ได้ระบุพยานเพิ่มเติมศาลก็สามารถรับฟังพยานหลักฐานที่มีการสืบได้

5.2 ฎ 5299/2546 ก่อนสืบพยาน โจทก์จำเลยขอให้เจ้าพนักงานที่ดินทำแผนที่พิพาท เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินทำแผนที่พิพาทเสนอต่อศาลแล้ว คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้คัดค้านความถูกต้อง ถือว่าแผนที่พิพาทเป็นพยานเอกสารที่คู่ความสองฝ่ายใช้เป็นพยานหลักฐานร่วมกัน แม้เจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้เบิกความรับรองก็ไม่ทำให้แผนที่พิพาทรับฟังไม่ได้

6.การขอระบุพยานเพิ่มเติมต้องทำเป็น คำร้องขอ ตาม มาตรา 88 วรรคสาม แม้เป็นการระบุพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา
ฎ.3830/2546 คำแถลงของโจทก์ที่ 2 ขออ้างส่งสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องและสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านพิพาทระหว่า ผู้ร้องกับบริษัท บ. เนื่องจากเพิ่งค้นพบเอกสาร หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว คำแถลงดังกล่าวเป็นการขอระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติม หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ตาม มาตรา 88 วรรคสาม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นคำร้องต่อศาลเมื่อโจทก์มิได้ปฏิบัติตามจึงไม่ชอบที่ศาลฎีกาจะพิจารณาอนุญาตให้ระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้

7. ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ

7.1 ฎ ๑๘๐๖/๔๖ โจทก์อ้างว่าจำเลยกู้ยืมเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การว่ากู้ยืมเพียง 40,000 บาท สัญญากู้เป็นเอกสารปลอมโจทก์มีหน้าที่นำสืบ ให้เห็นว่าสัญญากู้เป็นเอกสารที่แท้จริง

7.2 ฎ 1521/46 โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2 รับซื้อฝากที่ดินพิพาทไว้ โดยไม่สุจริต หมายความว่าจำเลยที่ 2 รู้อยู่แล้วว่า จำเลยที่ 1 ได้ที่ดินพิพาทมาโดย มิชอบ และไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท
โจทก์จึงมีภาระพิสูจน์ให้รับฟังได้ เช่นนั้น เพราะจำเลยที่ 2 ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าสุจริต

7.3 ฎ 149/44 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินและให้คืน น.ส. 3 ที่ให้เป็นประกัน
จำเลยยอมรับว่า ?โจทก์ทำสัญญากู้ตามฟ้องจริง แต่อ้างว่าได้เปลี่ยนสัญญากู้กันใหม่อีก 2 ครั้ง? จึงเป็นการอ้างว่าคู่สัญญาได้เปลี่ยนสาระสำคัญแห่งหนี้ หนี้ตามฟ้องระงับไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่ โจทก์ของชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวอีกไม่ได้ จำเลยมีภาระพิสูจน์

7.4 ฎ 5722/2546 การกู้ยืมเงินที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ จำเลยให้การว่า สมุดบันทึกการชำระหนี้เป็นหลักฐานที่โจทก์มอบให้จำเลยเพื่อตรวจสอบการผ่อนชำระหนี้ ทั้งไม่ปรากฏลามมือชื่อจำเลย โจทก์ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับจำเลยตามกฎหมายได้คำให้การดังกล่าวแสดงชัดแจ้งถึงการปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ในเรื่องสมุดบันทึก อันเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาฟ้องบังคับคดีแก่จำเลยภาระพิสูจน์ตกแก่โจทก์ ที่เป็นฝ่ายอ้างข้อเท็จจริง ตาม 84
แม้จำเลยได้เบิกความในคดีอื่นรับว่า ลายมือชื่อของจำเลยในสมุดบันทึกการชำระหนี้ เป็นลายมือชื่อของจำเลย และจำเลยเป็นหนี้เงินกู้จำนวน 5000 บาท แต่เมื่อมิได้เป็นคำรับในคดีนี้ ถือไม่ได้ว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงดังที่โจทก์อุทธรณ์ และคำรับของจำเลยเช่นว่านี้เป็นเพียงพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่โจทก์สามารถนำมาสืบใช้ยันจำเลยได้ เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธ และนำสืบหักล้างในคดีนี้ จะถือเอาคำให้การจำเลยในคดีอื่นมาผูกพันจำเลยในคดีนี้ โดยมิได้นำสืบหักล้างเลยนั้นหาได้ไม่

7.5 ฎ 4014/2546 โจทก์นำสืบว่าได้มอบให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาส่งให้จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยมีบุคคลชื่อ ต. ลงลายมือชื่อรับหนังสือจำเลยจึงมีภาระการพิสูจน์ว่ามีบุคคลชื่อ ต. อยู่ในบ้านของจำเลยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่สืบพยาน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า มีบุคคลชื่อ ต. ลงลายมือชื่อรับหนังสือบอกเลิกสัญญาอยู่ในบ้านของจำเลย การบอกเลิกสัญญาจึงชอบ

8.แต่ไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับแล้ว
8.1 ค. 51/2546 แม้โจทก์จะเป็นผู้กล่าวอ้างข้อเท็จจริง และภาระการพิสูจน์ตกแก่ โจทก์ แต่เมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุนไม่ได้ให้การปฏิเสธ ข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างโดยชัดแจ้ง รวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธ ตาม 177 วรรค 2 ถือว่าจำเลยที่ 2 รับข้อเท็จจริงตามโจทก์กล่าวอ้างและไม่เป็นประเด็นที่โจทก์ต้องนำสืบ ข้อเท็จจริงที่ถือว่าคู่ความรับแล้ว ตาม 84 (1) ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์

8.2 ฎ 2813/2545 โจทก์ทั้งสี่ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุจากจำเลยที่ ๒ เพื่อนำสืบว่าจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเท่ากับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ได้รับคำสั่งเรียกพยานเอกสารแล้วไม่ยอมส่งกรมธรรม์ประกันภัยตามคำสั่งศาลและไม่นำสืบพยานให้เห็นเป็นอย่างอื่น ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่โจทก์ทั้งสี่ต้องนำสืบโดยกรมธรรม์ประกันภัยว่าจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสี่เต็ม จำนวนเท่ากับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๒ ได้ยอมรับแล้วตามป.วิ.พ. มาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นไม่ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเท่าที่จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดจึงไม่ถูกต้อง

9. 1742/2545 จำเลยทำสัญญาแบ่งเช่าที่ดินพิพาทเพื่อปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย แม้ว่า ป.วิ.พ.มาตรา 94 (ข) ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลเพื่อเพิ่มเติม ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาดังกล่าว ซึ่งต้องฟังว่าจำเลยเช่าที่ดินพิพาทเพื่อปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยก็ตาม แต่จำเลยก็ให้การว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยปลูกสร้างบ้านในที่ดินพิพาทเพื่อให้บุคคลภายนอกเช่า และสัญญาแบ่งเช่าที่ดินไม่สมบูรณ์ ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยผิดสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์หรือไม่ โดยในการวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวนี้ นอกจากศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสัญญาแบ่งเช่าที่ดินแล้ว ยังต้องฟังพยานบุคคลที่จำเลยนำสืบมาประกอบสัญญาแบ่งเช่าที่ดินว่า จำเลยได้กระทำการใดหรือไม่ กระทำการใดผิดไปจากข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าว อันจะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ ดังนั้น จำเลยผู้เช่าย่อมนำสืบข้อเท็จจริงที่ได้ปฏิบัติมาต่อกันได้ไม่เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารอันต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)
จากคุณ : ขนมเบื้อง
โดย : เก็บมาฝาก  เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552  เข้าชม : 8698


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

sbobet
ขอคำแนะด้วยค่ะ
MP3 ไฟล์เสียงคำบรรยายเนติฯ 1/66 และ 2/66 ส่งฟรี EMS
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนน !!!!!!!!!!!!
เรื่องสัญญาจะซื้อจะขายกำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :