Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'dbw_lawsiam2010'@'localhost' (using password: YES) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 4

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 5

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 5

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 5

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 5

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 6

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 9

Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 22

Warning: Wrong parameter count for min() in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 22

Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 23

Warning: Wrong parameter count for max() in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 23

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 32

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


สรุปคำบรรยายเนติฯ 2/2553 วิชากฎหมายล้มละลาย ครั้งที่1 | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   สรุปคำบรรยายเนติฯ 2/2553 วิชากฎหมายล้มละลาย ครั้งที่1


สรุปคำบรรยายเนติฯ 2/2553 วิชากฎหมายล้มละลาย ครั้งที่1หากเอกสารสรุปคำบรรยายนี้ มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้า kankokub ขออภัยและน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว หากจะมีประโยชน์อยู่บ้างขอมอบให้แก่ ท่านอาจารย์ ไกรสร บารมีอวยขัย, อ.เอื้อน ขุนแก้วผู้บรรยาย , ผู้มีน้ำใจส่ง flie เสียงที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ฟังคำบรรยาย , บิดามารดาข้าพเจ้า ขอบคุณ. http://www.muansuen.com และคุณ admin ที่นำ flie เสียงมาลงแบ่งปันให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2553

สวัสดีครับ ก็เป็นวิชากฎหมายล้มละลาย ก็บรรยายร่วมกับท่านอาจารย์เอื้อน อาจารย์พูดในส่วนการดำเนินคดีล้มละลาย อาจารย์เอื้อนบรรยายการฟื้นฟูกิจการ

การดำเนินคดีล้มละลาย ในกรณีที่กฎหมายมีปัญหาเรื่องถ้อยคำ วัตถุประสงค์มีอยู่สองวัตถุประสงค์ เนื่องจากกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายว่าด้วยการบังคับชำระหนี้ก็ทำนองเดียวกับวิแพ่งแต่ว่าลักษณะของคดีอาจจะไม่เหมือนกัน เมื่อกฎหมายว่าด้วยการบังคับชำระหนี้ แน่นอนคนที่เกี่ยวข้องก็มีสองฝ่าย คือ เจ้าหนี้และลูกหนี้ วัตถุประสงค์ก็เกี่ยวกับสองฝ่าย เจ้าหนี้ลูกหนี้

ส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้กฎหมายก็เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและได้รับชำระมากที่สุด กฎหมายต้องสร้างมาตราการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ทุกรายได้ รับชำระหนี้ทุกคน

จากการที่เราเรียนสมัยปริญญาตรีมาแล้วคงมีพื้นฐานกฎหมายล้มละลายกันมาบ้าง ก็มีบทบัญญัติที่ให้เห็นถึงความประสงค์ของกฎหมาย ว่ากฎหมายล้มละลายมีความประสงค์ตามนี้จริงหรือไม่ เมื่อเราดูกฎหมายล้มละลายแล้วเราคงจะคิดถึงบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาคดีที่ต้องนั่งเป็นการด่วน การดำเนินคดีต่างๆทำไปด้วยความรวดเร็ว ศาลก็ต้องพิพากษาให้ล้มละลาย กระบวนการในการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆให้จพท.สามารถรวบรวมทรัพย์สินได้รวดเร็ว เมื่อรวบรวมมาแล้วจะขายอย่างไรก็ได้ให้ได้รวดเร็วไม่จำต้องขายทอดตลาดเท่านั้น เพราะการขายทอดตลาดมันต้องใช้เวลา กฎหมายล้มละลายก็ให้อำนาจ จพท.ให้ทำอย่างไรก็ได้ ให้ได้เงินเร็วๆ ก็เมื่อได้รับเงินมาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้โดยเร็วก็มีกรอบเวลาบังคับ

นี่คือบทบัญญัติใน พรบ.ล้มละลายที่ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้รวดเร็ว

ที่เสมอภาคและเป็นธรรมก็คือสร้างความเป็นธรรมมีมาตราการทางกฎหมายคือเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วมีสิทธิมาขอรับชำระหนี้ได้ทุกคน ไม่ต้องฟ้องก็มาขอรับชำระหนี้ได้ทุกคน สร้างความเสมอภาค

ในกรณีที่ลูกหนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใด ก็ถ้าปล่อยให้ทำได้ก็ไม่เป็นธรรมกฎหมายเลยมีมาตราการให้เพิกถอนได้เพื่อเอาทรัพย์กลับคืนมาและแบ่งให้เจ้าหนี้ทุกราย

นอกจากนั้นก็มีกรณีเจ้าหนี้บางรายไปฟ้องคดีแพ่งให้ยึดทรัพย์มาหวังจะได้คนเดียว กฎหมายก็ไม่ยอมให้ทำ เพราะฉะนั้น จพท.นี่คือสร้างความเป็นธรรม เมื่อจพท.ขายทรัพย์ได้แล้วก็จะมาแบ่งให้เจ้าหนี้ การเฉลี่ยหนี้ตามสัดส่วนของหนี้ เจ้าหนี้ใดมีส่วนแบ่งมากก็ได้รับชำระหนี้มาก สร้างความเสมอภาคให้แก่เจ้าหนี้ทุกคน

กฎหมายก็สร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้รวบรวมทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด

การที่จะให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากที่สุด มาตราการก็คือกฎหมายล้มละลายจะลดค่าใช้จ่ายลง เหมือนกับการทำธุรกิจ ถ้าไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ สินค้าเราทำอย่างไรให้ทำกำไรได้ การที่จะทำกำไรก็ต้องใช้วิธีการลดต้นทุนลง เปรียบก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีล้มละลาย

ค่าขึ้นศาลเท่าไหร่ไม่รู้คดีแพ่งทุนทรัพย์ยิ่งมากค่าขึ้นศาลก็มาก อาจจะเป็นร้อยล้านพันล้าน คดีล้มละลายค่าขึ้นศาลก็เพียงห้าร้อยบาท

กรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลภายนอกถ้าโดยทั่วไปลูกหนี้ต้องไปฟ้องให้ชำระหนี้ ก็เสียค่าทนายความ กฎหมายก็ให้รวบรวมฟ้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกระบวนการทวงหนี้ ถ้าไม่ปฏิเสธหนี้ก็เป็นหนี้เด็ดขาด ไม่มีต้นทุน

กฎหมายล้มละลายก็อาจไม่ค่อยได้สนใจกันมาก แต่เป็นกฎหมายที่น่าสนใจนะครับเพราะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ก็มีอิทธิพลกับเราทุกคนเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้

อีกฝ่ายก็คือลูกหนี้ ก็เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ที่สุจริตให้หลุดพ้นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ มาตราการมีอะไรบ้างที่ทำให้หลุดพ้นก็มีเรื่องการประนอมหนี้ หรือเรื่องการปลดจากล้มละลาย ลูกหนี้ก็หลุดพ้นเหมือนกัน เราอาจจะมองว่าใครถูกฟ้องล้มละลายจะซวยหรือลำบากแต่จริงๆแล้วมีบทบัญญัติคุ้มครองอยู่ กฎหมายล้มละลายก็ไม่ได้เพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ฝ่ายเดียว ก็ช่วยลูกหนี้ด้วย

ต่อไปเรามาดูความแตกต่างคดีแพ่งกับคดีล้มละลายเพื่อเราจะได้เข้าใจได้ถูกต้อง ที่อาจารย์ได้พูดว่าคดีแพ่งกับคดีล้มละลายก็เพื่อบังคับชำระหนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่คดีประเภทเดียวกัน ความจริงคดีสองประเภทนี้ต่างกันก็อาจจะดูได้จากผลที่เป็นต่อเจ้าหนี้ คือ เจ้าหนี้ทุกรายมาขอรับชำระหนี้ได้แม้ไม่ใช่โจทก์ แต่ถ้าคดีแพ่ง คำพิพากษาผูกพันเฉพาะคู่ความ ก็เฉพาะโจทก์เท่านั้น ในคดีที่ได้ฟ้องเท่านั้น

สำหรับผลที่มีต่อลูกหนี้ จพท.มีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินโดยไม่ต้องคำนึงว่าจำนวนหนี้ที่ฟ้องเท่าไหร่ เจ้าหนี้ที่ฟ้องให้ล้มฯอาจเป็นเจ้าหนี้ที่มีหนี้สามล้านแต่พอศาลพิพากษาให้ล้มละลายก็สามารถยึดได้ทั้งหมด ที่ลูกหนี้มีอยู่ ต่างกับคดีแพ่งที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดเกินกว่าที่ฟ้องไม่ได้เพราะฉะนั้นคดีสองประเภทนี้ต่างกัน

ต่อไปก็อยากให้เห็นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายว่าเริ่มต้นอย่างไร จบอย่างไร เพราะเวลาอาจารย์บรรยายจะบรรยายตามขั้นตอนของกระบวนพิจารณา คงไม่บรรยายเรียงมาตรา ก็เนื่องจากกฎหมายที่เราจะศึกษาเป็น พรบ แต่จริงๆแล้ว ศักดิ์ศรีเท่ากัน มันแก้ไขกันได้ ความแตกต่างก็อย่างที่ว่า ประมวลนั้นพยายามบัญญัติเรียงเนื้อหาแล้วเข้าใจเนื้อหากฎหมายได้ง่ายๆ เช่นในอาญาเราอ่านเรียงมาตราแล้วก็จะเข้าใจ แล้วก็จะเข้าใจเรียงแต่ละมาตรา ส่วนพรบ.เป็นกฎหมายที่ร่างมาไม่พิถีพิถัน แต่ก็จัดหมวดหมู่เหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่ถึงกับพิถีพิถันทำให้คนอ่านเข้าใจได้

คนที่มาทำงานเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างต่ำๆต้องทำงานมาปีหนึ่งจึงรู้เรื่อง เราอ่านดูมาตราหนึ่งยันมาตราสุดท้ายจะไม่เห็นกระบวนพิจารณาเลย จากนั้นศาลก็จะทำการพิจารณาตัดสินคดี ถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชนะก็ยกฟ้องไป แต่ถ้าจะให้ลูกหนี้แพ้ ศาลก็จะสั่งพิพากษาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กระบวนพิจารณาจะมาดำเนินคดีต่อที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

อาศัยคำสั่งศาลนี้ มาดำเนินงานต่อ อำนาจหน้าที่ที่หนึ่งนั้นคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก พอยื่นคำขอก็พิจารณาคำขอประนอมหนี้ ไว้ในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกด้วย ในการประชุมเจ้าหนี้ครั้ง ถ้าเจ้าหนี้ลงมติ ให้จพท.ล้มละลายก็ดี ไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมก็ดี ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติพิเศษยอมรับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้นั้นล้มละลาย อำนาจหน้าที่ประการแรกก็จะสำเร็จบริบูรณ์หน้าที่ที่สอง คือทำการรวบรวมเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ทำพร้อมๆกัน คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงไม่ไปรวบรวมเอง ก็จะกำหนดคำอให้มาชำระหนี้ ศาลก็จะสั่งว่าจะให้ชำระหนี้หรือไม่อย่างไร เมื่อศาลสั่งเจ้าพนักงานก็ได้ข้อมูลแล้ว ที่รวบรวมได้ว่าในคดีล้มละลายนี้มีเจ้าหนี้กี่รายแต่ละรายมีสิทธิเท่าไหร่ หน้าที่ก็ไปพร้อมๆกัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มีอำนาจรวบรวมทรัพย์สิน รวบรวมไว้เพื่อให้มีเวลาในการแบ่งให้ลูกหนี้ทั้งหลาย จพท.ก็ทำการขาย ในวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดพอขายได้เงินมาก็แบ่งให้เจ้าหนี้ที่รวบรวม คดีล้มละลายแบ่งเสร็จไม่มีเงินจะแบ่งอีก ถ้าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ก็โชคดีไป ซึ่งแน่นอนคดีล้มละลายมันไม่มีโอกาสเกิดหรอกที่จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ที่สามารถทำคดีล้มลายแล้วทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนอาจารย์อยู่กรมถ้าเริ่มมีการบังคับคดีนี่ก็รู้สึกขายหน้าถ้าได้ครบ เพราะถ้าได้ครบเมื่อไหร่แสดงว่าการทำงานมันช้ามาก จนราคาที่ดินมันขึ้นมาทำให้ขายแล้วจ่ายหนี้ได้หมดมีเงินเหลือคืนลูกหนี้ ถามว่าเจ้าหนี้มีความสุขหรือไม่ สมมุติว่าเงินร้อยบาทยื่นวันนี้ได้รับชำระอีก สิบห้าปี เจ้าหนี้หลายรายก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินก็มีนะครับ

พอเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ครบ คดีล้มละลายก็จบไป แต่ถ้าแบ่งแล้วเจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน จพท.ก็มีอำนาจที่จะสืบหาทรัพย์สินต่อ ระยะเวลาผ่านไปสิบปี ก็จะเป็นเหตุให้จพท.สั่งยกเลิก คดีล้มละลายก็ดำเนินมาพอสมควรแล้ว สิบปีแล้วควรจะนิรโทษกรรมได้แล้ว กฎหมายก็กำหนดให้ขอให้คดีล้มละลายมันจบ แต่ก่อนที่จพท.จะขอให้ศาลสั่งให้ยกเลิก ในทางปฏิบัติ ถ้าแบ่งแล้วได้รับชำระไม่ได้ครบนั้น ก็จะให้ศาลปิดคดีไว้ก่อน ปิดคดีไปแล้วลูกหนี้มีทรัพย์อะไรขึ้นมาใหม่ จพท.ก็จะรายงานศาลขอให้นำทรัพย์นั้นมาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ก็จะเห็นภาพนะว่าคดีล้มละลายเริ่มต้นอย่างไรและสิ้นสุดลงเมื่อใด สิทธิของลูกหนี้ก็มีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากการล้มละลาย อาจารย์ใช้คำว่าหลุดพ้นจากการล้มละลายนะไม่ใช่การหลุดพ้นจากหนี้นะ พ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย มีวิธีสองวิธี คือผลของคำสั่งศาล คือคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ คำสั่งปลดจากการล้มละลาย คำสั่งยกเลิกการล้มละลาย จากสองคำสั่งนี้ก็จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ด้วย ประการที่สองหลุดพ้นจากการล้มละลายโดยผลกฎหมายก็คือ ได้รับการปลดจากการล้มละลายตามกฎหมาย เช่นกฎหมายเราแก้ไขเพิ่มเติมมาใหม่ ซึ่งเราคงทราบ เมื่อศาลพิพากษาให้พ้นสามปี ก็พ้นสภาพ เราก็คงทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎมหายล้มละลาย

ก็มาเข้าเนื้อหากัน กฎหมายที่เราศึกษากันเขามีชื่อเรียกว่า อะไรบางทีตอบถูก แต่ไม่รู้ว่าจะมีที่มาจากใด บางคนตอบว่าดูจากหน้าปก หรือไม่ก็สันหนังสือ ความจริงกฎหมายทุกฉบับก็มีชื่อเรียกและมีอยู่ในบทบัญญัตินั้นๆ อยู่ในมาตราหนึ่ง ก็เป็นเกร็ดความรู้ ไม่ได้เอาไปออกสอบนะครับ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย พ.ศ. 2542 เหตุที่ต้องบัญญัติไว้ก็เพื่อใช้ในการอ้างอิงกฎหมาย คือชื่อชองเขาคนที่เขามามีความเคร่งครัดกำหนดความเชื่อถือเรา

เหมือนตอนอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์นี่ ถ้าชื่อกฎหมายผิดนี่อาจารย์จะให้แก้ทันทีเลย เพราะมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงไปเลย แต่อย่างที่กล่าวไปว่าตอนสอบเนฯก็ไม่เคร่งครัด จะเขียนว่าตาม พรบ.ล้มละลายก็ไม่ว่ากัน

และอย่าไปใช้เป็นพ.ศ.นะครับเขาใช้ว่าพุทธศักราช แต่ถ้าเวลาจัดตั้งศาลกลับใช้ พ.ศนะครับ ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดของข้อสอบ คือ วิแพ่งนะครับในส่วนข้อแปดข้อเก้าถึงเป็นล้มละลายและฟื้นฟู

มาตราหนึ่ง ต่อไปมาตรา 2 3 4 การบังคับใช้ก็ไม่มีอะไรแล้ว

มาตราห้าเป็นเรื่องรัฐมนตรีรักษาการ ก็ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็มีเพื่อ ใช้ในการตัดสินหรือจำกัดอำนาจของ เจ้าพนักงานบังคับคดี เพราะถ้าไม่มีระบบ ก็อาจมีการแย่งอำนาจการแต่งตังเจ้าพนักงาน ออกระเบียบขัดกันมั่ว ก็จะมีการแก้ไขกฎหมายก็ต้องผ่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เพราะฉะนั้น รัฐมนตรีรักษาการก็มีความสำคัญ

ต่อไปก็เป็นวิเคราะศัพท์ คำแรกก็คือ รัฐมนตรี ก็หมายความถึงรัฐมนตรีรักษาการ อ่านวิเคราะห์ศัพท์ ก็จะเห็นว่าพระราชบัญญัติ อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเองแน่นอน

จริงๆวิเคราะห์ศัพท์ต้องเป็นแปลความหมายให้เข้าใจเลย แต่นี่บอกรัฐมนตรี คือ รัฐมนตรีรักษาการ แล้วจะรู้หรือไม่ ว่ารัฐมนตรีกระทรวงไหน มันก็ไม่จบ เราก็ต้องไปอ่านมาตราห้า ข้างบนต่อ ว่าก็คือรัฐมนตรีรักษาการ กระทรวงยุติธรรม แต่ถ้าในประมวลกฎหมายเราจะเห็นว่าในวิเคราะห์ศัพท์จะมีความชัดเจนในตัวเองนะครับ

อย่างวิแพ่งต้องการทราบว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีคือใครอ่านแล้วเข้าใจชัดเจน หรือในป.อ. คำว่าโดยทุจริตอ่านแล้วเข้าใจ นี่คือลักษณะประมวลกฎหมาย

ต่อไปคำว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้แก่ใครน๊า เราก็ดูวิเคราะห์ศัพท์ ก็คือ คนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติงานแทน อ่านก็งง อีก ต้องไปเปิดมาตรา 139 ไปเปิดวิเคราะห์ศัพท์ไม่ได้คำตอบ

จริงๆวิเคราะห์ศัพท์คำว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ในมาตรา 139 คือคนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งมา

เจ้าพนักงานบังคับคดี ก็ต้องไปอ่าน วิแพ่งต่อไปอีก มีกฎหมายเล่มเดียวก็ตอบไม่ได้ อีก ต้องไปดูวิแพ่งต่ออีกในมาตรา 1 อนุมาตรา 14 ได้แก่ เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี ฯ

พอเราอ่านวิแพ่งแล้วจะได้ความหมดเลยเพราะว่าเป็นกฎหมายประมวลเขาพยายามบังคับให้ชัดเจน

เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มอบหมาย เขาเรียกพวกนี้ว่า เป็นอัตราจ้าง ก็คือลูกจ้างตามอัตราจ้าง

อย่างฟื้นฟูทุนทรัพย์เป็นพันล้าน แต่คนดูแลเป็นเพียงลูกจ้าง สัญญาปีต่อปี การคัดเลือกก็ไม่ได้ดูประสบการณ์การ

ว่าต่อในส่วน เจ้าหนี้มีประกัน หมายความว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินลูกหนี้ กฎหมายแบ่งออกเป็นสองประเภท ก็ต้องมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าหนี้มีประกันต้องมีทรัพย์สินของลูกหนี้คนนี้ไว้เป็นประกัน ปัญหาว่า ถ้าไม่มี ก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน เช่น ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ โดยมีนาย ข จดจำนองให้ ก็ไม่ถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันเพราะทรัพย์สินที่ยึดไว้ไม่ใช่ของลูกหนี้

ประการต่อไปนอกจากมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้ว จะต้องเป็นทรัพย์สินในทางจำนอง ต้องมีผลตามกฎหมายด้วย ต้องมีแบบ ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

สัญญาประกันตัวผู้ต้องหา มิได้จดทะเบียนจำนอง ก็ไม่ถือว่าผู้รับประกันเป็นเจ้าหนี้ ที่ว่าต้องมีทรัพย์ของลูกหนี้นั้น ก็ 3437/2536

ประการต่อไป เจ้าหนี้มีประกัน จะต้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันในขณะยื่นฟ้อง ถ้าปรากฎว่าเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้จำนองฟ้องบังคับจำนองแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้ว ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเจ้าหนี้มีประกัน 5602/2532

ปัญหาว่าเจ้าหนี้ที่ฟ้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบ ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉํยได้เอง 1815/2534

จำนำก็ต้องจำนำให้ถูกต้อง ลูกหนี้ก็ต้องส่งมอบทรัพย์จำนำให้เจ้าหนี้ยึดถือ เมื่อสัญญาจำนำระงับเจ้าหนี้นั้นก็ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันต่อไป

กรณีเจ้าหนี้สิทธิยึดหน่วง ซึ่งตามบทบัญญัติทั่วไป สิทธิยึดหน่วงจะมีก็ต่อเมื่อยึดทรัพย์ไว้ ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้มูลเดียวกับตัวทรัพย์ ก็มีสิทธิยึดหน่วง เช่น ค่าซ่อมรถ

นอกจากนั้นแล้วก็อาจเกิดตามกฎหมายตัวแทน เช่น ตัวการมอบหมายให้ตัวการไปกระทำอย่างใด ถ้าปรากฎว่าในการทำหน้าที่ตัวแทนได้ทรัพย์สินอะไรมา มีหนี้สินเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตัวแทน ในกรณีเช่นนี้ถ้าตัวการไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ตัวแทนก็มีสิทธิยึดถือทรัพย์นั้นได้ เช่นลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ ตั้งเจ้าหนี้เป็นตัวแทนในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทนก็ไปซื้อหุ้นให้ ก็ปรากฎว่าลูกหนี้ไม่ชำระค่าหุ้นที่สั่งซื้อ เขาก็จะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน เพราะมีสิทธิยึดหน่วง ก็มีคำพิพากษา 175/2529 โจทก์เป็นตัวแทนซื้อหุ้นให้แก่ลูกหนี้ โจทก์มีสิทธิ สิทธิยึดหน่วงหุ้นนั้นได้ จนกว่าจะชำระราคาหุ้น เวลาเจ้าหนี้ที่จะมาฟ้องคดี ก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่

ต่อไปเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ ที่บังคับได้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ ได้แก่บุริมสิทธิประเภทไหน เบื้องต้นก็ต้องดูว่าบุริมสิทธิที่ว่าต้องได้รับชำระหนี้ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ ก็คือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ ขายเองได้หรือไม่ เอามาขายทอดตลาดเองเลย ทำได้หรือไม่ กฎหมายไมได้ห้ามเพราะฉนั้นเจ้าหนี้จำนำจะทำการขายทอดตลาดเองก็ได้ แต่ถ้าขายทอดตลาด ผู้ทอดตลาดนั้นจะสู้ราคาไม่ได้ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็ไม่มีใครห้าม

บุริมสิทธินั้นต้องเป็นบุริมสิทธิกี่ประเภทใหญ่ๆ บุริมสิทธิพิเศษ กับ บุริมสิทธิสามัญ บุริมสิทธิพิเศษเหนือ มาดูว่าบังคับเร็ว เราก็ต้องดูบุริมสิทธิพิเศษ เจ้าสำนักโรงแรม ผู้ให้เช่า ก็เป็นเจ้าหนี้มีประกัน เขาก็มีสิทธิบังคับได้ บอกกล่าวการบังคับหนี้ จำนองก็ดีจำนำก็ดีสิทธิยึดหน่วง ก็มีสิทธิ เป็นของเขาได้ เสมอ กฎหมายล้มละลายก็ให้ความคุ้มครอง ต่อไป คดีล้มละลาย พอศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็มาดำเนินคดีที่จพท. เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายอย่างหนึ่ง การจะแก้ไขต้องให้ศาลสั่ง จะร้องคัดค้านคนที่ได้รับผลกระทบ จะร้องให้เจ้าพนักงานสั่งแก้ไข เพราะเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นการใช้อำนาจตุลากาล ทำให้ ทำไมกฎหมายต้องบัญญัติ วิเคราะห์ศัพท์อาจารย์ยังไม่อธิบายฟันธง เราไปอ่านฏีกาว่า กรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน ตอบหนึ่งเดือน อย่าไปหลงคำถามนะครับ ถ้าเราเข้าใจที่มาก็จะจำได้ เรื่องอุทธรณ์ฏีกา เป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าคดีไปสู่ศาลสูงที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยคดี เมื่อสำคัญ เวลากำหนดวันก็ต้องคิด ว่าจะเอาเท่าไหร่ดี สามสิบวันเป็นหลักเดียวกัน แต่ถ้าสามสิบวัน แล้ว มันอาจจะมีปัญหาว่าในการนับวันมันยาก

ที่มาของการบัญญัติคำพิพากษา ก็คือคู่ความที่ไม่พอใจต้องอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือน และถ้าเป็นคำพิพากษาจะไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาด้วย ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณา

อย่างที่ศาลตัดสินการมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก็เป็นคำพิพากษาแล้ว ก็มีทนายเข้าใจผิดคิดว่ายังไม่มีคำพิพากษา ก็ยังไม่ยื่นอุทธรณ์ ช่วงที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กับ มีคำสั่งล้มละลายมันเกินหนึ่งเดือนแล้ว ก็หมดสิทธิอุทธรณ์

กฎหมายใช้คำว่า พิพากษา คือ วันอ่านคำพิพากษา ในคดีแพ่งถึงวันอ่าน เกิดคู่ความไม่มา ศาลทำอย่างไร อย่าไปตอบว่าเลื่อนนะครับ เมื่อไม่มาก็อ่านลับหลังทั้งสองฝ่าย เกิดในห้องนั้นไม่มีใครเหลือแต่หน้าบัลลังค์ก็อ่านให้ฟังเหรอ จริงๆต้องตอบว่าก็งดการอ่านแล้วให้ถือว่าอ่าน

การทำงานของศาล ในกระบวนพิจารณาขั้นตอน ศาลทำงานในการออกคำสั่งนั้นๆ ยื่นฟ้องก็ถือว่าสั่งแล้ว คำฟ้องไม่ถูกต้องสั่งให้ไปแก้ สั่งให้ออกหมายเรียกส่งให้จำเลย สั่งตลอด คราวนี้ล้มละลายศาลก็มีคำสั่ง คำสั่งตลอดกระบวนพิจารณา ถ้าคำสั่งใดเป็นการชี้ขาดคดีแล้ว คำสั่งนั้นจะเป็นคำพิพากษา คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตัดสินชี้ขาดคดีแล้ว ก็มีผลในคำพิพากษา มีคำสั่งอะไรอีก คำสั่งคำขอให้ชำระหนี้ สั่งยกคำขอ สั่งให้ชำระหนี้บางส่วน พวกนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งชี้ขาดแล้ว ถ้าไม่พอใจก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือน และนอกจากนั้นมีอะไรคำสั่งในเรื่องการร้องขัดทรัพย์ ก็วินิจฉัยชี้ขาดคดีเหมือนกัน คำสั่งในเรื่องการทวงหนี้ คำสั่งในมาตรา 146 การคัดค้านการวินิจฉัยของ จพท. ถ้าศาลพิจารณาแล้วชี้ขาด ในคดีล้มละลาย ก็มีคำสั่ง สองอย่างถ้าเป็นการวินิจฉันคดีแล้ว คู่ความก็มีผลกระทบ

นี่คือที่มา เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่ต้องดูว่าจะอุทธรณ์แล้วนี่คือคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ เพราะถ้าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องโต้แย้งคำสั่ง วิเคราะห์ศัพท์ต่อไป คือ พิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าชั่วคราวหรือไม่ ก็เพื่อให้บัญญัติกฎหมาย ไม่ต้องยาวๆ ถ้ามาตราใดให้มีผลครอบคลุมชั่วคราวหรือเด็ดขาดได้

อย่างเช่น ในมาตรา 19 คำสั่งพิทักษ์ให้ถือเสมือนว่าเป็นหมายของศาล ถ้าไม่มีบทบัญญัติศัพท์ก็ต้องบัญญัติกฎหมายยาวทุกมาตรา อย่างในมาตรา 22 เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ถ้าไม่มีก็ยาวเลยเอาสั้นๆ นี่คือวัตถุประสงค์แค่นั้นเอง

มติธรรมดา มติพิเศษ ต้องมีจำนวนหนี้เท่ากับ สามในสี่ เรามาดูมติ ถ้าอาจารย์ถามว่าคดีล้มละลายมีเจ้าหนี้สิบราย เจ้าหนี้แต่ละลายมีหนี้หนึ่ง ล้าน ก็รวมเป็นสิบล้านปรกฎว่าการประชุม มีเจ้าหนี้แปดราย ที่ประชุมจะลงมติให้ฝ่ายใดถอนการยึดทรัพย์ ปรากฎว่า เจ้าหนี้ยกมาเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ถามต่อว่าเจ้าหนี้ใดให้ถอนการยึด ก็ไม่มีใครยกมือ แต่ว่ามีเจ้าหนี้ห้ารายบอกว่า วันนี้ไม่ออกเสียง เพราะไม่เข้าใจในข้อเท็จจริง ของดออกเสียง ดังนั้นในการประชุมรายนี้มีเจ้าหนี้สิบราย

ก็นับเฉพาะที่มาประชุม และได้ออกเสียง ไม่มียกไม่ออกเสียง จะยึดหรือจะถอน ก็ไม่เข้าใจก็ไม่ออกเสียง เพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหนี้ที่มาประชุมกี่ราย ก็คือรายเดียว

มติพิเศษดูจำนวนคน เจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจำนวนหนี้เท่ากับสามในสี่ อันนี้ยาก จริงๆ นี่ต้องบัญญัติว่า ไม่น้อยกว่าสามในสี่

มติเมื่อสักครู่ ได้มติพิเศษหรือไม่ อย่างตัวอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ ตอบว่าไม่ได้ ทำไมไม่ได้หล่ะ เจ้าหนี้ฝ่ายข้างมาก ออกเสียงรายเดียว นะครับ ข้างมากนะครับ เขานับเจ้าหนี้ที่ออกเสียงนะครับ ไม่มาก็ตัดออก ไม่ออกเสียงก็รายออก เมื่อออกเสียงรายเดียวก็ ได้มติพิเศษ เราอย่าไปคิด กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้ทุกรายจะต้องแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่นั่งเฉยๆ

คดีล้มละลายต้องการให้เจ้าหนี้ทุกรายมีส่วนรวม เพื่อให้พอเกิดความเสียหายแล้วไม่สามารถมาปฏิเสธได้ พอคุณไม่โหวตเขาก็ไม่นับคุณด้วยนี่คือที่มาของมติ ต่อไป คำว่า บุคคลภายใน ของลูกหนี้ก็หมายถึงกรรมการผู้จัดการผู้ถือหุ้นต่างๆ อันนี้ไปใช้ในมาตรา 115 เท่านั้น ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเพิกถอน คนที่ได้เปรียบเป็นคนภายใน เป็น ต่อไปคำว่าบุคคลล้มละลายที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นบุคคลล้มละลายที่กระทำความผิด เช่นการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน นี่คือวิเคราะห์ศัพท์

ก็แสดงว่าบุคคลล้มละลายทุจริต ต้องถูกศาลพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายก่อนแล้วถูกพิพากษาว่ากระทำความผิด ที่ว่านี่ก็เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลายเข้ามา อันเกี่ยวด้วยกับการกระทำความผิดอาญา ฐานยักยอกหรือฉ้อโกง กลุ่มหลังนี่อาจไม่มีคำพิพากษาก็ได้ แต่ล้มละลายเพราะเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิด ทำนองเดียวกับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เช่นเราไปทำร้ายเขา การทำร้ายก็ผิดทั้งแพ่ง คือละเมิด อาญาคือทำร้ายร่างกาย เวลาฟ้องคดีแพ่งก็เกี่ยวเนื่องคดีอาญา คดีอาญาอาจยังไม่ฟ้องก็ได้ อายุความเท่าไหร่ อย่างมีคนมาทำร้ายเรา ละเมิดได้หรือไม่ อายุความเท่าไหร่ ปีหนึ่ง แต่บังเอิญว่าละเมิดเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา อายุความนับตามการดำเนินคดีอาญา ซึ่งแน่นอนอคดีอาญาอาจยังไม่ฟ้องก็ได้ เช่นเดียวกันในกลุ่มที่สอง เขาถูกฟ้องมาเป็นคดีล้มละลายจากฐาน ยักยอกหรือฉ้อโกง หรือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แต่เขาอาจยังไม่ถูกฟ้องในคดีอาญา วัตถุประสงค์ก็คือ เอามาพิจารณาในการปลดจากการล้มละลาย บุคคลล้มละลายทุจริต ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการปลดจากการล้มละลาย ศาลก็เห็นชอบในการประนอมหนี้ไม่ได้ ต่อไปอาจารย์ก็ว่าด้วยมาตรา 7 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวลูกหนี้ที่ถูกฟ้องในคดีล้มละลายได้ กฎหมายก็บัญญัติคุณสมบัติ ได้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ หรือภายในเวลาหนึ่งปี เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย เงื่อนไขประการที่สองคือลูกหนี้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือไม่ อย่างนี้ก็ฟ้องไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะฟ้องไม่มี หลังจากกนั้นก็ไม่มี เว้นแต่ ประกอบธุรกิจในราชฯหรือไม่ จะประกอบเองหรือตั้งตัวแทนก็ได้ หรือว่าขณะฟ้องตัวแทนไม่ได้ทำแล้วแต่ย้อนหลังไปหนึ่งปีก็ทำได้ อันนี้คือมาตรา 7

คำว่าหนี้สินล้นพ้นตัว กฎหมายไม่ได้บัญญัติวิเคราะห์ศัพท์ไว้ แต่มาจากคำพิพากษา ว่าหมายถึง มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน

เคยมีคดีล้มละลายอยู่เรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ ห้าล้าน ลูกหนี้มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน สามล้าน และสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลพิพากษาให้บังคับคดี กับบุคคลภายนอก สิบล้านบาท แต่ยังบังคับไม่ได้ ก็มีปัญหาว่าลูกหนี้รายนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ สิทธิเรียกร้องในหนี้ตามคำพิพากษาเป็นทรัพย์สินหรือไม่ เมื่อเป็นคดีจริงๆ บังเอิญว่าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนจะยกฟ้องโดยฟังว่าหนี้รายนี้มีทรัพย์สิน เกินหนี้สิน อาจารย์ก็มองว่าสิทธิเรียกร้องสิบล้านนี่ ถ้าเอามาขายให้ท่าน เจ็ดล้านท่านจะซื้อหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่ซื้อหรอก ก็เกิดปัญหา ก็ตอบว่าก็น่าจะถือว่าหนี้สินล้นพ้นตัวสิครับ คือสิทธิเรียกร้องก็ดีทรัพย์สินก็ดีต้องดู เช่น คือสิ่งที่เรียกร้องเป็นทรัพย์สินต้องดูมูลค่ามันไม่ได้ดูว่าราคาที่ตราไว้ เช่น หุ้นจดทะเบียนร้อยบาท มีหุ้นอยู่ร้อยล้าน มูลค่ามันมีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เกิด บริษัทที่ถือหุ้นอยู่ล้มละลายไป มูลค่าหุ้นก็เป็นศูนย์

คราวหน้าก็จะมาในมาตรา 8 ให้ฟังนะครับจากคุณ : kankokub
โดย : legal  เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553  เข้าชม : 3294


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

เกมการพนั้น
ชี้ช่องทางทำมาหากิน ลงทุนอะไรดี ที่นี่มีคำตอบ
sbobet
ขอคำแนะด้วยค่ะ
MP3 ไฟล์เสียงคำบรรยายเนติฯ 1/66 และ 2/66 ส่งฟรี EMSกำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :