Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'dbw_lawsiam2010'@'localhost' (using password: YES) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 4

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 5

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 5

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/includes/config-tag.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 5

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 5

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 6

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 9

Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 22

Warning: Wrong parameter count for min() in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 22

Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 23

Warning: Wrong parameter count for max() in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 23

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lawsiam/domains/lawsiam.com/public_html/modules/tag/configfunc1.php on line 32

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


หลักเกณฑ์ สมัครสอบตั๋วปี (ตั๋วทนาย) | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   หลักเกณฑ์ สมัครสอบตั๋วปี (ตั๋วทนาย)


......การสมัครสอบตั๋วฯปี....น้องสามารถไปขอแบบฟอร์มใบสมัครตั๋วฯปีได้ที่สภาทนายความ(ได้ตลอด
เวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใบสมัคร)..เมื่อได้ใบสมัครมาแล้วให้น้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อม
ทั้งเตรียมเอกสารต่างๆ(รายละเอียดดูจากใบสมัครได้ค่ะ)เมื่อพร้อมแล้วให้นำเอกสารพร้อมใบสมัครไป
ยังสำนักงานทนายความที่น้องมีความประสงค์จะฝึกงานเซ็นต์รับรองการเข้าฝึกงานให้น้อง พร้อมทั้งจะ
คืนใบสมัครและสำเนาตั๋วฯทนายของผู้ที่เราให้เค้าเซ้นต์รับรองมาให้
......ต่อมาเรานำใบสมัครพร้อมสำเนาตั๋วฯทนายมาที่สภาฯ ...เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารจากเราไปทั้งหมด
แล้วออกใบนัดให้เรา (ใบนัดจะระบุวันที่เริ่มต้นฝึกงานและวันสุดท้ายที่จะฝึกงานครบ๑ปี) เราต้องเก็บใบ
นัดไว้จนกว่าจะครบตามวันที่ระบุไว้ในนัด เมื่อฝึกงานครบ ๑ ปีแล้ว ให้เรากลับไปที่สภาฯทนายเพื่อขอ
เอกสารจากสภาฯมาให้ สนง.ที่เราฝึกเซ็นต์รับรองการฝึกงานครบ ๑ปีให้เรา แล้วไปยื่นที่สภาฯอีกครั้ง
ในระหว่างนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าสภาฯเปิดรับสมัครสอบหรือยัง หากเปิดแล้วค่อยไปสมัครสอบค่ะ
ค่าสมัครสอบพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะ น้องต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่สภาฯอีกทีนะคะ....
- ป.ล. ที่อธิบายไปเบื้องต้นเป็นการอธิบายตามความเข้าใจของทนายเอง เมื่อสมัยที่ได้ลงสมัครสอบ
ตั๋วฯปีค่ะ ^_^
................................................................

" หลักเกณฑ์การสมัครสอบทนายความในกรณีเป็นข้าราชการ(เบื้องต้น) "

- การเข้าอบรมตั๋วฯทนาย สามารถลงสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมได้ค่ะถึงแม้ว่าจะรับราชการอยู่ก็ตามแต่
(ข้าราชการโดยการสอบบรรจุเท่านั้นไม่รวมถึงพนักงานราชการประเภทไม่บรรจุค่ะ)เพราะการเข้ารับ
การอบรมรวมไปถึงการทดสอบ(สอบตั๋วฯทนาย)ไม่ได้จำกัดห้ามไม่ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหรือ
เข้าทดสอบแต่อย่างใด ดังนั้นคุณเองก็สามารถที่จะที่จะสอบได้เช่นเดียวกับท่านอื่นๆ เพียงแต่มีข้อแม้ว่า....เมื่อสามารถสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว คุณจะยังขอออกใบอนุญาตว่าความไม่ได้จนกว่า
คุณจะลาออกจากราชการกล่าวคือพ้นจากตำแหน่งราชการที่เป็นอยู่ค่ะ...
...................................................................

" หลักเกณฑ์การสอบตั๋วฯทนายประเภทตั๋วฯรุ่นและตั๋วฯปี "

....ขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่วิชาชีพทนายความ มี ๒ ทางค่ะ
- เส้นทางแรก..."ประเภทตั๋วฯรุ่น" โดยใน ๑ ปี สภาทนายฯจะเปิดรับสมัครอบรมประเภทตั๋วฯรุ่น ๒ ครั้ง
เมื่อน้องลงสมัครสอบตั๋วฯรุ่น น้องต้องอบรมวิชาว่าความเป็นระยะเวลา ๑ เดือน(โดยประมาณ)เมื่ออบรม
เสร็จสิ้นจะมีการทดสอบภาค"ทฤษฎี" หากสอบในภาคทฤษฎีผ่าน จะต้องฝึกงานอีก ๖ เดือน เมื่อฝึกครบ
จะมีการสอบภาค"ปฎิบัติ"อีก ๑ ครั้ง หากสอบผ่านในภาคนี้ (ถือได้ว่าเป็นว่าที่ทนายความแล้วค่ะ) ต้องมี
การสอบปากเปล่าอีก ๑ ครั้งเมื่อผ่าน ทางสภาฯจะจัดให้มีการอบรมจริยธรรมทนายความและมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ เมื่อได้ประกาศนียบัตรมาแล้ว ให้นำประกาศฯนี้พร้อม
หนังสือรับรองสมาชิกวิสามัญเนฯไปยื่นจดทะเบียนใบอนุญาตทนายความได้ค่ะ...(เท่านี้สามารถว่าความ
ได้แล้วค่ะ)
- เส้นทางที่สอง..."ประเภทตั๋วฯปี" ใน ๑ ปี จะเปิดให้สมัครสอบ ๒ ครั้ง ขั้นตอนการสอบตั๋วฯปี ต้องยื่น
แบบฟอร์มการฝึกหัดงานในสำนักงาน ๑ ปี(ขอที่สภาฯได้ค่ะ ทุกวัน-เวลาราชการ) เมื่อฝึกครบ ๑ ปีแล้ว
ให้ไปเสียค่าสมัครสอบตามกำหนดการที่สภาฯจัดให้(ควรเช็คทางเว๊ปสภาฯค่ะ)เพื่อสอบ หากสอบผ่าน
ต้องมีการสอบปากเปล่า อบรมจริยธรรม และรับประกาศนียบัตร เช่นเดียวกับประเภทตั๋วฯรุ่น ขั้นตอน
การขอยื่นจดทะเบียนก็เช่นเดียวกันค่ะ
...หมายเหตุ....
- หากสมัครสอบตั๋วฯทนายทั้ง ๒ ประเภทพร้อมกัน แล้วสอบผ่านในประเภทใดประเภทหนึ่งก็สามารถ
ดำเนินการจดทะเบียนได้เลยค่ะ ไม่จำต้องผ่านทั้ง ๒ ประเภท ^_^
.............................................................................

โดย : สอบทนาย  เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2551  เข้าชม : 28151


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

ชี้ช่องทางทำมาหากิน ลงทุนอะไรดี ที่นี่มีคำตอบ
sbobet
ขอคำแนะด้วยค่ะ
MP3 ไฟล์เสียงคำบรรยายเนติฯ 1/66 และ 2/66 ส่งฟรี EMS
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนน !!!!!!!!!!!!กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :