Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


หลักเกณฑ์ สมัครสอบตั๋วปี (ตั๋วทนาย) | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   หลักเกณฑ์ สมัครสอบตั๋วปี (ตั๋วทนาย)


......การสมัครสอบตั๋วฯปี....น้องสามารถไปขอแบบฟอร์มใบสมัครตั๋วฯปีได้ที่สภาทนายความ(ได้ตลอด
เวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใบสมัคร)..เมื่อได้ใบสมัครมาแล้วให้น้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อม
ทั้งเตรียมเอกสารต่างๆ(รายละเอียดดูจากใบสมัครได้ค่ะ)เมื่อพร้อมแล้วให้นำเอกสารพร้อมใบสมัครไป
ยังสำนักงานทนายความที่น้องมีความประสงค์จะฝึกงานเซ็นต์รับรองการเข้าฝึกงานให้น้อง พร้อมทั้งจะ
คืนใบสมัครและสำเนาตั๋วฯทนายของผู้ที่เราให้เค้าเซ้นต์รับรองมาให้
......ต่อมาเรานำใบสมัครพร้อมสำเนาตั๋วฯทนายมาที่สภาฯ ...เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารจากเราไปทั้งหมด
แล้วออกใบนัดให้เรา (ใบนัดจะระบุวันที่เริ่มต้นฝึกงานและวันสุดท้ายที่จะฝึกงานครบ๑ปี) เราต้องเก็บใบ
นัดไว้จนกว่าจะครบตามวันที่ระบุไว้ในนัด เมื่อฝึกงานครบ ๑ ปีแล้ว ให้เรากลับไปที่สภาฯทนายเพื่อขอ
เอกสารจากสภาฯมาให้ สนง.ที่เราฝึกเซ็นต์รับรองการฝึกงานครบ ๑ปีให้เรา แล้วไปยื่นที่สภาฯอีกครั้ง
ในระหว่างนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าสภาฯเปิดรับสมัครสอบหรือยัง หากเปิดแล้วค่อยไปสมัครสอบค่ะ
ค่าสมัครสอบพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะ น้องต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่สภาฯอีกทีนะคะ....
- ป.ล. ที่อธิบายไปเบื้องต้นเป็นการอธิบายตามความเข้าใจของทนายเอง เมื่อสมัยที่ได้ลงสมัครสอบ
ตั๋วฯปีค่ะ ^_^
................................................................

" หลักเกณฑ์การสมัครสอบทนายความในกรณีเป็นข้าราชการ(เบื้องต้น) "

- การเข้าอบรมตั๋วฯทนาย สามารถลงสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมได้ค่ะถึงแม้ว่าจะรับราชการอยู่ก็ตามแต่
(ข้าราชการโดยการสอบบรรจุเท่านั้นไม่รวมถึงพนักงานราชการประเภทไม่บรรจุค่ะ)เพราะการเข้ารับ
การอบรมรวมไปถึงการทดสอบ(สอบตั๋วฯทนาย)ไม่ได้จำกัดห้ามไม่ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหรือ
เข้าทดสอบแต่อย่างใด ดังนั้นคุณเองก็สามารถที่จะที่จะสอบได้เช่นเดียวกับท่านอื่นๆ เพียงแต่มีข้อแม้ว่า....เมื่อสามารถสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว คุณจะยังขอออกใบอนุญาตว่าความไม่ได้จนกว่า
คุณจะลาออกจากราชการกล่าวคือพ้นจากตำแหน่งราชการที่เป็นอยู่ค่ะ...
...................................................................

" หลักเกณฑ์การสอบตั๋วฯทนายประเภทตั๋วฯรุ่นและตั๋วฯปี "

....ขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่วิชาชีพทนายความ มี ๒ ทางค่ะ
- เส้นทางแรก..."ประเภทตั๋วฯรุ่น" โดยใน ๑ ปี สภาทนายฯจะเปิดรับสมัครอบรมประเภทตั๋วฯรุ่น ๒ ครั้ง
เมื่อน้องลงสมัครสอบตั๋วฯรุ่น น้องต้องอบรมวิชาว่าความเป็นระยะเวลา ๑ เดือน(โดยประมาณ)เมื่ออบรม
เสร็จสิ้นจะมีการทดสอบภาค"ทฤษฎี" หากสอบในภาคทฤษฎีผ่าน จะต้องฝึกงานอีก ๖ เดือน เมื่อฝึกครบ
จะมีการสอบภาค"ปฎิบัติ"อีก ๑ ครั้ง หากสอบผ่านในภาคนี้ (ถือได้ว่าเป็นว่าที่ทนายความแล้วค่ะ) ต้องมี
การสอบปากเปล่าอีก ๑ ครั้งเมื่อผ่าน ทางสภาฯจะจัดให้มีการอบรมจริยธรรมทนายความและมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ เมื่อได้ประกาศนียบัตรมาแล้ว ให้นำประกาศฯนี้พร้อม
หนังสือรับรองสมาชิกวิสามัญเนฯไปยื่นจดทะเบียนใบอนุญาตทนายความได้ค่ะ...(เท่านี้สามารถว่าความ
ได้แล้วค่ะ)
- เส้นทางที่สอง..."ประเภทตั๋วฯปี" ใน ๑ ปี จะเปิดให้สมัครสอบ ๒ ครั้ง ขั้นตอนการสอบตั๋วฯปี ต้องยื่น
แบบฟอร์มการฝึกหัดงานในสำนักงาน ๑ ปี(ขอที่สภาฯได้ค่ะ ทุกวัน-เวลาราชการ) เมื่อฝึกครบ ๑ ปีแล้ว
ให้ไปเสียค่าสมัครสอบตามกำหนดการที่สภาฯจัดให้(ควรเช็คทางเว๊ปสภาฯค่ะ)เพื่อสอบ หากสอบผ่าน
ต้องมีการสอบปากเปล่า อบรมจริยธรรม และรับประกาศนียบัตร เช่นเดียวกับประเภทตั๋วฯรุ่น ขั้นตอน
การขอยื่นจดทะเบียนก็เช่นเดียวกันค่ะ
...หมายเหตุ....
- หากสมัครสอบตั๋วฯทนายทั้ง ๒ ประเภทพร้อมกัน แล้วสอบผ่านในประเภทใดประเภทหนึ่งก็สามารถ
ดำเนินการจดทะเบียนได้เลยค่ะ ไม่จำต้องผ่านทั้ง ๒ ประเภท ^_^
.............................................................................

โดย : สอบทนาย  เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2551  เข้าชม : 28021


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

sbobet
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนน !!!!!!!!!!!!
เรื่องสัญญาจะซื้อจะขาย
ถูกบังคับเซ็นต์สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง
ธงเนติ วิแพ่งภาค2 สมัยที่ 66กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :