Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


  [ ดูหัวข้อกฎหมาย ทั้งหมด ]
ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ฎีกาที่ 1672 /2555 | เก็ง สรุป ย่อ กฎหมาย ฎีกา 5 ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com , รวมฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)
 

ร่วมโหวดให้คะแนน

บทความหมายเลข 708 | คะแนน Rating: 4.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 1 vote)


Share
วันที่ อังคาร ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1672 /2555
โจทก์ร่วม ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ หลังจาก ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว จึงเป็นกรณีที่โจทก์ร่วม มิได้ยื่น คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน สิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ซึ่งโจทก์ร่วมจะยื่นคำร้องดังกล่าวได้ ต้องเป็นกรณีมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุสุดวิสัยตาม ป.วิ.พ.มาตรา 23 ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 15 นั้น หมายถึง เหตุที่ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลา หรือคู่ความไม่สามารถมีคำขอเช่นนั้นขึ้นมาได้ ก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการอย่า...งใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่จะกระทำได้ ก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่โจทก์ร่วมและทนายโจทก์ร่วม ทราบวันนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว ไม่มาฟัง ซึ่งเหตุตามคำร้องถือได้ว่า เป็นความผิดของโจทก์ร่วมที่ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นย่อมอ่านคำพิพากษาไปได้ และถือว่าโจทก์ร่วมได้ฟังคำพิพากษานั้นแล้ว ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 182 วรรคสาม และที่ทนายโจทก์ร่วมสอบถามผลคดีจากเจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้น โดยไม่ตรวจผลคดีจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ด้วยตนเอง นับเป็นความผิดพลาดบกพร่องของทนายความของโจทก์ร่วมเอง จึงไม่ใช่ เหตุสุดวิสัยที่โจทก์ร่วมจะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้+++++++++++++++++++++
ติดตาม อัพเดท ฎีกาเด่น 5 ดาว ข่าวสารกฎหมาย ที่ เพจ Facebook : https://www.facebook.com/lawsiamdotcom
++++++++++++++++++++++

เข้าชม : 108    [ ขึ้นบน ]


  รวมฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) รวมฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) 5 อันดับล่าสุด

      ไม่ได้บรรยายฟ้อง ฉกฉวย ฎีกาที่ 11865/2554 11 / ก.พ. / 2557
      ข้อแตกต่างดังกล่าวนี้จึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ มิได้หลงต่อสู้ ฎีกาที่ 10552/2553 11 / ก.พ. / 2557
      ความผิดที่รวมอยู่ในบทมาตราที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ ฎีกาที่ 2444/2553 11 / ก.พ. / 2557
      เกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก ฎีกาที่ 2642-2643/2554 11 / ก.พ. / 2557
      ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ฎีกาที่ 5419/2554 11 / ก.พ. / 2557