LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


 ร่วมสนับสนุน ข้อมูลเตรียมสอบ | เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 สนาม ที่ LawSiam.com

สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง ,กลุ่มอาญา | สมัยที่ 69 : กลุ่มแพ่ง ,กลุ่มอาญา | สมัยที่ 70 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง , กลุ่มอาญา

สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ รายข้อ วิแพ่ง-วิอาญา ภาค2 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
สมัยที่ 68 : กลุ่ม วิ.อาญา , กลุ่ม วิ.แพ่ง | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่ม วิ.แพ่ง ,กลุ่ม วิ.อาญา

ขั้นตอนสำหรับผู้ประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ดังนี้
1. ลงทะเบียนใช้งานในระบบ +เปลี่ยนสถานะการใช้งานในระบบจัดการส่วนตัว
   ระบบอัตโนมัติจะจัดส่งข้อมูลการโอนเงินให้ท่านทาง Email *(หากไม่สามารถดำเนินการเองได้ สามารถส่งเมล์ติดต่อทีมงาน แจ้ง Username เพื่อดำเนินการให้ต่อไป) หรือ
2. ลงทะเบียนใช้งานในระบบ+ เข้าระบบ + โอนเงินได้ทันที* (แจ้งทีมงานเปลี่ยนสถานะการใช้งานให้ท่าน)
3. ดำเนินการตาม ข้อ1 หรือ ข้อ2 เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน ติดต่อทีมงาน โดยแจ้ง Username เพื่อเปิดสิทธิ์การใช้งาน
4. ติดต่อสอบถาม /แจ้งการโอน ระบุ Username วัน เวลา การชำระเงิน * ทาง Email : support@lawsiam.com / ส่ง SMS / เบอร์โทรศัพท์ (ปรากฎใน Email/หน้าเว็บไซต์นี้)
5. แนะนำ* ส่ง Username ของท่าน ผ่านระบบ SMS ทีมงานจะอนุมัติสิทธิ์ให้ท่านได้สะดวกและรวดเร็ว*
6. หากส่ง SMS เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วทีมงาน จะตอบกลับ SMSไปยังท่าน*

7. หากท่านไม่ได้รับเมล์ตอบรับจากทีมงาน สามารถเข้าระบบก่อน แล้วดูรายละเอียดการร่วมสนับสนุน จากหน้าเว็บไซต์นี้*

หมายเหตุ *เพื่อความสะดวกไม่ต้องส่งสลิปการโอน ให้แจ้ง Username ของท่าน พร้อมวัน เวลา เว้นแต่ ทีมงานร้องขอ เพื่อตรวจสอบบางกรณี.

   หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์ 0-888-456-XXX ข้อมูล (ตัวเลข) จะปรากฎครบถ้วน สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน+เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น.

- ทีมงานดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติสิทธิ์การใช้งานให้ท่าน ภายใน 30 นาที - 24 ชั่วโมง (ติดต่อทีมงานได้ทุกวัน )
- หากมีปัญหาการใช้งาน หรือ อนุมัติสิทธิ์การใช้งานล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ทันที ** (แจ้ง Username ทุกครั้ง* เพื่อตรวจสอบ/อนุมัติสิทธิ์การใช้งาน)
- สมาชิกจะต้องเข้าสู่ระบบ (Login) ทุกครั้งในการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน / คำแนะนำ
- ก่อนการลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน เป็นผู้สนับสนุน กรุณาอ่าน/ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน หากไม่เข้าใจ สงสัย ประการใด ติดต่อทีมงาน
-ผู้ใช้งาน สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน เป็นผู้สนับสนุน ได้มากกว่า 1 กลุ่ม รายละเอียดจะส่งผ่านระบบอัตโนมัติ ไปยัง Email ของท่าน ภายหลังการเปลี่ยนสิทธิ์
- สิทธิ์การดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร กลุ่มผู้สนับสนุน สามารถใช้งานเพิ่มเติม (เฉพาะกลุ่ม) ที่ตนสนับสนุนเท่านั้น รายละเอียดปรากฎชัดหน้าเว็บไซต์ โปรดศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ ติดขัด สงสัย ประการใด ติดต่อทีมงาน
- คำแนะนำ : (หลัก) รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser หรือโปรแกรมใหม่ตามปัจจุบัน เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!

แบ่งปันข้อมูล กลุ่มเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ออนไลน์) อัพเดทให้จนกว่าจะสอบ*

ข้อมูลสำหรับเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 ภาค 2 ดาวน์โหลด ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง ครบ ทันก่อนสอบ100% สะดวก สำหรับทบทวน จำแนกออกเป็นกลุ่มๆ อัพเดท อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันก่อนสอบ- ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน ตามภาคการศึกษา* อาทิเช่น

1. สกัดหลัก เจาะประเด็น-คำบรรยายเนติฯ ฎีกาที่น่าออกสอบ* (ภาคปกติ ครบทุกวิชา* สัปดาห์ที่1-16 แต่ไม่มีสรุปย่อสั้น-เน้นหลัก ฎีกาติดดาว* ตามข้อ2.) และ ภาคค่ำ ภาคทบทวน เป็นส่วนเสริม ประเด็น/ฎีกา ที่อาจารย์เน้นพิเศษ (หากมี) พร้อมเก็ง เก็บตก ท่องพร้อมสอบ เนติฯ (รายข้อ 1-10) และอื่นๆ (กลุ่มเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ เช่น ตาม กลุ่มที่ 1,2,3)
2. สกัดหลัก-ฎีกาเด่น พร้อมสอบ* เตรียมสอบ 3 สนาม + สรุปย่อ สกัดหลักกฎหมาย** พร้อมเน้นประเด็น ฎีกาติดดาว ฎีกาใหม่*เจาะคำบรรยาย ครั้งที่ 1-16* ครอบคลุมการใช้งานในส่วนเตรียมสอบเนติบัณฑิต ตามกลุ่มกฎหมาย/มาตรา และ อื่นๆ (กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม เช่น ตาม กลุ่มที่ 4,5,6) และ เจาะคำพิพากษาฎีกาใหม่ /ฎีกาเด่นๆ จากอาจารย์ที่ออกสอบ 3 สนาม ทยอย อัพเดท จากเล่ม >>>ตัวอย่างฎีกา คลิก*
3. สกัดหลัก ถาม-ตอบ (เน้นประเด็น) จากคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ เนติบัณฑิต
4. สรุป ฎีกาพิสดาร! เนติบัณฑิต ท่องก่อนสอบ* (จับประเด็นฎีกาเด่น ที่น่าสนใจ จากคำบรรยายเนติบัณฑิต)
5. สรุปมาตราเด่น* ท่องก่อนสอบเนติบัณฑิต อัพเดท รายข้อ* (อัพเดทช่วงสัปดาห์สุดท้าย โดยประมาณ)
6. สกัดหลัก ถาม-ตอบ ฎีกา ทบทวนก่อนสอบเนติฯ เน้นพิเศษ! (เก็ง) รายข้อ* (อัพเดทช่วงสัปดาห์สุดท้าย โดยประมาณ)
7. ดาวน์โหลด เอกสารเตรียม ในรูปแบบ (ผ่านเว็บไซต์,Word, Excle,Powerpoint, PDF) ได้ง่ายๆ
8. กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม จะค้นหา เน้นประเด็น-ฎีกาเด่น* (ย่อยาว/สั้น) คำพิพากษาฎีกา สำนักงานศาลฯ, เนติบัณฑิต, อื่นๆ
9. แบ่งปัน* ข้อมูลอื่นๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนเนติฯ/เตรียมสอบเนติฯ (ฟรี) ** อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่างๆ, ข้อมูลการเน้น เก็งฯลฯ (ถ้ามีสมาชิกนำมาแบ่งปัน) ...
10. หากท่านประสงค์ได้รับการแจ้ง การอัพเดทข้อมูลใหม่* โดยทีมงานจะแจ้งการอัพเดทที่กลุ่มเฉพาะ ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ : กลุ่ม FB แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ 3 สนาม
11. กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม ครอบคลุมใช้งานในส่วนเตรียมสอบเนติ รายข้อ ให้คลิกตาม Link รายละเอียด กลุ่มที่ใช้งาน
12. คำแนะนำเบื้องต้น ในการเรียน เตรียมสอบเนติ คือ 1.) สั่งซื้อหนังสือคำบรรยายเนติฯ จากสำนักฝึกอบรมเนติฯ :- อ่าน ทบทวน สรุป ฝึกเขียน 2.) หากพอมีเวลา ก็สมัคร+นั่งฟังคำบรรยายภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน ด้วยตนเอง และ 3.) จับกลุ่มเล็กๆ คุย ติว สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการเรียน การสอบ.

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 1. (Thaibar1-Aya) - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
ข้อมูลเฉพาะ กลุ่มอาญา (รายข้อ) - (1ขา) ภาค 1 ชุดสำหรับเตรียมสอบ + ข้อมูลย้อนหลัง สมัยล่าสุด*
(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
890 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,190 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2. (Thaibar1-Pang) - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
ข้อมูลเฉพาะ กลุ่มแพ่ง (รายข้อ) - (1ขา) ภาค 1 ชุดสำหรับเตรียมสอบ + ข้อมูลย้อนหลัง สมัยล่าสุด*
(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
890 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,190 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 3. (Thaibar1) - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
ข้อมูลเฉพาะ กลุ่มแพ่ง-อาญา (รายข้อ) - (2ขา) ภาค 1 ชุดสำหรับเตรียมสอบ+ ข้อมูลย้อนหลัง สมัยล่าสุด*
(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,590 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,790 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya ,http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 4. (Thaibar1-Aya+Justice-exam1-Aya) - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ เตรียมสอบเนติฯ ภาค 1 กลุ่มอาญา (รายข้อ) (1ขา) + สกัดฎีกา 5ดาว, สกัดฎีกา สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ เล่มที่ 1-16* และอื่นๆ ตามกลุ่มกฎหมาย อาญา เตรียมสอบ 3 สนาม

(ถอด+สกัดหลัก เน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ตามคำบรรยายเนติบัณฑิต+เก็บประเด็น ท่องพร้อมสอบ*+ เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ*) + สรุปย่อรายวิชา (ภาคปกติ) ครบทุกคาบ

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,390 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,590 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya ,
http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-aya (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 5. (Thaibar1-Pang+Justice-exam1-Pang) - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
(ถอด+สกัดหลัก เน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ตามคำบรรยายเนติบัณฑิต+เก็บประเด็น ท่องพร้อมสอบ*+ เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ*) + สรุปย่อรายวิชา (ภาคปกติ) ครบทุกคาบ

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,390 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,590 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang ,
http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-pang (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 6. (Thaibar1+Justice1) - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ เนติฯ ภาค 1 กลุ่มแพ่ง + กลุ่มอาญา (รายข้อ) + สกัดฎีกา 5ดาว, สกัดฎีกา สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ เล่มที่ 1-16* แพ่ง-อาญา เตรียมสอบ 3 สนาม

(ถอด+สกัดหลัก เน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ตามคำบรรยายเนติบัณฑิต+เก็บประเด็น ท่องพร้อมสอบ*+ เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ*) + สรุปย่อรายวิชา (ภาคปกติ) ครบทุกคาบ

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,790 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,990 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya ,
http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-aya (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang ,
http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-pang (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7. (Thaibar2-ViAya) - สมัยที่ 70
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ กลุ่ม วิ.อาญา (รายข้อ) - (1ขา) ภาค 2 ชุดสำหรับเตรียมสอบ + ข้อมูลย้อนหลัง สมัยล่าสุด*
(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
890 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,190 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViAya

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 8. (Thaibar2-ViPang) - สมัยที่ 70
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ กลุ่ม วิ.แพ่ง (รายข้อ) - (1ขา) ภาค 2 ชุดสำหรับเตรียมสอบ+ ข้อมูลย้อนหลัง สมัยล่าสุด*
(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
890 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,190 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 9. (Thaibar2)
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ ภาค 2 กลุ่ม วิ.แพ่ง + กลุ่ม วิ.อาญา (รายข้อ) - (2ขา)

(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,590 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,790 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 3 ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViAya , http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 10. (Thaibar2-ViAya+Justice-exam2-ViAya)
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ เตรียมสอบเนติฯ ภาค 2 กลุ่มวิอาญา (รายข้อ) (1ขา) + สกัดฎีกา 5ดาว, สกัดฎีกา สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ เล่มที่ 1-16* และอื่นๆ ตามกลุ่มกฎหมาย วิอาญา เตรียมสอบ 3 สนาม

(ถอด+สกัดหลัก เน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ตามคำบรรยายเนติบัณฑิต+เก็บประเด็น ท่องพร้อมสอบ*+ เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ*) + สรุปย่อรายวิชา (ภาคปกติ) ครบทุกคาบ

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,390 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,590 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViAya ,
http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya(สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 11. (Thaibar2-ViPang+Justice-exam2-ViPang)
(ถอด+สกัดหลักเน้นประเด็น-เจาะคำบรรยาย สัปดาห์ที่ 1-16 เนติบัณฑิต อัพเดท ภาคปกติ ครบทุกคาบก่อนสอบ(ภาคค่ำ/ทบทวน ส่วนเสริม) พร้อมเก็บประเด็น เก็งท่องพร้อมสอบรายข้อ* +อื่นๆ* ทยอยอัพเดท)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,390 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,590 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang,
http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-vipang (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 12. (Thaibar2+Justice2)
ข้อมูลเฉพาะ สำหรับ ภาค 2 กลุ่มวิ.แพ่ง +วิ.อาญา (รายข้อ) - 2ขา + สกัดฎีกาเด่น ตามกลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง+วิ.อาญา เตรียมสอบ 3 สนาม สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ ครั้งที่ 1-16*- ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน ตามภาคการศึกษา

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,790 บาท
อัพเดทข้อมูล(สำคัญ)ให้เรื่อยๆ จนถึงเวลาก่อนสอบ 2-3 วัน*

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,990 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang,
http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-vipang (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViAya ,
http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya (สรุปย่อ ประเด็น ฎีกา ที่น่าออกสอบ รายเล่ม* (เล่มที่ 1-16))

 

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 13. (thaibar1-2)
ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ กลุ่ม แพ่ง+อาญา, วิ.แพ่ง+วิ.อาญา (สำหรับ ภาค 1 + ภาค 2 รายข้อ) - 4 ขา

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
2,390 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya, http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang, http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViAya

เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 14. (Thaibar1-2+Justice1-2)
ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ กลุ่ม แพ่ง+อาญา, วิ.แพ่ง+วิ.อาญา (สำหรับ ภาค 1 + ภาค 2 รายข้อ) - 4 ขา+สกัด ฎีกา แพ่ง- อาญา +สกัด ฎีกา วิ.แพ่ง- วิ.อาญา
+ สกัดฎีกา 5ดาว, สกัดฎีกา สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ เล่มที่ 1-16*

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
2,490 บาท
สำหรับวางแผนเตรียมพร้อมล่วงหน้า*

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya, http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang

http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang, http://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViAya

http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-aya , http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-pang

http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya, http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-vipang

 

 

แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) ออนไลน์

ลอว์สยาม ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ให้บริการข้อมูลออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม ให้บริการสำหรับสมาชิกพิเศษ (ผู้สนับสนุนเว็บไซต์) ดาวน์โหลด ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง อาทิเช่น

1. สกัดหลักคำพิพากษาฎีกา 5ดาว อัพเดท ตามกลุ่มวิชา อาทิ แพ่ง อาญา วิแพ่ง วิอาญา ปกครอง ภาษี รัฐธรรมนูญ พระธรรมนูญศาลฯลฯ
2. สกัดหลักกฎหมาย อัพเดท ตามกลุ่มวิชา อาทิ แพ่ง อาญา วิแพ่ง วิอาญา ปกครอง ภาษี รัฐธรรมนูญ พระธรรมนูญศาลฯลฯ
3. สกัดหลัก ถาม-ตอบ จากคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดท ตามกลุ่มวิชา อาทิ แพ่ง อาญา วิแพ่ง วิอาญา ปกครอง ภาษี รัฐธรรมนูญ พระธรรมนูญศาลฯลฯ
4. ชี้ขาดความเห็นแย้ง (สำหรับสอบอัยการ)
5. สามารถดาวน์โหลด เอกสารเตรียมสอบ (Word, Excle,Powerpoint, PDF) ได้
6. พิเศษ : กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม จะค้นหา ฎีกาเด่น (ย่อยาว) คำพิพากษาฎีกา สำนักงานศาลฯ, เนติบัณฑิต, อื่นๆ (อัพเดท)
7. ข้อมูลอื่นๆ เช่น สรุปย่อ เน้นประเด็นเก็ง ไฟล์เสียงการติว ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสอบ (หากมนำมาแบ่งปัน)

 

เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 15. (Justice-exam1)
ข้อมูล สรุปย่อรายวิชา (ภาคปกติ) เน้นพร้อมสอบ* เล่มที่ 1-16 ครบทุกคาบ สกัดหลัก-ฎีกาเด่นตามกลุ่มมาตรา แพ่ง-อาญา และกฎหมายพิเศษ (อัพเดท สกัดหลัก-ฎีกาเด่น อาทิ จากคำบรรยายเนติฯ เนติบัณฑิต สำนักงานศาลฯ ส่งเสริม จูรีส พิสดาร อื่นๆ*)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
950 บาท
 

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,250 บาท
 

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-aya ,http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-pang

 

เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 16. (Justice-exam2) เตรียมสอบ 3 สนาม อื่นๆ
ข้อมูล
สรุปย่อรายวิชา (ภาคปกติ) เน้นพร้อมสอบ* เล่มที่ 1-16 ครบทุกคาบ สกัดหลัก-ฎีกาเด่นตามกลุ่มมาตรา วิ.แพ่ง-วิ.อาญา และกฎหมายพิเศษ (อัพเดท สกัดหลัก-ฎีกาเด่น อาทิ จากคำบรรยายเนติฯ เนติบัณฑิต สำนักงานศาลฯ ส่งเสริม จูรีส พิสดาร อื่นๆ*)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
950 บาท
 

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,250 บาท
 

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya, http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-vipang

 

เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17. (Law) เตรียมสอบ 3 สนาม อื่นๆ
ข้อมูล เฉพาะ สกัดฎีกาเด่นตามกลุ่มมาตรา แพ่ง-อาญา, วิแพ่ง-วิอาญา และกฎหมายพิเศษ + สกัดฎีกา 5ดาว, สกัดฎีกา สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ เล่มที่ 1-16 ครบทุกคาบ (กลุ่มกฎหมาย/มาตรา)

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

6 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1290 บาท
 

เตรียมสอบ 2

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
1,450 บาท
 

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 3 ดังนี้

http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-aya ,http://www.lawsiam.com/?name=1-justice-exam-pang
http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya, http://www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-vipang
http://www.lawsiam.com/?name=lawyer-downloadกลุ่มที่18 สนับสนุนใช้งานครอบคลุมทั้งหมดทุกกลุ่ม. (Lawyer)
เตรียมสอบ กลุ่มเนติฯ แพ่ง+อาญา, วิ.แพ่ง+วิ.อาญา + เตรียมสอบ 3สนาม (ฎีกาเด่นตามกลุ่มมาตรา แพ่ง-อาญา / วิ.แพ่ง-วิอาญา และกฎหมายพิเศษ + สกัดฎีกา สรุปย่อ-เน้นคำบรรยายเนติฯ(กลุ่มกฎหมาย/มาตรา) เตรียมสอบ 3 สนาม อื่นๆ) - ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน ตามภาคการศึกษา**

แพกเกจ

ระยะเวลา
การใช้งาน
ร่วมสนับสนุน

หมายเหตุ

เตรียมสอบ 1

12 เดือน
ไม่จำกัดการโหลด/ครั้ง
2,790 บาท
* ใช้งานได้ครอบคลุมทุกส่วน ในเว็บไซต์
* โหลดข้อมูลเนติฯย้อนหลังได้ทุกภาค/สมัย ไม่จำกัด!

หมายเหตุ :- ลิงค์เชื่อมโยง สิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งาน กลุ่มรวมทั้งหมด (สนับสนุนใช้งาน ครอบคลุม ทั้งหมด) ตามด้านบน.


ลอว์สยาม ดอทคอม

 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400


  
**ข้อมูลการร่วมสนับสนุนต่างๆ จะปรากฎครบถ้วน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน+เข้าสู่ระบบ (Login)แล้วเท่านั้น.**
หมายเหตุ : หากมีข้อซักถามทั่วไป ในเบื้องต้น ให้แจ้ง Username ติดต่อช่องทาง Email ที่ Support@lawsiam.com ก่อนเป็นอันดับแรก* หากไม่แจ้ง Username ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตอบข้อซักถาม