คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน + การค้นหาข้อมูล | ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย อัพเดท ที่ LawSiam.com


คำแนะนำเบื้องต้น : คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน + การค้นหาข้อมูล
สำหรับการค้นหาข้อมูลในเบื้องต้น หรือ ผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดเอกสาร 50 อันดับแรก ไม่ทัน หาไม่เจอ และไม่ทราบว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดที่ไหน? สามารถพิจารณา ศึกษาได้ตาม ภาพประกอบที่ 1-4 ดังนี้

ภาพที่ 1. ขั้นตอน+ระบคำค้น


- ผู้ใช้งานระบุ "คำค้น" ที่ประสงค์จะค้นหาข้อมูล ลงในช่อง แล้ว กด ค้นหา

ภาพที่2 . ขั้นตอน+ผลการค้นหา


- ผลการค้นหาจะปรากฎ ตามรายละเอียดที่ท่านค้นหา ตามภาพประกอบ

ภาพที่3. รายละเอียดข้อมูลรายข้อ (เฉพาะ เน้นประเด็น สรุป เก็ง สกัดหลัก ท่องก่อนสอบ*)


- ข้อมูลสำหรับเน้นประเด็นรายข้อ สกัดหลัก เตรียมสอบ (ติดตามที่ ข้อ3.)

ภาพที่4. ข้อมูลอื่นๆ (ประกอบการเรียน/การสอบ)***

- ข้อมูลอื่นๆ (ติดตามที่ ข้อ4.)หมายเหตุ :-
- หัวข้อตาม Link ในแต่ละกลุ่ม มีความสำคัญ* เริ่มต้นแต่ .. บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ตามภาพที่ 4.) จนถึง ลิงค์ ข้อ 10
- ผู้ใช้งานควรเข้าไปเยียมชม Link ในแต่ละหัวข้อให้ครบเพื่อศึกษาข้อมูลในการใช้งาน และท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญ***


แนะนำข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ..แนะนำข้อมูล โปรแกรมประกอบการใช้งาน อาทิ 1. adobe PDF หรือ โปรแกรมอื่นๆ ตามแต่ความสะดวก.
คำแนะนำ
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน ระบบจะจัดส่งข้อมูลการสมัคร สิทธิพิเศษต่างๆ จะถูจัดส่งทาง E-Mail ตามที่ระบุ โปรดกรอกให้ถูกต้อง ค่ะ
2. คำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
3. หากท่านดาวน์โหลดผิดกลุ่มที่ใช้งาน/สนับสนุน ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ ว่า ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดได้ (อ่านรายละเอียดตามกลุ่มที่ใช้งาน).
4. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)


(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml