LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า กลุ่มฎีกาเด่น แพ่ง-อาญา, อื่นๆ >> สกัดหลัก-ฎีกาเด่น 5 ดาว กฎหมายอาญา มาตรา ๑-๕๘, ๑๐๗-๒๐๘ชื่อไฟล์ : สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
หมวด : สกัดหลัก-ฎีกาเด่น 5 ดาว กฎหมายอาญา มาตรา ๑-๕๘, ๑๐๗-๒๐๘
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และ
เตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 162.07 Byte
   
 
     
รายละเอียด

สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
-----------------------------

เอกสารชุดสกัดหลักฎีกา 5ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับทบทวนเตรียมเนติบัณฑิต - อัยการผู้ช่วย - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
กฎหมายอาญา มาตรา ๑ – ๕๘, ๑๐๗ – ๒๐๘
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๘


(เตรียมสอบ 3 สนาม  คำพิพากษาฎีกาเด่น เน้นประโยคทองคำ  (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรจำ )

 


รายละเอียด พอสังเขป :-

- สำหรับทบทวน เจาะประเด็น หลักกฎหมายมาตราสำคัญ* ฎีกาที่น่าสนใจ อ่านกระชับ สำหรับเตรียมสอบฯ
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นมาตรา ฎีกาเด่น (เน้น) ที่น่าสนใจ จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- สรุปประเด็นฎีกาเด่น 5ดาว จากคำบรรยายเนติฯ ภาคค่ำ ภาคปกติ ภาคทบทวน (ถ้ามี)


จำนวนดาวน์โหลด : 3269 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน , เตรียมสอบเนติบัณฑิต สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สรุปฎีกา-เนติบัณฑิต (เจาะประเด็นฎีกา 5 ดาว) # กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com