LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 (เน้นที่ยังไม่ออกสอบ) | สรุปย่อ สกัดหลัก ฎีกาเด่นติดดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) อัพเดท ที่ LawSiam.com

    ย้อนกลับสู่หน้า ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายอาญา

หมวดหมู่ : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 (เน้นที่ยังไม่ออกสอบ) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- ฎีกาเด่น 5 ดาว กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อัพเดท เน้นยังไม่ออกสอบ*
- เก็บตกฎีกาพิสดาร กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จากเล่ม เนติบัณฑิต , สำนักงานศาล ,ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- ฎีกาสนามติว อ.เน้น เก็ง เจาะ ฎีกาวางหลัก ฎีกาพิสดาร* อื่นๆ

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
ทําอนาจารภริยาถือว่าเป็นการข่มเหง เพื่อนสามี หรือไม่?
        ทําอนาจารภริยาถือว่าเป็นการข่มเหงสามี... แล้วถือว่าข่มแหงเพื่อนสามีหรือไม่
ไม่ระบุ
พ่อตาถูกถีบ ถือว่าเป็นการข่มเหงบุตรเขย หรือไม่?
        การที่ผู้ตายใช้เท้าถีบจำเลยก่อน จำเลยจึงวิ่งไปเอาหอกในเรือนห่างเพียง 1 วา...
ไม่ระบุ
กรณีที่หลานถูกทําร้าย อ้างเหตุบันดาลโทสะ ได้หรือไม่?
        อ้างเหตุบันดาลโทสะ
ไม่ระบุ
ฎีกา กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
        ถ้อยคำดังกล่าวเป็นเพียงถ้อยคำที่หยาบคาย...
ไม่ระบุ
ฎีกา กรณีที่ถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรง
        คำพิพากษาฎีกา กรณีที่ถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรง
ไม่ระบุ
การพัวพันอยู่ในที่เกิดเหตุ ถือว่าเป็นการข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม หรือไม่?
        ส. ป. ด่าจําเลยหยาบช้ารุนแรงประมาณครึ่ง ชั่วโมง....
ไม่ระบุ
สมัครใจเข้าวิวาทกัน อ้างเหตุบันดาลโทสะ ได้หรือไม่?
         ผู้ที่สมัครใจเข้าวิวาทต่อสู้ทําร้ายซึ่งกันและกัน จะกระทําการโต้ตอบต่ออีกฝ่ายหนึ่ง...
ไม่ระบุ
ผู้ที่ก่อเหตุขึ้นก่อน อ้างบันดาลโทสะ ได้หรือไม่?
        ?ผู้ที่ก่อเหตุขึ้นก่อน หากอีกฝ่ายหนึ่งกระทําการโต้ตอบกลับมา...
ไม่ระบุ
การใช้อํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นการข่มแหงร้ายแรง เป็นบันดาลโทสะ ได้หรือไม่?
        การใช้อํานาจตามกฎหมาย เช่น ตํารวจจับผู้ต้องสงสัยตามหมายจับ หากผู้จะถูกจับขัดขวาง...
ไม่ระบุ
ไม่มีภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย อ้างป้องกันได้หรือไม่?
        การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ไม่ระบุ
เหตุบันดาลโทสะเกิดเพราะคำบอกเล่าได้หรือไม่?
        ฎีกาที่ ๖๗๘๘/๒๕๕๔
ไม่ระบุ
ฎีกาเด่น กฎหมายอาญาหลักทั่วไป ป้องกัน บันดาลโทสะ เจตนา
        กฎหมายอาญาหลักทั่วไป ป้องกัน บันดาลโทสะ เจตนา
ไม่ระบุ
อายุความอาญา
        ฎีกาอายุความอาญา
ไม่ระบุ
ฎีกาใหม่ ที่น่าสนใจ* กฎหมายอาญา มาตรา59-106 เนติฯ สมัยที่ 73 (ชุดที่1)
        ฎีกาใหม่ ที่น่าสนใจ* กฎหมายอาญา มาตรา59-106 เนติฯ สมัยที่ 73 (ชุดที่1)
ไม่ระบุ
ฎีกาห้องบรรยายเนติฯ วิชา กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) 31 พค 62 ภาคปกติ สมัยที่72
        ฎีกาห้องบรรยายเนติฯ พร้อมออกสอบทุกสนาม
ไม่ระบุ
คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)