ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมาย อาญา >> สรุปย่อ-สกัดหลักฎีกา คำบรรยายเนติฯ ฯลฯ กฎหมายอาญา มาตรา 1-58,107-208ชื่อไฟล์ : สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่5 สมัยที่ 72
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) กลุ่มที่ 4,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 387.60 Byte
 
 


กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายอาญา และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)

รายละเอียดเบื้องต้น

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 สมัยที่ 72
---------------------------------------------------------------------
สรุปรวมคำบรรยายเนติ เน้นประเด็น ฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ* ภาค 1 สมัยที่ 72
กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 (ภาคปกติ) อ.อุทัย โสภาโชติ เล่มที่6 ครั้งที่5 

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็นคำบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรเขียนตอบข้อสอบ)

รายละเอียดพอสังเขป :-

-  ทยอยอัพเดท... สรุปคำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ พร้อมเจาะประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมออกสอบทุกสนาม ครบทุกคาบทุกวิชา
- สำหรับทบทวนสรุปย่อ คำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็นหลักกฎหมาย ฎีกาใหม่ Update! 
- สกัดหลักประเด็นสำคัญ อาจารย์เน้นย้ำประเด็นที่น่าออกสอบเป็นพิเศษ เช่น ตัวอย่างข้อสอบ ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ*

 

       ข้อสอบอัยการผู้ช่วยเมื่อปี ๒๕๐๗ ข้อ ๗ ถามว่า ในสำนวนการสอบสวน เรื่องหนึ่งซึ่งมีข้อหาว่าลักทรัพย์ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษ จำคุกมาแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งแรกในความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ จำคุก ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จำคุก ๖ เดือน ครั้งที่ ๓ ในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จำคุก ๑ ปี ความผิดทั้ง ๓ ครั้ง กระทำเมื่อผู้ต้องหาอายุ เกิน ๑๗ ปีแล้ว การรับโทษครั้งแรกและครั้งที่ ๒ ศาลให้นับโทษติดต่อกัน และผู้ต้องหา กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ขณะกำลังรับโทษจำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษอยู่ ถ้าท่านเป็นพนักงานอัยการเห็นว่าข้อหาฐานลักทรัพย์ตามสำนวน การสอบสวนคดีมีมูลควรฟ้อง ท่านจะฟ้องขอให้กักกันรวมไปในฟ้องขอให้ลงโทษฐาน ลักทรัพย์ด้วยจะได้หรือไม่

       คำตอบ ถ้าผู้ต้องหากระทำความผิดฐานลักทรัพย์เมื่อพ้นโทษฐานทำร้าย มายังไม่เกิน ๑๐ ปี ก็ฟ้องขอให้กักกันด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๑ ได้ เพราะความผิดฐานพยายามลักทรัพย์เป็นความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๑ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๑/๒๔๘๕ และ ๒๑๗/๒๔๙๖) การถูกศาลพิพากษาให้นับโทษ ต่อกันถือได้ว่าเคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๓/๒๕๐๖) และแม้ผู้ต้องหาจะกระทำผิดฐานลักทรัพย์ตามสำนวนการสอบสวน ขณะยังรับโทษจำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษอยู่ก็ตาม แต่การรับโทษในความผิดดังกล่าวมิได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณากักกันครั้งนี้

 

 

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่1 ครั้งที่1 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่2 ครั้งที่2 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่3 ครั้งที่3 สมัยที่ 72

สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่5 ครั้งที่4 สมัยที่ 72


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่5 สมัยที่ 72 | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว (กลุ่มกฎหมายอาญา) ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่5 สมัยที่ 72 , เตรียมสอบเนติบัณฑิต สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่5 สมัยที่ 72 , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่5 สมัยที่ 72 , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สรุปรวมคำบรรยายเนติฯ+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* กฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 อ.อุทัยฯ เล่มที่6 ครั้งที่5 สมัยที่ 72 อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดหลัก-คำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24178 คน