LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายแพ่ง >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก

ชื่อช้อมูล: ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร?
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 5,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

 ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร?

--------------

        คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๕๗/๒๕๑๑ ตามมาตรา ๑๖๙๓ ที่บัญญัติไว้ว่า ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้ มีความหมายว่า ถ้าผู้ทําพินัยกรรมไม่พอใจในพินัยกรรมที่ตนทําไว้ ย่อมแสดงเจตนาเพิกถอนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเวลาใด ๆ ก็ได้ก่อนผู้ทําพินัยกรรมตาย แต่วิธีการเพิกถอนต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับ ซึ่งมีบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา ๑๖๙๔ ถึง ๑๖๙๗ กฎหมายไม่ได้แยกมาตรา ๑๖๙๓ เป็นเอกเทศ


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เช้าเยี่ยมชม : 114 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

   
 
 
 
 
ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร? | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร? , เตรียมสอบเนติบัณฑิต ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร? , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร? , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตน ได้อย่างไร? อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com