LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายแพ่ง >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก

ชื่อช้อมูล: ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม มิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมหรือไม่?
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 5,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

        การที่ผู้ทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม โดยมิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม และนายอําเภอก็เพียงแต่สั่งให้รวมคําร้องเก็บไว้ในเรื่อง ไม่ถือว่าได้มีการทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมแต่ประการใด พินัยกรรมจึงยังมีผลใช้บังคับได้อยู่

        คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๘๑/๒๕๔๕ การเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมดหรือ บางส่วนโดยผู้ทําพินัยกรรมนั้น กฎหมายกําหนดวิธีการไว้ ๔ กรณี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙๔ ถึง ๑๖๙๗ คือ ทําพินัยกรรมฉบับหลังขึ้นมาเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อน การทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมด้วยความตั้งใจ การโอน หรือทําลายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกําหนดพินัยกรรมด้วยความสมัครใจ และการทําพินัยกรรมฉบับหลังมีข้อความขัดกันกับพินัยกรรมฉบับก่อน การที่ผู้ตายทําหนังสือยืนยันรับรองเอกสาร แม้จะมีเจตนาเพื่อเพิกถอนหรือไม่รับรองพินัยกรรมที่ทําไว้แล้ว แต่เมื่อหนังสือยืนยันรับรองนั้นไม่มีลักษณะเป็นพินัยกรรมแล้วย่อมไม่มีผลเป็นการเพิกถอนพินัยกรรมที่ทําไว้แต่อย่างใด


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เช้าเยี่ยมชม : 112 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

   
 
 
 
 
ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม มิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมหรือไม่? | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม มิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมหรือไม่? , เตรียมสอบเนติบัณฑิต ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม มิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมหรือไม่? , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม มิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมหรือไม่? , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอขอถอนพินัยกรรม มิได้ร้องขอทําลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมหรือไม่? อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com