LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายแพ่ง >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก

ชื่อช้อมูล: เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่?
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 5,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

      ประเด็น เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่?

      คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓๕/๒๕๓๔ มาตรา ๑๖๙๕ ผู้ทําพินัยกรรมอาจ เพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยทําลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ หมายความว่า ต้องเพิกถอนด้วยการฉีก ทําลาย หรือทําให้หมดสิ้นไปจนใช้การไม่ได้ หรือขีดฆ่าลงบนพินัยกรรมนั้นเพื่อให้เห็นว่าผู้ทําพินัยกรรมไม่มีเจตนาจะให้มีผลเป็นพินัยกรรมอีกต่อไป ดังนั้น เพียงแต่บันทึกไว้ในช่องหมายเหตุในทะเบียนพินัยกรรมของที่ว่าการอําเภอว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ จึงยังไม่ถือว่าผู้ทําพินัยกรรมมีเจตนาทําลายพินัยกรรม พินัยกรรมจึงยังมีผลสมบูรณ์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เช้าเยี่ยมชม : 101 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

   
 
 
 
 
เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่? | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่? , เตรียมสอบเนติบัณฑิต เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่? , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่? , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา เขียน คำว่า ขอถอน ๑๐ มี.ค. ๒๐ มีผลเป็นการทำลายพินัยกรรมหรือไม่? อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com