ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มกฎหมายแพ่ง >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดกชื่อช้อมูล: การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม มีหลักพิจารณาอย่างไร?
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ครอบครัว-มรดก
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) 5,6,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายแพ่ง และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)


รายละเอียดเบื้องต้น

        การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมนี้จะโอนไปโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ต้องพิจารณาในเวลาที่ผู้ทําพินัยกรรมตาย แม้จะมีการโอนไปแล้ว แต่ต่อมาหาก ทรัพย์สินนั้นได้โอนกลับมาเป็นของผู้ทําพินัยกรรมอีก ข้อกําหนดพินัยกรรมนั้นก็ยังอยู่

        คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๗๕/๒๕๓๕ ผู้ตายทําพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ แม้ต่อมาผู้ตายได้ยกที่ดินพิพาทให้น้องสาว แต่หลังจากนั้นน้องสาวผู้ตายก็ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้กลับคืนให้แก่ผู้ตายอีกมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายที่ดินพิพาท จึงเป็นทรัพย์มรดกตกได้แก่โจทก์ผู้รับพินัยกรรมแต่ผู้เดียว

        ข้อสังเกต มาตรานี้มีผลกับผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะซึ่งจะได้รับทรัพย์สิน เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง แต่ผู้ทําพินัยกรรมโอนทรัพย์สินนั้นไปเสียก่อนเท่านั้น ส่วนผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป แม้ทรัพย์สินบางอย่างโอนไปก็ยังคงมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดก ตามส่วนในทรัพย์สินที่เหลือ


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เช้าเยี่ยมชม : 99 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  
 
 
 
 
 
การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม มีหลักพิจารณาอย่างไร? | สกัดหลัก ฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม มีหลักพิจารณาอย่างไร? , เตรียมสอบเนติบัณฑิต การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม มีหลักพิจารณาอย่างไร? , เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม มีหลักพิจารณาอย่างไร? , เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม มีหลักพิจารณาอย่างไร? อัพเดท

คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 1,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml