ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 สรุปฎีกาเด่นติดดาว เตรียมสอบ 3 สนาม - ป.วิ.อาญา ภาค ๓-๔ (มาตรา ๑๕๗ ถึง ๒๒๕) | สกัดฎีกาที่น่าสนใจ เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ LawSiam.com

ย้อนกลับสู่หน้าหลัก >>[เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิอาญา]

 
 
 
 
 

หมวดหมู่ : ป.วิ.อาญา ภาค ๓-๔ (มาตรา ๑๕๗ ถึง ๒๒๕) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- สกัดหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น 5 ดาว อัพเดท พร้อมสอบ 3 สนาม
- ถาม-ตอบ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จาก เนติบัณฑิต , สำนักงานศาลยุติธรรม, ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- สรุปรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สกัดหลัก เน้นประเด็นกฎหมาย ฎีกาใหม่ อัพเดท*

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4  5  6  7   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่16 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่7) สมัยที่ 70 ปิดคอร์ส*
        มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง คดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีคำร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมา ให้ศาลสั่งตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความ..(อ่านต่อ..)
510.44 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่6) สมัยที่ 70
        การพิจารณาที่ต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย ไม่ใช้กับคดีละเมิดอำนาจศาล .. (อ่านต่อ..)
381.97 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่14 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        การแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำฟ้องต้องดูมาตรา ๑๖๔ ประกอบไปด้วยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้นทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีหรือไม่ .. (อ่านต่อ..)
352.59 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
         ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง หรือยกฟ้อง หรือไม่ประทับฟ้อง ..(อ่านต่อ..)
252.97 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 สัมมนาวิ.อาญา อ.ธานิศฯ (ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        มาตรา ๒๑๘ ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อย ..(อ่านต่อ..)
301.90 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่12 สัมมนาวิ.อาญา อ.ธานิศฯ (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        สรุปข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ ตาม ป.วิ.อ. ไว้ ดังต่อไปนี้ ...(อ่านต่อ..)
288.04 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่12 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        มาตรา ๑๕๘ (๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่น นั้นเป็นความผิด ... (อ่านต่อ..)
318.80 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่11 สัมมนาวิ.อาญา อ.ธานิศฯ (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        ...ต่างกันระหว่างการกระทำผิด โดยเจตนากับประมาท” มิได้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญ ... (อ่านต่อ..)
286.08 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่11 สัมมนาวิ.อาญา อ.ธานิศฯ (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง บัญญัติวางหลักเกณฑ์การขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การว่า “เมื่อมีเหตุอันควรจำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การของเขาก่อนศาลพิพากษา ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้ส่งสำเนาแก่โจทก์” ... (อ่านต่อ..)
283.55 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่11 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        การบรรยายฟ้องในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ...(อ่านต่อ..)
322.00 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่10 สัมมนาวิ.อาญา อ.ธานิศฯ (ครั้งที่1) สมัยที่ 70
        แบบคำฟ้องคดีหมิ่นประมาท มาตรา ๑๕๘ (๕) วรรคสอง บัญญัติว่า ...(อ่านต่อ..)
285.37 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่10 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.แรงรณ (ครั้งที่1) สมัยที่ 70
        ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ เว้นแต่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้ ... (อ่านต่อ..)
259.56 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่10 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่9) สมัยที่ 70
        มาตรา ๒๑๒ เรื่องห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย ... (อ่านต่อ..)
258.66 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่9 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        า คดีที่ จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย เว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทำนองนั้น...(อ่านต่อ..)
287.50 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่9 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่7) สมัยที่ 70
         ในคดีอาญา คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่...(อ่านต่อ..)
321.47 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่8 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่6) สมัยที่ 70
        ถ้าหากคดีนั้นต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ตรี คู่ความ จะขออนุญาตฎีกาตามมาตรา ๒๒๑ ไม่ได้ เพราะ ...(อ่านต่อ..)
351.88 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่7 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา ๒๑๘ มีองค์ประกอบ ๒ ข้อ คือ...(อ่านต่อ..)
380.60 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่6 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนกับแก้ไขเล็กน้อยนั้น กฎหมายจัดไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ถ้าหากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ก็ต้องห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ...(อ่านต่อ..)
352.25 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่4 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่4 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
318.31 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่2 วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
348.02 Byte


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21370 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)