ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 สรุปฎีกาเด่นติดดาว เตรียมสอบ 3 สนาม - กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา ๘๔ ถึง ๑๓๐) | สกัดฎีกาที่น่าสนใจ เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ LawSiam.com

ย้อนกลับสู่หน้าหลัก >>[เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิอาญา]

 
 
 
 
 

หมวดหมู่ : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา ๘๔ ถึง ๑๓๐) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- สกัดหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น 5 ดาว อัพเดท พร้อมสอบ 3 สนาม
- ถาม-ตอบ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จาก เนติบัณฑิต , สำนักงานศาลยุติธรรม, ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- สรุปรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สกัดหลัก เน้นประเด็นกฎหมาย ฎีกาใหม่ อัพเดท*

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่16 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่13) ในคดีแพ่ง สมัยที่ 70
         บทตัดพยานเอกสารตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ ... (อ่านต่อ..)
322.78 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่16 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่15) สมัยที่ 70 ปิดคอร์ส*
        การนำสืบว่าสัญญาไม่สมบูรณ์... (อ่านต่อ..)
352.90 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่15 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่12) ในคดีแพ่ง สมัยที่ 70
        ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๙๔ มีเงื่อนไขของบท ตัดพยานบุคคลบทนี้ว่าจะใช้เฉพาะในประเด็นที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดง ... (อ่านต่อ..)
254.74 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่14 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่11) ในคดีแพ่ง สมัยที่ 70
        บทตัดพยานบุคคล ตัดเฉพาะพยานบุคคลตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๙๔ ... (อ่านต่อ..)
321.19 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่14 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่14) สมัยที่ 70
         บทตัดพยานตามมาตรา ๙๔ ... (อ่านต่อ..)
451.25 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่13 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่8) ในคดีแพ่ง สมัยที่ 70
        ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลยซึ่งเป็นผู้กล่าวอ้างตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔/๑ ... (อ่านต่อ..)
352.78 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่13 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่13) สมัยที่ 70
        เนื้อหาสาระของข้อห้ามตามมาตรา ๙๔ คือ ห้ามนำสืบพยานบุคคล ๒ กรณี ได้แก่ ... (อ่านต่อ..)
316.46 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่13 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่12) สมัยที่ 70
        กรณี ศาลฎีกาตัดสินว่าสามารถนำสืบได้ ไม่ต้องห้ามตาม มาตรา ๙๔ คือ? ... (อ่านต่อ..)
287.71 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่11 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่6) ในคดีแพ่ง สมัยที่ 70
         คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องนำสืบข้อเท็จจริง ... (อ่านต่อ..)
222.73 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่11 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่5) ในคดีแพ่ง สมัยที่ 70
        ปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐานมาพิสูจน์ ...(อ่านต่อ..)
225.32 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่9 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        การสืบพยานเอกสารซึ่งโดยหลักต้องสืบด้วย ต้นฉบับ ... (อ่านต่อ..)
256.64 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่8 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่7) สมัยที่ 70
        ข้อยกเว้นการห้ามรับฟังพยานบอกเล่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง...(อ่านต่อ...)
222.98 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่7 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่6) สมัยที่ 70
        ข้อความจะเป็นพยานบอกเล่าก็ต่อเมื่อนำมาอ้างอิงในศาลเพื่อ พิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้น ในตัวบทใช้คำว่า “นำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริง แห่งข้อความนั้น”... (อ่านต่อ...)
224.05 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่7 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        หลัก ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องมีภาระการพิสูจน์ (อ่านต่อ...)
257.05 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่7 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.จรัญ (ภาคปกติ) (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        ถ้าเป็นคำให้การของจำเลยในคดีแพ่งสามัญต้องบรรยายให้ชัดแจ้ง ๒ ข้อ คือ... (อ่านต่อ..)
323.11 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่6 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่5) สมัยที่ 70
        ๑.โดยหลักทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาการรับฟังหรือการนำสืบพยานเอกสารจะต้องนำสืบโดยต้นฉบับ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่มีขอยกเว้นอยู่ ๔ ประการซึ่งศาลสามารถรับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับได้ .....
255.62 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่4) สมัยที่ 70
287.27 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่5 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่3) สมัยที่ 70
288.54 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
        สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่2) สมัยที่ 70
257.99 Byte
สรุปย่อ เน้นประเด็นที่สำคัญ* รวมคำบรยายเนติฯ เล่มที่1 กฏหมายพยานหลักฐาน อ.เข็มชัย (ภาคปกติ) (ครั้งที่1) สมัยที่ 70
        กฏหมายพยานหลักฐาน (ภาคปกติ) - อ.เข็มชัย ชุติวงศ์ (สรุปเน้น* เฉพาะประเด็นสำคัญ)
222.46 Byte


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21127 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)