ฎีกาใหม่ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ | สกัดหลัก-คำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาวที่น่าสนใจ (เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com :- ล่าสุด
ย้อนกลับสู่หน้า >> เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิ.อาญา >> รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156)ชื่อไฟล์ : ฎีกาใหม่ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒
หมวด : รวมฎีกา 5 ดาว เก็บตกฎีกาพิสดาร* ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) กลุ่มที่ 10, 12 ,14 ,16 ,17, 18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
 


กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม (กฎหมายวิ.อาญา และ กฎหมายพิเศษ อื่นๆ)

รายละเอียดเบื้องต้น

ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒

อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง

 

เรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจศาล แยกพิจารณาได้ ๓ กรณี ดังนี้

        ๑. กรณี “ความผิดทั่วไป”

        ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ หลักทั่วไปในการชำระคดี หรือการฟ้องคดีอาญานั้น จะต้องกระทำกันที่

        (๑) ศาลแห่งท้องที่ ที่ความผิดเกิดขึ้น หรือ

        (๒) ศาลแห่งท้องที่ ที่อ้างว่าความผิดเกิดขึ้น หรือ

        (๓) ศาลแห่งท้องที่ ที่เชื่อว่าความผิดเกิดขึ้น

 

        ข้อสังเกต กรณีข้างต้นมีข้อยกเว้นที่ ป.วิ.อ.มาตรา ๒๒ (๑) ซึ่งบัญญัติถึง อำนาจของศาลที่จะรับชำระคดี ดังนี้

        (ก) ศาลแห่งท้องที่ ที่จำเลยมีที่อยู่

        (ข) ศาลแห่งท้องที่ ที่จำเลยถูกจับ

        (ค) ศาลแห่งท้องที่ ที่พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน

 

ประเด็นที่น่าสนใจ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ (๑)

        ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ (๑) ไม่ใช่บทกฎหมายบังคับศาลเด็ดขาดแต่ให้เป็น ดุลพินิจของศาลชั้นต้น (คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๑๐๓/๒๕๔๘, คำพิพากษาฎีกา ๕๑๖/๒๕๔๘), ส่วนกรณีการกำหนดภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หากคำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด จะถือว่าผู้ที่ถูกจำคุกมีภูมิลำเนาอยู่ที่เรือนจำ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗ ไม่ได้ และ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ (๑) นี้ นําไปใช้กับ กรณีเรื่องเขตอำนาจศาลแขวงด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๗๕/๒๕๕๑)

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๑๒/๒๕๖๐ วินิจฉัยว่า แม้เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เป็นภูมิลำเนาของจำเลยในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ ตามนัยแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๔๗ ถือได้ว่าจำเลยมีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ (๑) แต่บทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นบทบังคับให้ศาลชั้นต้นที่จำเลย มีที่อยู่ในเขตอำนาจต้องรับชำระคดีที่โจทก์ฟ้อง ศาลชั้นต้นจึงใช้ดุลพินิจที่จะรับชำระคดีเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได้

 

        ๒. กรณี “ความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร”

        กรณีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร ศาลที่มีอำนาจชำระคดี คือ ศาลตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ (๒) ได้แก่

        (ก) ศาลอาญา

        (ข) ถ้ามีการสอบสวนในเขตท้องที่ของศาลใด ให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วย

 

        ตัวอย่าง การกระทำความผิดเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย แต่ได้ทำการสอบสวนที่จังหวัดสงขลา ตามหลักแล้วต้องฟ้องศาลอาญา แต่สำหรับคดีดังกล่าวจะฟ้องต่อศาลจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเขตท้องที่ที่ทำการสอบสวนก็ได้ เป็นต้น

 

คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๒๖/๒๕๕๙ (เนติฯ ตอน ๓ หน้า ๘๔๐) วินิจฉัยว่า แม้เรือนจำกลางราชบุรีเป็นภูมิลำเนาของจำเลยในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗ ถือได้ว่าจำเลยมีที่อยู่ในเขต อำนาจศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดราชบุรี) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา ๒๒ (๑) แต่บทกฎหมายดังกล่าวไม่เป็นบทบังคับให้ศาลชั้นต้น ที่จำเลยมีที่อยู่ในเขตอำนาจต้องรับชำระคดีที่โจทก์ฟ้อง ศาลชั้นต้นชอบที่จะใช้ ดุลพินิจรับชำระคดีเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการพิจารณาคดี เหตุคดีนี้เกิดขึ้นในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัด สมุทรสงครามและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สอบสวนคดี แสดงว่า พยานหลักฐานของ โจทก์อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบกับโจทก์ ไม่ได้กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่าหากมีการชำระคดีที่ศาลชั้นต้นจะสะดวกยิ่งกว่าการชำระคดี ที่ศาลจังหวัดสมุทรสงครามอย่างไร คงกล่าวอ้างเพียงว่าไม่อาจโอนตัวจำเลยไปดำเนินคดี ที่ศาลจังหวัด สมุทรสงครามได้เนื่องจากกำหนดโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๕๑๒๖/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดสมุทรสาคร เกินอำนาจการควบคุมของเรือนจำกลางสมุทรสงครามซึ่งเป็นเพียงปัญหาในทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ที่อาจดำเนินการแก้ไขได้ กรณียังไม่มีเหตุสมควรให้ศาลชั้นต้นรับชำระคดีนี้

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๐/๒๕๖๑ (เนติฯ ตอน ๒ หน้า ๓๐๔) วินิจฉัยว่า จำเลยถูกจำคุก เรือนจำจึงเป็นภูมิลำเนาของจำเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗ ศาลชั้นต้น (ศาลที่เรือนจำตั้งอยู่) มีอำนาจรับคดีไว้พิจารณาได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒ (๑)

 

อ้างอิง สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพลฯ เนติ สมัยที่73


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง

 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1.สำหรับสมาชิกเตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 4, 6 และเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 2,3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
2. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
3. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
4. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
5. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
6. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml