ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 สรุป ฎีกา 5ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม - ป.วิ.แพ่ง ภาคบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๒๗๑ ถึง ๓๒๓) | สกัดฎีกาเด่น ที่น่าสนใจ เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ LawSiam.com

ย้อนกลับสู่หน้าหลัก >>[เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่ม วิแพ่ง]

 
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ป.วิ.แพ่ง ภาคบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๒๗๑ ถึง ๓๒๓) (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค1)
- สกัดหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น 5 ดาว อัพเดท พร้อมสอบ 3 สนาม
- ถาม-ตอบ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- เจาะประเด็นฎีกาเด่น เน้นพร้อมสอบทุกสนาม*
- สกัดฎีกาที่น่าสนใจ จาก เนติบัณฑิต , สำนักงานศาลยุติธรรม, ส่งเสริมฯ อื่นๆ
- สรุปรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สกัดหลัก เน้นประเด็นกฎหมาย ฎีกาใหม่ อัพเดท*

***สำหรับทบทวนเตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา***
ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน : 

  2  3  4   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 หน้า

รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่16 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่14) สมัยที่ 70 ปิดคอร์ส*
         การขอเฉลี่ยเงินในคดีที่มีการขอวิธีการชั่วคราวอายัดก่อนคำพิพากษาไว้ก่อน ... (อ่านต่อ..)
423.58 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่16 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่15) สมัยที่ 70 ปิดคอร์ส*
         ในการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจนำยึดอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา รวมตลอดทั้งสิทธิต่างๆ ก็สามารถนำยึดเพื่อบังคับคดี ... (อ่านต่อ..)
356.28 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่13) สมัยที่ 70
        “เฉลี่ยทรัพย์” ตามมาตรา ๓๒๖ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
353.02 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่14) สมัยที่ 70
         อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง... (อ่านต่อ..)
321.21 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่15 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่13) สมัยที่ 70
        การเพิกถอนคำบังคับ หมายบังคับคดี คำสั่งศาล และการบังคับคดี มาตรา ๒๙๒ วรรคหนึ่ง .. (อ่านต่อ..)
321.61 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่14 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่12) สมัยที่ 70
         ปัญหาว่า บทบัญญัติ มาตรา ๓๒๔ กล่าวเฉพาะเจ้าหนี้จำนองและเจ้าหนี้ บุริมสิทธิเท่านั้น ดังนี้ “สิทธิจำนำ” ซึ่งก็เป็นทรัพยสิทธิเช่นเดียวกับสิทธิจำนองจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๓๒๔ หรือไม่? ... (อ่านต่อ..)
325.34 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่14 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่12) สมัยที่ 70
        เจาะประเด็น-หลักฎีกาเด่น ติดดาว* * เล่มที่14 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่12) สมัยที่ 70
287.78 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ (เล่มที่13 ครั้งที่12) สมัยที่ 70
        ผู้มีสิทธิขอให้บังคับคดีได้ คือ ... (อ่านต่อ..)
292.26 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่11) สมัยที่ 70
        ปัญหาว่า หากเป็นเพียงบุคคลสิทธิซึ่งยังไม่มีคำพิพากษารองรับ จะถือได้หรือไม่ว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนผู้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ .. (อ่านต่อ..)
423.64 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่13 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่11) สมัยที่ 70
        การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดี มาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ... (อ่านต่อ..)
258.85 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ (เล่มที่12 ครั้งที่11) สมัยที่ 70
        การยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๓๒๔ นั้น ซึ่งถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๑ (๓) ดังนั้น กรณีจึงอาจจะมีการฟ้องซ้ำตามมาตรา ๑๔๘ ได้ ..(อ่านต่อ..)
294.49 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ (เล่มที่12 ครั้งที่10) สมัยที่ 70
        การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดหรือที่เรียกกันว่าร้องขัดทรัพย์นั้น เป็นการบังคับคดี ในกรณีที่เป็นหนี้เงิน ..(อ่านต่อ..)
291.97 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่12 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่10) สมัยที่ 70
        ปัญหาว่า หากมีการบังคับคดีเอาแก่ที่ดินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา แต่บุคคลภายนอกได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงดังกล่าวจนครบหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๓๘๒ แต่ยังมิได้จดทะเบียน จะมีสิทธิร้องขัดทรัพย์ได้หรือไม่..(อ่านต่อ..)
319.12 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่12 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่10) สมัยที่ 70
        การเพิกถอนการบังคับคดีต้องร้องขอเข้ามาในคดีที่มีการบังคับคดีนี้ จะร้องขอเข้ามาในสำนวนคดีอื่นไม่ได้ หรือฟ้องขอให้เพิกถอนเป็นคดีในคดีอื่นไม่ได้เช่นกัน ..(อ่านต่อ..)
261.26 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ (เล่มที่11 ครั้งที่9) สมัยที่ 70
        เจ้าหนี้สามัญด้วยกันชอบที่จะใช้สิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๒๖ เพื่อเฉลี่ยทรัพย์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๔๘/๒๕๕๑).. (อ่านต่อ..)
326.14 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่11 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่9) สมัยที่ 70
        บุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๓๒๓ แบ่งได้ ดังต่อไปนี้ ... (อ่านต่อ..)
292.74 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่11 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่9) สมัยที่ 70
        มาตรา ๒๙๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีดังต่อไปนี้ ..(อ่านต่อ..)
319.17 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่10 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        สิทธิได้รับการ “เฉลี่ย” เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ... (อ่านต่อ..)
350.28 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่9 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมชาย จุลนิติ์ (ครั้งที่7) สมัยที่ 70
        ขอรับชำระหนี้ในกรณีที่มีทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง และสิทธิอื่น เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๒๔ (มาตรา ๒๘๙ เดิม) ...(อ่านต่อ..)
253.26 Byte
สรุปรวมคำบรยายเนติฯ เน้นประเด็น ฎีกา พร้อมสอบ* เล่มที่10 วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ (ครั้งที่8) สมัยที่ 70
        ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำร้องต่อศาล ให้งดการบังคับคดีไว้... (อ่านต่อ...)
293.30 Byteคำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21370 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)