ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 แพ่งชื่อข้อมูล : ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายแพ่ง ข้อ7 ปี 2548
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 แพ่ง
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2548

วิชากฎหมายแพ่ง (สนามใหญ่)
 วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2548

 

ข้อ 7
            บริษัท ตองเอ จำกัด ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารทองไทย จำนวน 5,000,000 บาท โดยมีนางสมศรี กรรมการบริษัท จำนองที่ดินของตนเองเป็นประกัน และมีนายสมชายทำสัญญาค้ำประกันไว้ หลังจากทำสัญญาได้หนึ่งปี บริษัท ตองเอ จำกัด ได้ตกลงกับธนาคารทองไทย ทำสัญญาแปลงหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวบางส่วนจำนวน 4,000,000 บาทเป็นหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4,000,000 บาท ในการแปลงหนี้ดังกล่าวธนาคารทองไทยได้มีหนังสือแจ้งให้นางสมศรีและนายสมชายทราบแล้ว นางสมศรีได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ถือเอาการจำนองที่ดินเดิมเป็นการจำนองประกันหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย โดย มิได้ไปจดทะเบียนจำนองกันใหม่ ต่อมาธนาคารทองไทยได้โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้และหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัท เร่งรัดรวย จำกัด โดยทำเป็นหนังสือและทำหนังสือบอกกล่าวการโอนไปยังบริษัท ตองเอ จำกัด ให้ทราบแล้ว เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ บริษัท ตองเอ จำกัด ไม่
 ชำระหนี้ให้แก่บริษัท เร่งรัดรวย จำกัด
           ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่าบริษัท เร่งรัดรวย จำกัด สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้นางสมศรีและนายสมชายชำระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด
 
 ธงคำตอบ
           กรณีนางสมศรี ได้จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้จำนวน 5,000,000 บาท เมื่อมีการทำสัญญากันใหม่เพื่อแปลงหนี้เงินกู้บางส่วนไปเป็นหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4,000,000 บาท จึงยังคงมีหนี้เงินกู้ที่นางสมศรีจำนองที่ดินเป็นประกันอีก 1,000,000 บาท
           ในส่วนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4,000,000 บาทนั้น นางสมศรีได้ตกลงยินยอมให้ถือเอาการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้เดิมเป็นประกันหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวด้วย จึงเป็นการโอนสิทธิจำนองไปเป็นประกันหนี้รายใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 352 ซึ่งการโอนสิทธิจำนองดังกล่าวกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ จึงไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 714 นางสมศรีจึงยังคงเป็นผู้จำนองที่ดินเป็นประกันในส่วนนี้
           ต่อมาเมื่อธนาคารทองไทยโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้และตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัท เร่งรัดรวย จำกัดสิทธิจำนองซึ่งมีอยู่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องในหนี้ทั้งสองจึงย่อมตกไปได้แก่ผู้รับโอนด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 305
           ส่วนการที่นายสมชายได้ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้จำนวน 5,000,000 บาท เมื่อมีการทำสัญญาแปลงหนี้เงินกู้ไปเป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4,000,000 บาท จึงเป็นเหตุให้หนี้เงินกู้จำนวน 4,000,000 บาท ระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 อันมีผลให้นายสมชายผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 แต่นายสมชายยังคงต้องรับผิดในหนี้เงินกู้ส่วนที่เหลือจำนวน 1,000,000 บาท
           ในส่วนของหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น นายสมชายมิได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้ จึงไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด
           ดังนั้น บริษัทเร่งรัดรวย จำกัด จึงสามารถบังคับจำนองเอาจากที่ดินของนางสมศรีเพื่อชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1,000,000 บาท และหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4,000,000 บาทได้ และสามารถเรียกร้องให้นายสมชายชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 1,000,000 บาทได้
 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากบุคคลผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 80 ครั้ง

 ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายแพ่ง ข้อ7 ปี 2548 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 แพ่ง ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml