ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 กฎหมายล้มละลายชื่อข้อมูล : ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายล้มละลาย ข้อ1 ปี 2541
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 กฎหมายล้มละลาย
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

 

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2541

วิชากฎหมายล้มละลาย (สนามใหญ่)
 

ข้อ 1.
           เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 นายแจงซึ่งมีร้านขายทองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำสัญญากู้เงินนายจำที่บ้านของนายจำที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 455,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีกำหนด 1 ปี โดยมีที่ดินของนายแจงจำนองไว้เป็นประกัน ครั้นถึงกำหนดแล้วไม่ชำระ นายจำจึงมีหนังสือทวงถามถึงนายแจงให้ชำระหนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน แต่ไม่ยอมชำระ
           ดังนี้ นายจำจะฟ้องนายแจงเป็นบุคคลล้มละลาย และจะฟ้องที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด


 ธงคำตอบ
           นายจำไม่สามารถฟ้องนายแจงเป็นบุคคลล้มละลายได้ เนื่องจาก
           1. แม้ทุนทรัพย์เมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วจะเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่านายแจงมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะหนังสือทวงถามทั้ง 2 ครั้ง ต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่นายจำมีหนังสือทวงถามถึงนายแจง 2 ครั้ง มีระยะห่างเพียง 15 วัน
 เท่านั้น (พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 8 (9) และมาตรา 9)          
           2. ไม่มีข้อตกลงพิเศษว่าเมื่อบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ลนที่จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ นายแจงยังต้องรับผิดในส่วนที่ขาดนั้นอีก (พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 10(1))
           3. ไม่มีข้อเท็จจริงว่าเมื่อนายแจงล้มละลายแล้ว นายจำจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือตีราคาหลักประกันซึ่งเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้วเงินยังขาดอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 10(2))
           นายจำไม่สามารถจะฟ้องนายแจงที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีได้ เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ใช่ศาลที่นายแจงมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหรือประกอบธุรกิจอยู่ในเขตในขณะที่นายจำจะยื่นฟ้อง หรือภายในกำหนดเวลา 1 ปี ก่อนนั้น (พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 150)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากบุคคลผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 121 ครั้ง

 ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายล้มละลาย ข้อ1 ปี 2541 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 กฎหมายล้มละลาย ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml