ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 วิแขวงฯชื่อไฟล์ : ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ข้อ7 ปี 2541
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 วิแขวงฯ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2541

วิชา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (สนามใหญ่)

 

ข้อ 7.
            ในคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรีเรื่องหนึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาสืบพยานจำเลยทนายจำเลยแถลงขอส่งประเด็นไปสืบพยานจำเลยที่ศาลจังหวัดราชบุรี ทนายจำเลยจะตามประเด็นไป ถ้าไม่ไปถือว่าไม่ติดใจสืบพยาน นาย ก. พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีนี้แถลงว่า พนักงานอัยการโจทก์จะตามประเด็นไปถ้าไม่ไปขอให้พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีดำเนินคดีแทนศาลจังหวัดลพบุรีอนุญาตให้ส่งประเด็นไปสืบพยานจำเลยที่ศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อถึงวันนัด ศาลจังหวัดราชบุรีออกนั่งพิจารณาสืบพยานประเด็นจำเลย ทนายจำเลยมาศาล แต่พนักงานอัยการ จังหวัดราชบุรีและนาย ก. พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีไม่มาศาล ศาลจึงให้ทนายจำเลย นำพยานเข้าสืบ ขณะนั้น นาย ข. พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีได้ตามประเด็นดำเนินคดีเรื่องอื่น ที่ศาลจังหวัดราฯบุรี จึงเข้ามาถามค้านพยานจำเลยในคดีดังกล่าว ทนายจำเลยแถลงศาลว่า นาย ข. ไม่มีอำนาจดำเนินคดีนี้เพราะไม่ใช่ผู้ดำเนินคดีนี้มาแต่ต้น และไม่ใช่พนักงานอัยการ จังหวัดราชบุรี
           ดังนี้ คำแถลงของทนายจำเลยรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 

   ธงคำตอบ
           คดีอาญาตามปัญหาเป็นคดีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่น พนักงานอัยการผู้มีอำนาจดำเนินคดีนี้ในศาลที่สืบพยานประเด็นคือพนักงานอัยการประจำศาลอื่น (ศาลที่รับประเด็น) หรือพนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีมาแต่ต้นหรือพนักงานอัยการซึ่งประจำศาลที่ดำเนินคดีมาแต่ต้น ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 12 (3) นาย ขเป็นพนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี จึงมีอำนาจดำเนินคดีนี้ในศาลจังหวัดราชบุรีได้ คำแถลงของ นาย ก. พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีไม่ตัดอำนาจการดำเนินคดีของนาย ข. ตามกฎหมายดังกล่าว คำแถลงทนายจำเลยรับฟังไม่ได้


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง

 


ข้อสอบอัยการผู้ช่วย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ข้อ7 ปี 2541 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 วิแขวงฯ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml