LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ6 วิชาเลือก (เลือก 1 วิชา) 6.4 กฎหมายแรงงาน


ชื่อข้อมูล : เจาะแนวข้อสอบพร้อมธงคำตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2559 (ข้อ 7) วิชา กฎหมายแรงาน
หมวด : ข้อ6 วิชาเลือก (เลือก 1 วิชา) 6.4 กฎหมายแรงงาน
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

เจาะแนวข้อสอบพร้อมธงคำตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2559

(ข้อ7) วิชากฎหมายแรงาน

 

คำพิพากษาฎีกาที่ออกสอบแล้ว

-  เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 287 - 295/2551

-  เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7734 - 7739/2553

 

มาตราหลัก ที่ออกสอบ

 -  พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง

-  พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20

- พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52

- เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2162/2551


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 359 ครั้ง

 

เจาะแนวข้อสอบพร้อมธงคำตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2559 (ข้อ 7) วิชา กฎหมายแรงาน | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ6 วิชาเลือก (เลือก 1 วิชา) 6.4 กฎหมายแรงงาน ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com