LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 ภาษาอังกฤษ


ชื่อข้อมูล : เจาะประเด็น เน้นหลัก วิชา ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ อัยการผู้ช่วย ชุดที่4
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 ภาษาอังกฤษ
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 414.41 Byte
   
 รายละเอียด

เจาะประเด็น เน้นหลัก วิชา ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ อัยการผู้ช่วย ชุดที่4
---------------------------------------------------------------------
เจาะประเด็น เน้นหลัก ฎีกาเด่น เตรียมสอบ อัยการผู้ช่วย
วิชา ภาษาอังกฤษ

---------------------------------------------------------------------
(เจาะประโยคทองคำ (Keywords) เน้นวลีกฎหมายที่ควรเขียนตอบข้อสอบ)

รายละเอียดพอสังเขป :-

-  ทยอยอัพเดท... ทบทวน เน้นประเด็นเตรียมตัวสอบสนาม ผู้ช่วยผู้พิพากษา และสนามอื่น ๆ ที่ใช้วิชานี้
-  เน้นประเด็นหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น ฎีกาใหม่ ที่น่าออกสอบ วลีฎีกาที่ควรเขียน ควรเน้น พิเศษ Update! 
-  สกัดหลักประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบเป็นพิเศษ เช่น ตัวอย่างข้อสอบ หลักกฎหมายพิสดาร ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ* 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 157 ครั้ง

 

เจาะประเด็น เน้นหลัก วิชา ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ อัยการผู้ช่วย ชุดที่4 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 ภาษาอังกฤษ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com