ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 องค์การอัยการและพนักงานอัยการฯชื่อข้อมูล : มาตรา ติดดาว เจาะประเด็น เน้นที่น่าออกสอบ* เตรียมสอบ วิชา กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ(อัยการผู้ช่วย) ชุดที่1 (ปรับปรุง 1 พ.ค.64)
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 องค์การอัยการและพนักงานอัยการฯ
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 307.88 Byte
   
 รายละเอียด

มาตรา ติดดาว เจาะประเด็น เน้นที่น่าออกสอบ* เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย
---------------------------------------------------------------------
เจาะประเด็น เน้นหลัก ฎีกาเด่น เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย
วิชากฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ ชุดที่1  (ปรับปรุง 1 พ.ค.64)

---------------------------------------------------------------------
(เจาะประโยคทองคำ (Keywords) เน้นวลีกฎหมายที่ควรเขียนตอบข้อสอบ)

รายละเอียดพอสังเขป :-

-  ทยอยอัพเดท... ทบทวน เน้นประเด็นเตรียมตัวสอบสนาม อัยการผู้ช่วย และสนามอื่น ๆ ที่ใช้วิชานี้
-  เน้นประเด็นหลักกฎหมาย ฎีกาเด่น ฎีกาใหม่ ที่น่าออกสอบ วลีฎีกาที่ควรเขียน ควรเน้น พิเศษ Update! 
-  สกัดหลักประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบเป็นพิเศษ เช่น ตัวอย่างข้อสอบ หลักกฎหมายพิสดาร ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ*

เก็งองค์กรอัยการ อัยการผู้ช่วย 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากบุคคลผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 309 ครั้ง

 มาตรา ติดดาว เจาะประเด็น เน้นที่น่าออกสอบ* เตรียมสอบ วิชา กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ(อัยการผู้ช่วย) ชุดที่1 (ปรับปรุง 1 พ.ค.64) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 3 องค์การอัยการและพนักงานอัยการฯ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml