LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ


ชื่อข้อมูล : หลักความเสมอภาค ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่)
หมวด : ข้อ5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นประชาชนไม่ใช่กฎหมายที่ใช้บังคับโดยตรงระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง จึงนำบทบัญญัติว่าด้วยหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญมาเป็นข้อต่อสู้ประชาชนด้วยกันเองไม่ได้


ตัวอย่างข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ ปี ๒๕๕๐


คำถาม

        นายแดงตกลงกับนายดำและชาวบ้านหลายสิบครอบครัวให้ใช้ที่ดินของนายแดงเป็นทางเดินออกสู่ทางสาธารณะได้ เพราะเห็นว่านับถือศาสนาเดียวกัน หลังจากนั้น นายแดงทราบว่านายดำไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับนายแดง จึงนำแผ่นป้ายไปปักไว้ริมทางเดินดังกล่าว มีข้อความห้ามคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับนายแดงเดินผ่าน นายดำทราบดีว่านายแดงหมายถึงตน แต่ก็ยังคงใช้ที่ดินของนายแดงเป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะเช่นเดิม นายแดงจึงไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายดำในข้อหาบุกรุก ต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายดำข้อหาบุกรุก นายดำให้การต่อสู้คดีว่า การที่นายแดงห้ามนายดำไม่ให้เดินผ่านทางพิพาทเพราะไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับนายแดง เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความเชื่อทางศาสนา ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ นายแดงจะยกเลิกข้อตกลงเพราะเหตุดังกล่าวไม่ได้ ให้วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของนายดำดังกล่าว ฟังขึ้นหรือไม่

 

ธงคำตอบ

        รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐต่อกันหรือต่อประชาชน จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นประชาชน ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้บังคับโดยตรงระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง นายดำจึงยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาเป็นข้อต่อสู้นายแดงซึ่งเป็นประชาชนด้วยกันเองหาได้ไม่ กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นตามข้อต่อสู้ของนายดำที่ว่า การกระทำของนายแดงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความเชื่อทางศาสนาและขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ข้อต่อสู้ของนายดำฟังไม่ขึ้น

 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 65 ครั้ง

 

หลักความเสมอภาค ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com