LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ1-2 พยานแพ่ง (ป.วิ.พ. มาตรา 84-130 และมาตรา 177 วรรคสอง)


ชื่อข้อมูล : พยานหลักฐาน ประเด็นข้อพิพาท ภาระการพิสูจน์ (ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ 2559 #2)
หมวด : ข้อ1-2 พยานแพ่ง (ป.วิ.พ. มาตรา 84-130 และมาตรา 177 วรรคสอง)
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

         โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ ขอให้ขับไล่ จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดิน น.ส. ๓ ของจำเลย โฉนดที่ดินของโจทก์ออกทับที่ดินของจำเลย เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

         ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและจำเลยบุกรุกที่ดินพิพาทหรือไม่ เมื่อโจทก์และจำเลยต่างมีชื่อในทะเบียนที่ดิน จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๓ มาใช้สันนิษฐานเป็นคุณแก่ฝ่ายใดได้ เมื่อโจทก์อ้างว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แต่จำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับ ทั้งยังต่อสู้ว่าโฉนดที่ดินของโจทก์ออกทับที่ดิน น.ส. ๓ ของจำเลย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ และกาคออกโฉนดที่ดินได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 

ตัวอย่างข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ ปี ๒๕๕๙

คำถาม

        โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงพิพาทตามสำเนาโฉนดที่ด้นท้ายคำฟ้อง จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างโรงงานในที่ดินนั้น อันเป็นการละเมิด ขอให้ขับไล่รื้อถอน จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดิน

น.ส. ๓ ของจำเลย ตามสำเนา น.ส. ๓ ท้ายคำให้การ โฉนดที่ดินของโจทก์ออกทับที่ดินของจำเลย โฉนดที่ดินดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมิได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ให้วินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่าอย่างไร และภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่ฝ่ายใด

ธงคำตอบ

          พิเคราะห์ตามคำฟ้องและคำให้การแล้ว คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและถูกจำเลยบุกรุกเข้าครอบครองหรือไม่ เมื่อทั้งโจทก์และจำเลยต่างเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๓ มาใช้สันนิษฐานเป็นคุณแก่ฝ่ายใดได้ เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดินเป็นของโจทก์ แต่จำเลยให้การปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นของโจทก์ หากแต่อยู่ในเขตที่ดิน น.ส. ๓ ของจำเลย โฉนดที่ดินของโจทก์ออกทับที่ดินของจำเลย โฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงต้องนำสืบให้เห็นว่าโฉนดที่ดินของโจทก์ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินนั้นเป็นของโจทก์ และการออกโฉนดที่ดินได้กระทำถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ภาระการพิสูจน์จึงตกอยู่แก่ฝ่ายโจทก์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 116 ครั้ง

 

พยานหลักฐาน ประเด็นข้อพิพาท ภาระการพิสูจน์ (ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ 2559 #2) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ1-2 พยานแพ่ง (ป.วิ.พ. มาตรา 84-130 และมาตรา 177 วรรคสอง) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com