LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา


ชื่อข้อมูล : ประเด็นเรื่องชิงทรัพย์ (ข้อสอบอัยการผู้ช่วย สนามใหญ่ ปี 2548)
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

      ถ้าการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย ไม่ได้กระทำไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ (๑) - (๕) แม้ผู้กระทำจะได้ทรัพย์ของผู้อื่นไปด้วย ก็ไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๙ เช่น จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อที่จะข่มขืนกระทำชำเรา ผู้เสียหายเกรงกลัวจึงส่งมอบทรัพย์ของตนให้จำเลยไป แม้จำเลยจะรับเอาทรัพย์นั้นไป ก็ไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ เพราะจำเลยไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตาม (๑) - (๕) ของมาตรา ๓๓๙ หากแต่ใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อที่จะข่มขืนกระทำชำเราเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การที่จำเลยเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไป ถือว่าเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔


      ฎีกาที่ ๗๐๘๘/๒๕๕๗ ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า เมื่อผู้เสียหายขอคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเงิน ๗๐๐ บาท การที่จำเลยกับพวกคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเงิน ๕๐๐ บาท ให้ผู้เสียหาย ส่วนอีก ๒๐๐ บาท ไม่คืนให้ เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาทรัพย์ของผู้เสียหายมาแต่แรก การที่ผู้เสียหายส่งมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเงิน ๗๐๐ บาท แก่จำเลยกับพวกโดยเจตนาเพื่อไม่ให้ถูกจำเลยกับพวกทำร้ายและข่มขืนกระทำชำเรา เมื่อจำเลยกับพวกรับทรัพย์ดังกล่าวไว้ แต่ยังคงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอยู่เพื่อข่มขืนกระทำชำเรา เมื่อผู้เสียหายขอคืน จำเลยกับพวกยังยึดเงิน ๒๐๐ บาทไว้ ไม่คืนให้ผู้เสียหาย เป็นการเอาทรัพย์ดังกล่าวของผู้เสียหายไปจากผลพลอยได้จากการที่ผู้เสียหายส่งมอบเงินไว้ให้ก่อนหน้านี้ เพื่อไม่ให้ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดังนั้น การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นเพียงความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยร่วมกระทำผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
     ฎีกาที่ ๑๕๑๓/๒๕๖๒ จำเลยกอดปล้ำพยายามดึงกางเกงผู้เสียหาย ผู้เสียหายกลัวจำเลยจะข่มขืนกระทำชำเรา จึงถอดสร้อยคอทองคำที่สวมให้จำเลยไปเอง โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อมุ่งประสงค์ต่อสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายแต่อย่างใด หากแต่ผู้เสียหายคิดว่า เมื่อจำเลยได้สร้อยคอทองคำไปแล้ว จำเลยจะปล่อยตัวผู้เสียหายไป การที่จำเลยรับสร้อยคอทองคำไป จึงเป็นเจตนาทุจริตที่เกิดขึ้นภายหลัง การกระทำของจำเลยในส่วนนี้ไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔


ตัวอย่างข้อสอบอัยการผู้ช่วย สนามใหญ่ ปี ๒๕๔๘ 
คำถาม

      นายสิงห์พกอาวุธมีดปลายแหลมไปดักรอคนข้ามสะพานลอย นายสิงห์เห็นนางนงค์กำลังเดินข้ามสะพานเพียงผู้เดียว จึงเข้าไปใช้แขนรัดคอนางนงแล้วใช้มีดจี้ที่บริเวณคอและพูดขอร่วมประเวณี นางนงพูดขอนายสิงห์ไม่ให้ข่มขืนตน โดยขอให้เอาแต่เงินไป พร้อมกับล้วงเงินจำนวน ๑๒๐ บาท ส่งให้นายสิงห์ นายสิงห์รับเงินไว้ ให้วินิจฉัยว่า การกระทำของนายสิงห์ เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด


ธงคำตอบ

          การที่นายสิงห์ใช้มีดจี้และพูดขอร่วมประเวณีกับนางนง และนางนงได้พูดขอให้นายสิงห์อย่าข่มขืนตน แต่ให้เอาเงินไปแทนพร้อมกับส่งเงินจำนวน ๑๒๐ บาท ให้แก่นายสิงห์ การที่นายสิงห์รับเงินไว้ ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนเจตนาจากเจตนาข่มขืนเป็นเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์ในเวลาที่นายสิงห์รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ การกระทำของนายสิงห์จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙
หมายเหตุ ตามข้อเท็จจริงจากข้อสอบอัยการผู้ช่วยข้างต้น หากตอบตามแนว ฎ.๗๐๙๙/๒๕๕๗ และ ฎ.๑๕๑๓/๒๕๖๒ การกระทำของนายสิงห์ จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่เป็นเพียงความผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้น เพราะนายสิงห์มิได้มีเจตนาใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายนางนง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตาม (๑) - (๕) ของมาตรา ๓๓๙
 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 96 ครั้ง

 

ประเด็นเรื่องชิงทรัพย์ (ข้อสอบอัยการผู้ช่วย สนามใหญ่ ปี 2548) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com