ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ6 แพ่ง บททั่วไป (นิติกรรม สัญญา หนี้ มาตรา 1-452)ชื่อข้อมูล : มาตราที่เคยออกสอบ ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กฎหมายแพ่ง ข้อ6 ปี 2559
หมวด : ข้อ6 แพ่ง บททั่วไป (นิติกรรม สัญญา หนี้ มาตรา 1-452)
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

มาตราที่เคยออกสอบ

ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กฎหมายแพ่ง ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๙

 

         มาตรา ๓๖๖ (วรรคสอง ออกสอบ ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๙) ข้อความใด ๆ แห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็นสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนั้น หากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใด เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกัน การที่ได้ทำความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะได้จดลงไว้ก็หาเป็นการผูกพันไม่

       ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไซร้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือ (ออกสอบ ข้อ ๖ ปี ๒๕๕๙)

 

มีคำพิพากษาที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับมาตรา ๓๖๖ ดังนี้

          ศาลฎีกาให้เหตุผลในคำพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๘/๒๕๒๔ ว่ากรณีคดีนี้คู่สัญญาได้ตกลงกันว่า สัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อยังไม่มีการทำสัญญาเป็นหนังสือกันอีกครั้ง จึงยังถือไม่ได้ว่ามีการทำสัญญาต่อกัน ตามมาตรา ๓๖๖ วรรคสอง

 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากบุคคลผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 56 ครั้ง

 มาตราที่เคยออกสอบ ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กฎหมายแพ่ง ข้อ6 ปี 2559 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ6 แพ่ง บททั่วไป (นิติกรรม สัญญา หนี้ มาตรา 1-452) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml