ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ2 อาญา (มาตรา136-205 204-275)ชื่อข้อมูล : วิเคราะห์ คำถามและธงคำตอบ กฎหมายอาญา ข้อ2 สนามเล็ก (ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา) ปี 2547
หมวด : ข้อ2 อาญา (มาตรา136-205 204-275)
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

       วิเคราะห์ คำถามและธงคำตอบ กฎหมายอาญา ข้อ ๒

(ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก) ปี ๒๕๔๗

-----------------------------

 

         คำถามข้อเขียนพร้อมธงคำตอบในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สอบสนามเล็ก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ วิชากฎหมายอาญา คำถามและธงคำตอบ ข้อ ๒ มีข้อความดังนี้

        “แม้ความตายของนายมดอันเป็นผลบั้นปลายจะเกิดจากความประมาท เลินเล่อของพยาบาลทำให้บาดแผลผ่าตัดติดเชื้อ อันเป็นเหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการกระทำของนายเอกก็ตาม แต่เหตุแทรกแซงนี้เป็นเหตุที่วิญญูชน คาดหมายได้ ความตายของนายมดจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว

 

        ข้อสังเกต ตามธงคำตอบดังกล่าว เป็นการวินิจฉัยเฉพาะ “เหตุแทรกแซง” เท่านั้นว่า “วิญญูชน” “คาดหมาย” ได้หรือไม่ โดยไม่ต้องไปพิจารณาว่า “ความตาย” เป็น “ผลธรรมดา” หรือ “ผลผิดธรรมดา” ตาม ป.อ.มาตรา ๖๓ เพราะเป็นการพิจารณา ตามหลักข้อ ๓ (เหตุแทรกแซง) ไม่ใช่ พิจารณาตามหลักข้อ ๒ (ผลธรรมดา)

 

อ้างอิง วิชา กฏหมายอาญา มาตรา ๕๙ - ๑๐๖ (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) สมัยที่ ๗๔

 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากบุคคลผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 39 ครั้ง

 วิเคราะห์ คำถามและธงคำตอบ กฎหมายอาญา ข้อ2 สนามเล็ก (ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา) ปี 2547 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ2 อาญา (มาตรา136-205 204-275) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml