ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญาชื่อข้อมูล : คำถาม ธงคำตอบ อาญา ข้อ 5 (อัยการผู้ช่วย) พ.ศ.2530
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

 ข้อสอบคัดเลือก พร้อมธงคำตอบ

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2530

----------------------------


คำถาม

               ข้อ 5   ก. พบ ข. กำลังลักทรัพย์ ก. จึงเข้าไปจับ ข.ไว้ แล้ว ก. ก็ควบคุมตัว ข. เพื่อนำส่งสถานีตำรวจระหว่างทาง ค. พี่ชายของ ข. เข้าใจผิด ว่า ก. เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเข้าช่วย ข. ให้หลบหนีจากกรคุมตัวของ ก.ไปได้
                ดังนี้ ก. และ ค. ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดบ้างหรือไม่


ธงคำตอบ

                 ก. จับ ข. ได้เนื่องจาก ข. ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ฐานลักทรัพย์ อันเป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก. จึงมีอำนาจจับ ข. ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 การกระทำของ ก. จึงไม่เป็นความผิด
                โดยที่ ค. เข้าใจผิดว่า ก. เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค. จึงมีเจตนาทำให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงานหลุดพ้นจากการคุมขังไป และ ค. ได้เข้ามาช่วย ข. ให้หลบหนีจากการคุมตัวของ ก.ไปได้ การกระทำของ ค. จึงเป็นการกระทำโดยมุ่งต่อผลอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระทำของ ค. ดังกล่าว ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ กล่าวคือ ข. มิใช่ผู้ถูกคุมขังของเจ้าพนักงาน ค. จึงมีความผิดฐานพยายามทำให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 191 , 81
                (ไม่ถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอก แต่ถือว่าไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้) (อ เกียรติขจร ถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอก แล้วไม่ผิดพยายาม / หากวินิจฉัยตาม แนวธงคำตอบของ “ผู้พิพากษา” จะถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอกแล้ว ไม่ต้องวินิจฉัยเรื่องเจตนาภายในต่อไป และไม่มีความผิด / แต่เห็นว่า ตัวบทมาตรา 80 ใช้คำว่า “ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด” แต่ มาตรา 81 ใช้คำว่า ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด กรณีมาตรา 81 จึงต้องถือว่าเป็นเรื่องกฎหมายปิดปาก ให้ต้องรับผิดเมื่อมีเจตนาร้าย)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากบุคคลผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 154 ครั้ง

 คำถาม ธงคำตอบ อาญา ข้อ 5 (อัยการผู้ช่วย) พ.ศ.2530 | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml