LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ


ชื่อข้อมูล : เน้น* คดีอาญาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ที่น่าสนใจ
หมวด : ข้อ5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

คดีอาญาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีคำพิพากษาแล้วที่น่าสนใจ เช่น

         คดีขอให้ซื้อยาบริษัทพรรคพวก (อม.๑/๒๕๔๕)

        คดีทุจริตยา (อม.๒/๒๕๔๖)

        คดีที่ดินรัชดา (อม.๑/๒๕๕๐)

        คดีคลองด่าน (อม. ๒/๒๕๕๑)

        คดีกล้ายาง (อม.๒/๒๕๕๑)

        คดีหวย บนดิน (อม.๑๐/๒๕๕๒)

        คดีเจ้าหน้าที่รัฐคลองด่าน (อม.๑๑/๒๕๕๒)

        คดีอัลไพน์ (อม.๑๐/๒๕๕๓)

        คดีหาเสียงเลือกตั้งซ่อม (อม.๓/๒๕๕๖)

        คดีรถเรือดับเพลิง (อม.๗/๒๕๕๖)

        คดีกรุงไทย (อม.๕๕/๒๕๕๘)

        คดีเขาพระวิหาร (อม.๖๓/๒๕๕๘)

        คดีฮั้วประมูลปุ๋ย (อม.๖๐/๒๕๕๙)

        คดีบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทย (อม.๑๐๗/๒๕๕๙)

        คดีแก้ไขสัญญาดาวเทียม (อม.๑๕๔/๒๕๖๐)

        คดีสลายการชุมนุมพันธมิตร (อม.๑๗๘-๑๗๙/๒๕๖๐)

        คดีจีทูจี (อม.๑๗๘-๑๗๙/๒๕๖๐)

        คดีจํานําข้าว (อม.๒๑๑/๒๕๖๐)

        คดีหนังสือเดินทางอดีตนายกฯ (อม.๙๙/๒๕๖๑)

        คดีทีพีไอ (อม.๑๔๔/๒๕๖๑)

        คดีเอ็กซิมแบงค์ (อม.๔/๒๕๕๑) และ

        คดีฮั้วประมูลโครงการก่อสร้างถนน (อม.๑๘๐/๒๕๖๒) เป็นต้น

 

คดีกล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ศาลตัดสินแล้ว มี ๓ คดี ได้แก่

        คดี อม.๑/๒๕๔๘ กล่าวหาว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกันออกระเบียบขึ้นค่าตอบแทนตนเอง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ลงโทษจําคุกจําเลยทั้งเก้าคนละ ๒ ปี โทษจําคุกรอฯ ไว้ ๒ ปี

        คดี อม.๕/๒๕๕๒ กล่าวหาว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการชี้มูลว่าความผิดของอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตรองอธิบดีกรมบังคับคดีนัย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ยกฟ้อง

        คดี อม.๔/๒๕๕๓ กล่าวหาว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีแต่งตั้งคนใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วย เลขานุการ กับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการไต่สวน และกรณีชี้มูลความผิดข้าราชการ ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ๔ คดี ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ยกฟ้อง

 

อ้างอิง : กฎหมายรัฐธรรมนูญ (อ.อธิคม อินทุภูติ) สมัยที่ ๗๔

 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 123 ครั้ง

 

เน้น* คดีอาญาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ที่น่าสนใจ | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com