LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ1 อาญา บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา1-106)


ชื่อข้อมูล : เจาะประเด็นเทพ* เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กลุ่มกฏหมายอาญา-แพ่ง ข้อ1. มาตรา1-106 สกัดหลักกฎหมาย ฎีกา5ดาว (ชุดที่1)
หมวด : ข้อ1 อาญา บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา1-106)
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 328.16 Byte
   
 รายละเอียด

เจาะประเด็นเทพ* เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กลุ่มกฏหมายอาญา-แพ่ง สกัดหลักกฎหมาย ฎีกา5ดาว (ชุดที่1)
---------------------------------------------------------------------
จับประเด็น ท่องพร้อมสอบ เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ในประเด็นที่น่าสนใจ
กลุ่มกฏหมายอาญา-แพ่ง ข้อ1. มาตรา1-106

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็นหลักกฎหมาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรเขียนตอบข้อสอบ)

 

รายละเอียดพอสังเขป :-

-  จับประเด็นมาตรา หลักกฎหมายที่สำคัญ เน้น ท่องพร้อมสอบ
-  สำหรับทบทวนคำบรรยาย อ่านกระชับ ตรงประเด็น หลักกฎหมาย- เน้นประโยควรรคทองในฎีกา*
-  เน้นประเด็นหลักกฎหมาย คำพิพากษาฎีกาใหม่ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ และหมายเหตุท้ายฎีกา
-  ฎีกาที่ตัดสินตามตัวบท ฎีกาที่อธิบายหลักการในตัวบท หรือวางหลักการที่ตัวบทไปไม่ถึง  ฎีกาที่ตัดสินข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง 
- ทยอยอัพเดท... แบ่งปันตามข้อมูลที่รวบรวมเพื่ออ่านทบทวนเตรียมสอบส่วนบุคคล และที่ได้รับการแบ่งปันมา.
 


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 308 ครั้ง

 

เจาะประเด็นเทพ* เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา กลุ่มกฏหมายอาญา-แพ่ง ข้อ1. มาตรา1-106 สกัดหลักกฎหมาย ฎีกา5ดาว (ชุดที่1) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ1 อาญา บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา1-106) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com