LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษ กฎหมายลักษณะพยาน | คำศัพท์กฎหมาย กฎหมายลักษณะพยาน อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com
คำศัพท์กฎหมาย เกี่ยวกับ : กฎหมายลักษณะพยานค้นหาศัพท์กฎหมาย:   

 
คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ ตามตัวอักษร :
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ
ข้อสันนิษฐานที่เกิดจากข้อเท็จจริง
ดอกผลของต้นไม้มีพิษ
บันทึกคำพยานแบบใหม่
ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด
พยานซัดทอด
พยานซัดทอด
การรับฟังพยานหลักฐาน
รับฟังได้
พยานหลักฐานที่รับฟังได้
พยานหลักฐานที่รับฟังได้
รับฟังเป็นพยานหลักฐานยัน
คดี arizona v. evans ซึ่งตัดสินเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๕ - ข้อยกเว้นเรื่องเจตนาสุจริต
พื้นฐานหรือเงื่อนไขที่จะนำข้อสันนิฐานมาใช้ประโยชน์ได้
พยานหลักฐาน
ประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย)
ภาระการพิสูจน์
ภาระการพิสูจน์
การแสดงความเสียใจ
ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด
ใบมรณบัตร
ฉันต้องให้การเป็นพยานต่อหน้าจำเลยนั้นไหม
หลักการให้เสรีแก่การนำสืบและรับฟังพยานหลักฐาน ได้อย่างเต็มที่
ข้อสงสัย
พยานเอกสาร
บทตัดพยานหลักฐาน
ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว
คำให้การประจักษ์พยาน
ความเกรงกลัว
ลายนิ้วมือ
หลักดอกผลของต้นไม้มีพิษ
หลักผลไม้ของต้นไม้พิษ
แสดงร่องรอยว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
หลักฐานที่เป็นวัตถุ
เขาซัดทอดว่าคนอื่นทำ
เขาเป็นพยานซัดทอด
การสืบพยาน,ไต่สวน,รับฟังพยาน
ฉันไม่ใช่พยานซัดทอด
ซัดทอด
พยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้
พยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้า
พยานที่ได้ร่วมกระทำความผิด
กฎหมายลักษณะพยาน
ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย
แรงจูงใจ
หลักการตัดพยานหลักฐาน
การชั่งน้ำหนักพยาน
ข้อสันนิษฐาน
ข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ได้สัดส่วน
คุ้มครองจากการถูกคุกคาม