LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษ วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (เนติบัณฑิต) | คำศัพท์กฎหมาย วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (เนติบัณฑิต) อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com
คำศัพท์กฎหมาย เกี่ยวกับ : วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (เนติบัณฑิต)ค้นหาศัพท์กฎหมาย:   

 
คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ ตามตัวอักษร :
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ
ประเทศ
รัฐบาล
ชาติ
รัฐชาติ
สาธารณะ
ระบอบหรือรูปแบบของการปกครอง
ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง
อำนาจสูงสุด
อำนาจอธิปไตย
อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
รัฐ