กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ แพ่ง ภาค1 รายข้อ 1-10 >> บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่งชื่อไฟล์ : ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ ครั้งที่4 สมัยที่72
หมวด : บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่ง
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2,3,5,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 476.41 Byte
หมายเหตุ :- มีบันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ* ฯลฯ จำนวน 0 ประเด็น
 
รายละเอียดเบื้องต้น

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ ครั้งที่4 สมัยที่72
---------------------------------------------------------------------
สกัดหลักกฎหมาย สรุป เจาะประเด็น ฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค1 สมัยที่ 72
วิชา กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุข บุญเดช ครั้งที่4
วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  สัปดาห์ที่5

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็น เน้นมาตรา ฎีกาเด่น จากการบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีกฎหมายที่ควรจำ)

รายละเอียดพอสังเขป :-
- ถอดคำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ พร้อมเน้นประเด็น ครบทุกคาบทุกวิชา เก็งก่อนสอบรายข้อ*
- สำหรับทบทวนคำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็น Update! จากห้องบรรยายเนติบัณฑิต
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำบรรยาย จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- เจาะประเด็นสำคัญ อาจารย์เน้นย้ำประเด็นที่น่าออกสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ*
- ทยอยอัพเดท... ทันก่อนสอบ เก็บประเด็น จนถึงวันก่อนสอบ 1-2 วัน พร้อมเก็บตกก่อนสอบ*
 

การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๒๒/๒๕๒๔ สามีภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ สามีต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ภริยา

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๘๗/๒๕๓๗ สามีภริยามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูกันและกันตามความสามารถและฐานะของตน หาใช่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นสามีจะมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ที่เป็นภริยาแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ ฉะนั้น เมื่อโจทก์ ไม่สามารถนำสืบได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีความสามารถและฐานะดีกว่าโจทก์เพียงใด และโจทก์มีรายจ่ายเกินรายได้ของตนเพียงใด แต่กลับได้ความว่าเงินเดือนที่โจทก์ได้รับพอใช้จ่าย เช่นนี้โจทก์จึงไม่สมควรได้รับคำอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยที่ ๑

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๕๐/๒๕๕๖ สามีจะอ้างเหตุว่ามีภริยาน้อยและ มีบุตรกับภริยาน้อยที,ต้องเลี้ยงดูมาเป็นเหตุปฏิเสธหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูภริยาไม่ได้ การอุปการะเลี้ยงดูกันระหว่างสามีภริยาเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ วรรคสอง ส่วนจะรับผิดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับฐานะและความสามารถในการทำมา หาเลี้ยงชีพแต่ละฝ่าย แม้โจทก์ต้องเลี้ยงดูภริยาใหม่และบุตรที่เกิดกับภริยาใหม่ก็ไม่อาจ ยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดได้

 

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ  สมัยที่72 

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ ครั้งที่1 สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ ครั้งที่2 สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ ครั้งที่3 สมัยที่72


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 341 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนาม จากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 

 
 
 
ครอบครองที่ดินโดยเชื่อว่าเป็นของตนเอง (เยี่ยมชม / ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
 
 
ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายครอบครัว (ภาคปกติ) อ.ประสพสุขฯ ครั้งที่4 สมัยที่72 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม แพ่ง) ภาค 1 บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่ง อัพเดท ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
   สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24735 คน


sitemap.xml