LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่6 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต วิ.อาญา ภาค2 อัพเดท ที่ LawSiam.com :- อัพเดท ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบเนติ วิอาญาฯ ภาค2 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 3 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156)

 
 
 
 
 

ชื่อข้อมูล: ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่6 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71
หมวด : ข้อที่ 3 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 7,9,10,12,13,14 ,18 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 746.00 Byte
   
 
รายละเอียด

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2  (ภาคปกติ) ครั้งที่6 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71
---------------------------------------------------------
สกัดหลัก คำบรรยายเนติบัณฑิต  แนวคำพิพากษาฎีกา ที่น่าสนใจ
ข้อ3. วิชา กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1-2 (ภาคปกติ) ครั้งที่6
อ.สัตยา อรุณธารี วัน จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สัปดาห์ที่15

---------------------------------------------------------
(จับประเด็น เน้นมาตรา ฎีกาเด่น จากการบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law)วลีกฎหมายที่ควรจำ)

 

รายละเอียดพอสังเขป :-

- ทยอยอัพเดท...สำหรับทบทวนคำบรรยาย อ่านกระชับ เน้นประเด็นจากห้องบรรยาย/หนังสือรวมคำบรรยายเนติฯ
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำบรรยายเนติบัณฑิต จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- สรุปประเด็นจากคำบรรยายเนติฯ คำพิพากษาฎีกาที่น่าใจ (ติดดาว)  เน้นประเด็นพร้อมสอบ*

 

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครบทุกคาบทันก่อนสอบ*

ถอดเทป เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่1 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่2 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่3 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่4 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.สัตยาฯ (ภาคปกติ) ครั้งที่5 เนติ ภาค2 สมัยที่ 71

 

*** ครบทุกคาบ + ทันก่อนสอบ พร้อมเน้นประเด็นมาตราเด่น + ฎีกาที่น่าสนใจ รายข้อ พร้อมเก็บตกก่อนวันสอบ 1-2 วัน ***


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


จำนวนเผู้เยี่ยมชม : 472 ครั้ง

    


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keywords เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).
..................................................

 

  
 
 
 
 
 


คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 26 มกราคม 2565)