หัวข้อ : วิธีการซักถาม ถามค้าน ถามติง
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆการซักถาม 

การถามมี 3 วิธี
1 การซักถาม (ถามครั้งแรก )
2 การถามค้าน 
3 การถามติง
เมื่อถามหมดไปแล้วคู่ความจะถามอะไรอีกไม่ได้ ต้องขออนุญาตจากศาล 

การซักถาม คือ การถามโดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้น เพื่อให้เบิกความตามประเด็นที่ผู้อ้างตั้งใจจะนำสืบ เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน 


ข้อจำกัดในการซักถาม 
1. คำถามนั้นต้องเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี 
2. ห้ามใช้คำถามนำ ตามปวิพ. มาตรา 118  เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยินยอม หรือได้รับอนุญาตจากศาล เหตุผลเพราะเป็นการเอาเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 

คำถามนำที่ห้ามคืออะไร 
การถามนำ คือการถามซึ่งแนะแนวทางหรือชี้แนวทางให้พยานตอบ ตามที่ผู้ถามต้องการให้ตอบ 
ศาลจะอนุญาตให้ใช้คำถามนำในกรณีใดบ้าง 


1  ศาลจะอนุญาตเมื่อคำถามนำนั้นเป็นคำถามที่พาพยานเข้าสู่ประเด็น หรือที่เป็นขั้นต้นๆ หรือในข้อที่ไม่โต้เถียงกัน หรือไม่เกี่ยวกับประเด็นโดยตรงของคดี 
2 ในกรณีที่พยานเบิกความเป็นปรปักษ์กับฝ่ายที่อ้าง เช่นนี้ฝ่ายที่อ้างยอมถามค้าน เมื่อถามค้านได้ก็ย่อมถามนำได้ 
3  จำเลยในคดีอาญาซึ่งให้การเป็นปรปักษ์จำเลยอื่น จำเลยอื่นซักค้านได้ เมื่อซักค้านได้ก็ใช้คำถามนำได้ ตามป. วิ.อมาตรา 233 

ตัวอย่างการตั้งข้อซักถาม 

- พยานเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับโจทก์ในคดีนี้ หรือพยานเกี่ยวข้องอะไรในคดีนี้ 
- เหตุที่ต้องฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เพราะอะไร เหตุของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อใด 
- พยานประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนและมีตำแหน่งอะไร 
- พยานสำเร็จการศึกษาที่ไหนเมื่อใด 
- ได้มีการทำสัญญากันไว้หรือไม่ 
- จำเลยได้รับเงินไปครบถ้วนเมื่อใดจำนวนเท่าใด 
- ในการทำสัญญาซื้อขายมีการวางเงินมัดจำหรือไม่จำนวนเท่าใด 
- ผู้ตายถูกฆ่าตายด้วยอาวุธอะไร 
- อาวุธปืนที่ใช้ยิงเป็นปืนชนิดใด 
- ลักษณะของคนร้ายยิงปืนในท่าใดพยานทราบหรือไม่ 

ถามค้านและถามติง 

การถามค้าน 

การถามค้านคือการถามของคู่ความฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายที่อ้างพยาน

ประโยชน์ 
- ถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์แล้วบางส่วน หรือที่ยังไม่เคยปรากฏเลย ให้ปรากฏชัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คดีของตน 
- ถามเพื่อทำลายน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักคำพยานของฝ่ายตรงข้าม มีหลักว่า ควรจะเตือนพยานให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ตนจะถามค้านด้วย ให้เขาได้มีโอกาสอธิบายข้อเท็จจริงเสียก่อน

ลักษณะของคำถามค้าน
หลัก คำถามค้านนั้น #ใช้คำถามนำได้ แม้จะปรากฏว่าพยานนั้นให้การเป็นประโยชน์แก่ตนเพียงไรก็ตาม ก็ยังใช้ถามค้าน และคำถามนำได้เสมอ 

การถามค้านจะถามได้ตอนไหน
     ถ้าหากพยานเข้ามาสาบานตนแล้ว และยังไม่ได้ซักถามในตอนแรก ก็ตาม โดยสละสิทธิในการถามฝ่ายถามค้าน ย่อมถามค้านได้ 
     แต่ถ้าพยานสาบานตนแล้ว และปรากฏชัดว่าพยานที่ถูกเรียกมานั้น โดยการเข้าใจผิด และพยานนั้นยังไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กรณีเช่นนี้ฝ่ายตรงข้ามจะถามค้านไม่ได้ 

พยานศาลคือ?
พยานศาลคือพยานที่ศาลเรียกมาเบิกความเอง โดยไม่มีฝ่ายใดอ้าง ตามมาตรา 118 ป.วิ.พ.

บุคคลที่จะถูกถามค้านได้ 
- บุคคลซึ่งเป็นพยานฝ่ายตรงข้าม 
- พยานของตนเองซึ่งเบิกความเป็นปรปักษ์ แต่ต้องขออนุญาตศาลเสียก่อน ตามมาตรา 117ป.วิ.พ.
- จำเลยในคดีอาญาซึ่งให้การปรักปรำจำเลยอื่น จำเลยอื่นก็ถามค้านได้

ตัวอย่างคำถามค้าน 
- พื้นห้องถึงฝ้าเพดานสูงประมาณ 3.50 เมตรใช่ไหม 
- ลูกกระสุนปืนที่จำเลยยิงไปยังฝาห้องสูงประมาณ 3.0 เมตร ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุใช่ไหม 
-จำเลยยิงปืน 1 นัดที่พื้นซีเมนต์ใช่ไหม
- รถวิ่งความเร็วเท่าใด 
- ตรงที่พยานยืนอยู่กับที่เกิดเหตุห่างประมาณ 2 เสาไฟฟ้าใช่ไหม
- พยานวิ่งหนีไปโดยไม่กล้ามองหน้าใช่ไหม เป็นต้น

การถามติง

คือ การที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยาน ถามพยานปากนั้นอีกครั้งหนึ่งภายหลังที่พยานนั้นถูกอีกฝ่ายหนึ่งถามค้านแล้ว 

ข้อจำกัดของการถามติง
- จะใช้คำถามนำไม่ได้
- จะทำได้เฉพาะข้อความที่เกิดขึ้นจากการถามค้านเท่านั้นตามมาตรา 118 ป.วิ.พ.

ประโยชน์ เพื่อให้ฝ่ายที่อ้างพยานถามติงพยาน ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้พยานอธิบายให้สิ้นข้อสงสัย ซื้อบางทีข้อความที่ตอบข้อซักถามเป็นอย่างหนึ่ง พอตอบข้อถามค้านเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่นนี้ก็อาจถามติงพยานให้ชี้แจงที่หลงลืมพลาดไปได้ 
   ป.วิ.พ.มาตรา 117 เมื่อถามติงพยานเสร็จแล้ว ห้ามมิให้ถามพยาน เว้นแต่จะขออนุญาตจากศาลให้ถามอีกได้ 

อำนาจศาลที่จะถามพยาน 
- ศาลถามเพื่อให้พยานแสดงตนตามมาตรา 116 ปวิพ. 
- ศาลถามพยานได้ไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างที่พยานเบิกความ หรือภายหลังที่พยานให้เบิกความแล้ว แต่ก่อนมีคำพิพากษา 
- เมื่อพยาน 2 คนหรือกว่านั้นเบิกความขัดกันในข้อสำคัญแห่งประเด็น เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความร้องขอศาลจะเรียกพยานเหล่านั้นมาสอบปากคำพร้อมกันได้ ตามมาตรา 119 วรรคสอง

ตัวอย่างคำถามติง ในเรื่องความจำ 
- คนร้ายกับพยานเคยเห็นหน้ากันมาก่อนหรือไม่ก่อนเกิดเหตุ 
- ในวันเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธอะไรขู่พยานหรือเปล่า
- พยานได้บอกกับพนักงานสอบสวนไว้หรือไม่ว่ารู้จักกับคนร้ายกี่คนเป็นใครบ้าง 
- พยานได้ชี้ตัวคนร้ายหรือเปล่าในชั้นสอบสวน ชี้ที่ไหน 
- ในภาพมีรูปคนร้ายไหมในศาลนี้ 
- พยานทราบไหมการเบิกความเท็จมีความผิดทางอาญาจำคุกหลายปี 
- ที่พยานเบิกความไปอย่างนั้นพยานมีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่ เป็นต้น

วิธีการซักถาม ถามค้าน ถามติง | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 24347 ครั้ง
ลงวันที่ 18/05/2018 21:44:34

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml