หัวข้อ : กรณีที่ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆ กรณีที่ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้


๑.ขอให้รื้อถอนรั่วที่กีดขวาง ไม่ใช่การทำนิติกรรม จึงขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้ คำพิพากษาฏีกา ๓๖๒/๒๕๔๖
๒.ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาในการบังคับชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากไม่ได้ เพราะไม่ใช่การทำนิติกรรม คำพิพากษาฏีกา ๖๘๙๖/๒๕๔๘
๓.บังคับให้ส่งมอบโฉนด ไม่ใช่การทำนิติกรรม เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้ คำพิพากษาฏีกา ๔๙๒๐/๒๕๔๗
๔.บังคับให้ออกโฉนด ให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้ คำพิพากษาฏีกา ๔๓๐/๒๕๔๗
๕.ขอให้คืนของที่หายไปเพราะถูกลักไปแล้วมีคนรับซื้อไว้โดยไม่ใช่การซื้อในท่้องตลาดที่ต้องคืนให้เจ้าของ หนี้ที่จะขอให้คืนของที่หายไป ไม่ใช่การทำนิติกรรม เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้ คำพิพากษาฏีกา ๓๑๑๐/๒๕๓๙
๖.ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำคำพิพากษาให้หย่ามาให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าในทะเบียนโดยคู่สมรสไม่ต้องไปแสดงเจตนาตาม พรบ.จดทะเบียนครอบครัว จึงไม่ต้องให้เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา คำพิพากษาฏีกา๓๖๐๘/๒๕๓๑,๓๒๓๒/๒๕๓๓
๗.การโอนสิทธิ์การเช่าจะกระทำได้เมื่อผู้ให้เช่ายินยอม จะเอาคำพิพากษาบังัคับให้ผู้ให้เช่ายอมให้โจทก์เช่าห้องพิพาทไม่ได้ ต้องพิพากษาให้จำเลยแสดงเตนาต่อผู้ให้เช่ายอมโอนสิทธการเช่า เพราะสัญญาขายสิทธิ์การเช่าเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อจำเลยผิดสัญญาไม่โอนสิทธิ์การเช่า โจทก์บังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่จะไปบังคับเอากับผู้ให้เช่าโดยเอาคำพิพากษาบังคับผู้ให้เช่ายอมให้โจทก์เช่าไม่ได้ คำพิพากษาฏีกา ๖๔๔/๒๕๓๗
๘.ละเมิดไม่ใช่การแสดงเจตนา เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้ คำพิพากษาฏีกา ๗๐๙/๒๕๔๒
   กรณีที่เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได้
๑.ศาลพิพากษาให้หย่าแล้วไม่ไปหย่า เอาคำพิพากษาไปจดทะเบียนหย่าได้ คำพิพากษาฏีกา ๕๘๐/๒๕๐๘
๒.เปิดบัญชีโดยโจทก์จำเลยต้องลงชื่อร่วมกันในการถอนเงิน แต่จำเลยไม่ยอมถอนเงิน ศาลบังคับว่าหากจำเลยไม่ยอมลงชื่อให้เอาคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนา คำพิพากษาฏีกา ๕๒๕๓/๒๕๓๓
๓.แม้เป็นคำสั่งศาล ไม่ใช่คำพิพากษาก็นำมาแทนใช้ในการแสดงเจตนาได้ คำพิพากษาฏีกา ๕๒๕๓/๒๕๓๓

ข้อสังเกตุ ๑. หากไม่ใช่เรื่องการทำนิติกรรมแล้วเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้
             ๒.แม้เป็นคำสั่ง ไม่ใช่คำพิพากษาก็ใช้แทนการแสดงเจตนาได้
             ๓.ละเมิดไม่ใช่การทำนิติกรรม ใช้คำพิพากษาหรือคำสั่งแทนการแสดงเจตนาไม่ได้
             ๔.การนำคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาจะนำไปใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือมีกฏหมายกำหนดขั้นตอนไว้แล้วไม่ได้

 

อ้างอิง/เรียงพิมพ์ : อัยการจิระประวัติ แบบประเสริฐ

กรณีที่ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาไม่ได้ | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 957 ครั้ง
ลงวันที่ 19/05/2018 09:03:09

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml