หัวข้อ : รวมลิงค์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 จำนวน 10 ฉบับ
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆรวมลิงค์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 จำนวน 10 ฉบับ

----------------------------

โดยปัจจุบัน (21 กรกฎาคม 2561) ได้ออกมาแล้ว จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่
 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF
 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560
http://www.senate.go.th/bill/bk_data/322-6.PDF
 

 

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2560
http://www.senate.go.th/bill/bk_data/319-6.pdf
 
ประกอบคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2560

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/317/7.PDF

 

4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/123/1.PDF
 

5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2560
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/131/1.PDF

 

6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/010/1.PDF
 

7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/012/1.PDF
  

8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF
 


คงเหลืออีก 2 ฉบับ ได้แก่

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

รวมลิงค์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 จำนวน 10 ฉบับ | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 488 ครั้ง
ลงวันที่ 21/07/2018 17:33:39

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22990 คน