หัวข้อ : เงินที่คู่ความจะต้องนำมาวางต่อศาล มีอะไรบ้าง?
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆเงินที่คู่ความจะต้องนำมาวางต่อศาล

 

ในคดีแพ่งเกี่ยวกับ ป.วิ.แพ่ง จะมีเงินที่คู่ความจะต้องนำมาวางต่อศาล ได้แก่

1. เงินค่าธรรมเนียมศาล ในคดีที่มีทุนทรัพย์ (ค่าธรรมเนียมศาล) มาตรา 18

2. เงินธรรมเนียมซึ่งต้องใช้ให้อก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษา มาตรา 229

3. เงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงและเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาหรือหลักประกัน มาตรา 234

 

ทั้ง 3 เงิน นี้มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ คู่ความฝ่ายที่ทีหน้าที่จะต้องนำมาวางต่อศาล แต่ที่แตกต่างกัน คือ ผลของการละเลยไม่นำมาวางต่อศาล เช่น

เงินตามมาตรา 18 หากไม่วางหรือวางไม่ครบ ศาลจะสั่งไม่รับฟ้องไม่ได้ จะต้องสั่งให้แก้ไขเสียก่อน โดยกำหนดเวลาให้นำมาวางเสียก่อน

เงินตามมาตรา 229 หากไม่วางหรือวางไม่ครบ ศาลมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องอุทธรณ์ได้ทันทีเพราะเป็นเงินที่ต้องวางพร้อมคำฟ้องอุทธรณ์ แต่ศาลจะใช้อำนาจทั่วไปสั่งให้นำมาวางก็ได้

เงินตามมาตรา 234 เป็นเงินที่ต้องวางพร้อมกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น หากไม่วางศาลมีอำนาจสั่งยกคำร้องได้ทันที แต่คู่ความสามารถหาหลักประกันที่เทียบเท่าเงินจำนวนดังกล่าวมาวางแทนได้ (ไม่จำเป็นต้องตัวเงินสด)

 

ที่มา/อ้างอิง : อ.ไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร

เงินที่คู่ความจะต้องนำมาวางต่อศาล มีอะไรบ้าง? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 419 ครั้ง
ลงวันที่ 05/11/2019 10:17:00

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml