หัวข้อ : ฟ้องระงับเหตุรำคาญ อย่างไร?
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆฟ้องระงับเหตุรำคาญ อย่างไร?

 

เมื่อหน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ...ไม่ระงับ “เหตุรําคาญ”

          เมื่อเกิดเหตุรำคาญขึ้น ก็ชอบที่ผู้ได้รับเหตุจะแจ้งหรือร้องเรียนเหตุนั้นไปยังหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐภายในท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ได้ทราบถึงเหตุรำคาญและหาทางแก้ไขเยียวยา หรือระงับเหตุนั้น และเมื่อได้ดำเนินการแจ้งหรือร้องเรียนแล้วภายในระยะเวลาอันสมควร (90 วัน) แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ดำเนินการระงับเหตุรำคาญหรือเหตุรำคาญยังไม่หมดสิ้นไปและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ย่อมถือว่าบุคคล ดังกล่าวเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นระยะเวลา 90 วันนับแต่ผู้นั้นได้มีหนังสือจะแจ้งหรือร้องเรียนเหตุนั้นไปยังหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ


_______________
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. 24/2558)

 

 

ฟ้องระงับเหตุรำคาญ อย่างไร? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 995 ครั้ง
ลงวันที่ 08/01/2020 10:41:30

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml