LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : ทนายฟ้องผิดตัว เป็นละเมิด
หมวดหมู่ : (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับการต่อสู้คดี (เกร็ดฎีกา) สู้คดีอย่างไร ไม่ให้พลาด ประเด็นที่่น่าสนใจ อื่นๆผู้กระทำเป็นทนายความ ฟ้องผิดตัวถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเป็นการทำโดยละเมิด 

 

            กรณีเป็นกรณีหาได้กระทำไม่ไม่สมกับเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญด้านกฎหมายในวิชาชีพ

 

ทนายความ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ


           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๗๓๐/๒๕๕๖ ทนายความ อันเป็นวิชาชีพด้านกฎหมาย จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการฟ้องคดีล้มละลาย บุคคลผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดย่อมถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ แต่จำเลยที่ ๔ เพียงตรวจสอบ หมายเลขประจำตัวประชาชนของ พ. ลูกหนี้นำไปขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎร จึงฟ้อง โจทก์เป็นคดีล้มละลาย ทั้ง ๆ ที่โจทก์มีชื่อแตกต่างจาก พ. และจำเลยที่ ๔ ก็มีข้อมูล ของ พ. ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หากตรวจสอบก็จะทราบได้โดยง่ายว่า ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด รวมทั้งชื่อบิดามารดาโจทก์กับ พ. นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อันแสดงว่า โจทก์และ พ. เป็นคนละคนกัน แต่จำเลยที่ ๔ หาได้กระทำไม่ไม่สมกับเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญด้านกฎหมายในวิชาชีพทนายความ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ 
           สรุป ทนายต้องตรวจสอบบุคคลที่จะฟ้องเป็นจำเลยให้ถูกตัว เมื่อฟ้องผิดตัวถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเป็นการทำโดยละเมิด 

 

           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๕๐/๒๕๕๑ ผู้ขอใช้ชื่อว่านางสาวรจนาถยื่นคำขอเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้บัตรประจำตัว ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการปลอมแก้ไขชื่อจากนงค์ลักษณ์เป็นรจนาถซึ่งเป็นคนละคนกับโจทก์และก่อนฟ้องคดีจำเลยที่ ๒ สามารถที่จะตรวจความถูกต้องของข้อมูล ผู้เช่าใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้ แต่จำเลยที่ ๒ ก็ไม่ได้กระทำกลับฟ้องโจทก์ให้รับผิดชดใช้ค่าบริการโทรศัพท์ ถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ ประมาทไม่ใยดีต่อผลแห่งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร พฤติการณ์ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ ๒ จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มาตรา ๔๒๐ 

           สรุป กรณีนี้ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่า โจทก์คือทนายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ว่าจำเลยเป็นลูกหนี้ที่ใช้จริงหรือไม่ เมื่อไม่ได้ตรวจสอบถือได้ว่าการฟ้องโดยเอาเอกสารที่มีการปลอมแก้ไขชื่อมาฟ้องเขาเป็นลูกหนี้ให้ต้องชําระหนี้เป็นการกระทำโดยละเมิด 

 

อ้างอิง : ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่ ๕ ละเมิด (อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์) สมัยที่ ๗๔

ทนายฟ้องผิดตัว เป็นละเมิด | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 531 ครั้ง
ลงวันที่ 06/07/2021 16:36:57

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ