หัวข้อ : คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ


                          ข้อ ๑.คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้ ในข้อหาฐานความผิดเรื่อง.......................................................และ
โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในวันนี้ รายละเอียดปรากฏตามคำฟ้องและคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว
                          ข้อ๒ .( บรรยายว่าคดีของโจทก์มีมูลอย่างไร) เนื่องจาก...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................โดยโจทก์ขอยืนยันว่าคดีของโจทก์มีมูลและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชนะคดีได้
                          ข้อ๓. ( บรรยายว่ามีเหตุเพียงพอที่จะใช้วิธีการชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินอย่างไร) ดังนั้น.................................................
........................................................................................................................................................................
..................... กรณีจึงมีเหตุฉุกเฉินที่โจทก์ควรจะได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยในทันที
              ( วรรคต่อมา) ด้วยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาซึ่งโจทก์ได้ยื่นมาพร้อมคำร้องฉบับนี้โดยเร็วด้วย   ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                                                                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                                                                                                                 ลงชื่อ........................................................... ผู้ร้อง
คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย/นางสาว....................................ทนายความผู้ร้องเป็นผู้เรียง/เขียน
                                                                                                       ลงชื่อ...........................................................ผู้เรียง /เขียน
 

คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 3550 ครั้ง
ลงวันที่ 27/11/2019 21:50:18

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml