หัวข้อ : หลักการฟ้องแย้ง (ฟ้องแย้ง ปวิพ. มาตรา 177) ฎีกาที่ 64/2555
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆหลักการฟ้องแย้ง
ฎีกาที่ 64/2555
ฟ้องแย้ง ปวิพ. มาตรา 177
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ ถ้าฟ้องแย้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟ้องเดิม แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก คดีนี้ ได้ความว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอ้างว่าจำเลยปลูกสร้างบ้านรุกล้ำในที่ดินของโจทก์ ส่วนจำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย หากข้อเท็จจริงได้ความว่าที่ดินเป็นของโจทก์ จำเลยก็จะต้องรื้อถอนบ้านส่วนที่รุกล้ำออกไป และไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่อ้างว่าโจทก์ขัดขวางห้ามปรามการก่อนสร้างต่อเติมบ้านของจำเลย หากข้อเท็จจริงได้ความว่าที่ดินเป็นของจำเลย กรณีจึงจะมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่โจทก์ขัดขวางห้ามปรามการก่อสร้างต่อเติมบ้านจำเลยจะเป็นละเมิดและมีความเสียหายต่อจำเลยหรือไม่เพียงใด ดังนั้น ความเสียหายตามฟ้องแย้งของจำเลยจะเกิดมีขึ้นได้ก็โดยอาศัยผลคดีนี้เป็นสำคัญ หากยังไม่ปรากฏผลคดีนี้ ข้อโต้แย้งสิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงยังไม่เกิดขึ้น จำเลยจึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องได้ ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขซึ่งถือว่าไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม
ให้เปรียบเทียบกับฎีกาที่ 4833/2547 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินโดยครอบครองด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของที่ดินที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ปลูกบ้านทั้งสองหลังรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ที่ดินนั้นก็ตกเป็นของจำเลยที่ 1 และที่ 3 โดยการครอบครองปรปักษ์ คดีจึงมีประเด็นในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ปลูกบ้านทั้งสองหลังรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองตามฟ้องหรือไม่ หากฟังไม่ได้ว่ารุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองไป โดยไม่ต้องพิจารณาคำฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 และที่ 3 การที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฟ้องแย้งว่า หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ จึงเป็นฟ้องแย้งมีเงื่อนไข ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดเข้าด้วยกันได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 179 วรรคท้าย
ให้เปรียบเทียบกับฎีกา 5468/2538 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างและต่อเติมรุกล้ำที่ดินของโจทก์ออกไป จำเลยที่ 2 ให้การว่า มิได้ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำ ขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งว่า หากที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 2 ก็ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์หรือจำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิในที่ดินดังกล่าว ฟ้องแย้งจึงเกี่ยวกับฟ้องเดิม หาใช่ฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขไม่

หมาเหตุ :
1. ในทางปฏิบัติในเรื่องฟ้องแย้ง มีเหตุผลที่ศาลสั่งไม่รับฟ้องแย้ง เช่น ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ฟ้องแย้งมีเงื่อนไข ฟ้องแย้งที่ไม่จำเป็น
2. วิธีการสั่งรับฟ้องแย้งนั้น จะต้องทราบว่า ฟ้องแย้งจะต้องฟ้องแย้งมาในคำให้การตามมาตรา 177 วรรคสาม หรือจะฟ้องแย้งมาในคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ ตามมาตรา 179(3) (ฎ. 629/2524 ประชุมใหญ่)
ดังนั้น การที่ศาลจะสั่งรับฟ้องแย้งจะสั่งในทำนองว่า “รับคำให้การและฟ้องแย้ง ส่งสำนำและหมายเรียกโจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง.....”
ถ้าศาลจะสั่งไม่รับฟ้องแย้งจะสั่งในทำนองว่า “ รับคำให้การสำเนาให้โจทก์ นัดชี้สองสถาน หมายแจ้งวันนัดให้โจทก์ทราบ....... ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ไม่รับฟ้องแย้ง คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งหมด”
3. ฟ้องแย้งเป็นเรื่องระหว่างจำเลยกับโจทก์เท่านั้น จะฟ้องแย้งคนอื่นไม่ได้ (ฎ. 3045/2530)
4. ฟ้องแย้งต้องไม่ขัดกับคำให้การเดิม หากขัดกับคำให้การเดิมจะถือว่า ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม (ฎ. 2648/2541)
หลักการฟ้องแย้ง (ฟ้องแย้ง ปวิพ. มาตรา 177) ฎีกาที่ 64/2555 | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 2394 ครั้ง
ลงวันที่ 22/05/2013 08:48:21

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml