หัวข้อ : กฎหมายคืออะไร ?
หมวดหมู่ : บทความกฎหมาย
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมาย อื่นๆ

กฎหมายคืออะไร ?

 

กฎหมาย คืออะไร เพราะบางครั้งในคำวินิจฉัยต่าง ๆ จึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล เราต้องมาทำความเข้าใจกันว่า เราเข้าใจคำว่ากฎหมายคืออะไรว่า อย่างไร ทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้ว ในที่สุดคำวินิจฉัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัย ของกระบวนการขั้นไหน ถ้าเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้อง ก็จะสอดคล้องกับคำว่ากฎหมายคือ อะไร


กฎหมายคือ ข้อบังคับของกลุ่มชน หรือของรัฐใดรัฐหนึ่ง บัญญัติขึ้นเพื่อให้ สมาชิกของกลุ่มชนหรือสมาชิกของรัฐนั้นอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ ลงโทษคำนี้เป็นคำกว้าง ไม่ใช่ติดคุกติดตะราง ไม่ใช่ ถ้อยคำเพียงเท่านี้ มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก

กฎหมายเป็นข้อบ้งคับบุคคลทุกคนต้องปฏิบัติ ข้อบังคับของกลุ่มชนหรือของ รัฐใดรัฐหนึ่ง กฎหมายเป็นสิ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง ใน กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง ในรัฐใดรัฐหนึ่ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชนนั้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรัฐนั้น ซึ่งอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ขึ้นอย่กับชีวิตความเป็นอยู่สภาพภมิประเทศ จารีต ประเพณีแห่งท้องถิ่น กฎหมายออกมาเพื่อให้บุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มชนนั้นอยู่ร่วมกัน ด้วยความสันติสุข ตรงนี้เป็นปรัชญาที่สำคัญ ออกมาประชาชนว่าอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ ออกมาแล้วเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างชนชั้นหรือไม่ กฎหมายต้องออกมาเพื่อให้ สมาชิกของสังคมนั้นอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข จะมีคนเห็นพ้องต้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ เอาแต่เพียงว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไร พอจะไปกันได้ไหม พอจะรับกันได้ไหม กฎหมายว่าด้วยการเสียภาษี ใครก็ตามที่มีเงินได้ต้อง เสียภาษีให้แก่รัฐ พอเอาเข้าจริง คนเสียภาษีจะต้องเสียทุกคนหรือไม่ บางคนเสียบางคนไม่เสีย บางคนเสียมากบางคนเสียน้อย


 สรุปแล้ว กฎหมายต้องยุติธรรมพอสมควร ที่พอจะรับกันได้ และข้อสุดท้ายกฎหมายต้องมีสภาพบังคับ ใครก็ตามที่ไม่คำนึงถึงความ สงบสุขของประชาชนส่วนรวม ทำผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดี สภาพบังคับมีหลาย ลักษณะ เช่น จำคุก เปรียบเทียบ ฯลฯ


เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อมีคดีเกิดขึ้น เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ในการวินิจฉัย ข้อพิพาทเหล่านั้น ถ้าเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องเหมาะสม ประชาชนก็บอกดีใช่แล้ว ถูกต้อง เห็นด้วย เมื่อผมเป็นนักศึกษา ครูบาอาจารย์ที่มาสอนเป็นปรมาจารย์ทั้งนั้น ท่านเขียน คำพิพากษาสุดยอด เขียนสั้นๆ แต่คมกริบ ท่านตัดสินคดีด้วยสั่งสอนด้วย บางครั้งผมยังเอาถ้อยคำท่านมาใช้จนบัดนี้ เป็นถ้อยคำสั้นๆ ที่คมคายเหลือเกิน นี่เป็นคำอธิบายว่า กฎหมายคืออะไร

 

อ้างอิง : รวมคำบรรยายเนติฯ  วิชา กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค1-2(ศอ.เรวัติ ฉ่ำเฉลิม) เล่มที่2 การบรรยายครั้งที่1 สมัยที่ 67


 

กฎหมายคืออะไร ? | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 1489 ครั้ง
ลงวันที่ 20/12/2014 22:30:50

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml