หัวข้อ : คำแถลงขอรับเอกสารคืน
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆ

คำแถลงขอรับเอกสารคืน

            ข้อ ๑. คดีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ ...........เดือน ......................พ.ศ. ...........โจทก์มีความประสงค์ขอรับเอกสารที่โจทก์อ้างเป็นหลักฐานในคดีทั้งหมดคืนจากศาล 
                       ทั้งนี้ โดยมอบให้ ......(ชื่อทนายโจทก์) ...... ทนายโจทก์เป็นผู้รับแทน ปรากฏตามใบมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบมาพร้อมคำแถลงนี้

                                                                                                      
                                                                                                 ขอศาลได้โปรดอนุญาต
 

คำแถลงขอรับเอกสารคืน | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 2081 ครั้ง
ลงวันที่ 15/01/2010 15:49:11

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml